Allokering

Allokering er spredningen af aktiverne på forskellige typer af produkter som aktier, obligationer, fast ejendom, m. v. Formålet er at sikre balancen mellem afkast og risiko.Læs mere


Tilbage til leksikon