Blåstemplede obligationer

Blåstemplede obligationer har en nominel rente, der ved udstedelsen ikke overstiger den gældende mindsterente . Kursgevinster for blåstemplede obligationer var - i modsætning til ”sortstemplede obligationer” - skattefrie indtil 2010.Læs mere


Tilbage til leksikon