Bruttoresultat

Omsætning fratrukket direkte og indirekte produktionsomkostninger.Læs mere


Tilbage til leksikon