Årsberetning

En årsberetning er en bestyrelses beretning om forløbet af det forgangne regnskabsår, samt forventninger til indeværende og fremtidige regnskabsår.