Allokering

Allokering er spredningen af aktiverne på forskellige typer af produkter som aktier, obligationer, fast ejendom, m. v. Formålet er at sikre balancen mellem afkast og risiko.