Åben serie

Obligationsserie, hvor der udstedes nye obligationer.