Bruttoresultat

Omsætning fratrukket direkte og indirekte produktionsomkostninger.