Interview

"Tag ejerskab over din økonomiske fremtid"

Billede
Dansk Aktionærforening har fået ny formand. Det skete på repræsentantskabsmødet i november, hvor det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Mette Reissmann, strøg direkte ind i formandsstolen. Som kvinde, socialdemokratisk politiker, vestjyde og tidligere TV-vært adskiller Mette Reissmann sig fra tidligere formænd, så det var med stor spænding, at redaktionen mødte den nye formand for at høre om hendes visioner for foreningen.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Visionerne er der. Mette Reissmann ser DAF som en folkebevægelse med et potentiale større end det aktuelle medlemstal:  ”Jeg ser DAF som en NGO, der trods en struktur med bestyrelse, repræsentantskab og professionelt sekretariat har sin virkelige styrke helt nede i græsrødderne. Det kan jeg godt lide, og det betyder at der er et potentiale for at realisere min drøm om at få langt flere til at investere.”

”Alle skal med. Det gælder hele Danmark, fra kyst til kyst, det gælder de helt unge, det gælder kvinderne, og det gælder de ældre, som er godt i gang med den tredje alder og stadig synes det er sjovt at investere. Bredden er en enorm styrke ved DAF, og potentialet rækker langt ud over de 18.000 medlemmer, vi har i dag.”

Gør din opsparingsdrøm til virkelighed

Unge bør investere mere
For Mette Reissmann er det ikke kun et spørgsmål om at få foreningen til at vokse. Udbredelse og udvikling af investorkulturen tjener flere større formål: ”I virkeligheden er det en bevægelse med et meget nobelt formål, nemlig at hjælpe folk til at få mere ud af deres egne penge. For mig betyder investorkultur, at du tager ejerskab over din egen økonomiske fremtid. Det gør du ved at investere, og her tænker jeg også på pensionsopsparing. Der er for få mennesker, der ved, at de faktisk selv kan gøre en forskel for deres pension ved at spare mere op og ved at vælge en større aktieandel.”

Når det drejer sig om at tage ejerskab, har den nyvalgte formand især én gruppe i tankerne: ”Jeg tænker især på de unge, der måske ikke alle har øjnene åbne for, at de vil leve meget længere, end folk gør i dag, og at samfundet til den tid ikke vil have råd til at levere de samme velfærdsydelser, som de tror og forventer.”

Men investorkulturen handler ikke kun om den enkelte pensionsopsparer eller investor. Også på et overordnet, samfundsmæssigt niveau har udvikling af investorkulturen en rolle at spille: ”Aktieinvestering bidrager til velstand og velfærd ved at bakke op om virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Det gælder ikke mindst ved den grønne omstilling, som kan drage fordel af, at vi engagerer det brede fællesskab,” påpeger Mette Reissmann.

Aktier er ikke af det onde. Det er en myte, at aktier kun er for de rige. Aktier er også for folk med jævne indkomster. Derfor er det vigtigt, hvordan vi taler om aktier.
Mette Reissmann, bestyrelsesformand

Danmarksturné i 2022
Nu skal formanden i gang med at lære foreningen at kende. Det omfatter blandt andet besøg hos lokalforeningerne. Hun håber at nå at besøge alle sammen i løbet af 2022 – og ser meget frem til besøgene: ”Jeg elskede at lave 'Luksusfælden', fordi programmet gav mig lejlighed til at rejse rundt i Danmark og se med mine egne øjne og høre med mine egne ører, hvordan folk har det, ikke blot med hensyn til økonomi, men med holdninger til tilværelsen i det hele taget. Der er stor forskel på hvordan man ser på tingene i Hellerup og i Esbjerg.”

Mette Reissmanns Danmarksturné vil uden tvivl give masser af god inspiration til, hvordan foreningens potentiale kan realiseres, og nogle af linjerne for den fremtidige udvikling ligger allerede klar: ”Der er et stort potentiale blandt de unge og blandt kvinderne. Det ligger mig meget på sinde at hjælpe kvinder til at tage ansvar for deres egen økonomi. Kvinder tænker anderledes på investering og aktier end mænd. Selvfølgelig vil kvinder have afkast, men vi taler om det på en anden måde. Kvinder bruger ikke de samme dyre og ofte uforståelige ord og begreber. Og når først kvinder har overvundet misforståelsen om, at aktieinvestering er svært, og er kommet i gang, så gør de det faktisk godt. De er mere tålmodige end mænd. De 'hysteriske kællinger' er faktisk ikke kvinder.”

Nye investorer skal mødes i øjenhøjde
”Det ville også glæde mig, om vi kunne bringe generationerne sammen i DAF. De unge kan selvfølgelig lære af de ældre, men de ældre kan så sandelig også lære af de yngre, som kommer med en enorm energi, og som stiller kritiske spørgsmål på en helt anden måde, end da jeg var ung.”

Selv om vejen ikke ligger helt fast, er målene for Mette Reissmanns formandskab klare: ”Om to år er der flere, der kender DAF. Vi skulle også gerne øge vores medlemstal. Vi skal desuden gøre os bemærket med indspil på nogle af de aktuelle dagsordener som bæredygtighed og diversitet. Og aktiekulturen vil være stærkere – men på en sund måde, der ikke kun handler om at tjene penge.”

Metoden til at realisere målene er at møde nye investorer og kommende medlemmer i øjenhøjde:  ”Vi skal fortælle bredere om, hvad aktieinvestering går ud på. Det skal ikke kun handle om markedet, der går op eller ned, eller om inflation eller bilsalg i USA. Hvis DAF gerne vil i mål med at udbrede aktiekulturen, så skal der nogle andre ord på. Vi skal ikke smide foreningens 37-årige historie over bord, men fortællingen skal udvides,” forklarer den nye formand.

En af nøglerne er ved at tage udgangspunkt i folks personlige situation og åbne deres øjne for nye muligheder: ”Aktier er ikke af det onde. Det er en myte, at aktier kun er for de rige. Aktier er også for folk med jævne indkomster. Derfor er det vigtigt, hvordan vi taler om aktier. Jeg møder mange mennesker, der siger, at aktier ikke er noget for dem. Men når jeg spørger om ikke de kunne tænke sig at få råd til en ny campingvogn eller en ny carport, så bliver snakken en helt anden. Det er en af de ting, jeg lærte af at være med i 'Luksusfælden'. Penge kan opfylde folks drømme, og det hjælper at sætte billeder på drømmene,” siger den nye formand.

Nej til højere aktieskat
Mette Reissmann har tidligere siddet i Folketinget for Socialdemokratiet og blev i november valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation. Nogen – både hos DAF og i Socialdemokratiet – vil måske betragte kombinationen mellem den politiske karriere og formandskabet hos DAF som – lad os nøjes med at sige – overraskende. Mette Reissmann ser dog ingen modsætning – tværtimod: ”Jeg trives, når jeg kan skabe lidt turbulens. Man kan godt have hjertet til venstre og en hjerne, der har fokus på den finansielle bundlinje. Og hvorfor skulle man ikke kunne arbejde for at udbrede investorkulturen, blot fordi man har en partibog?”

”Socialdemokratiet er et bredt parti. Der findes masser af socialdemokrater, der godt ved, at det er vigtigt, at vi har et sundt erhvervsliv, og at det skal understøttes af en investorvenlig politik. Det giver arbejdspladser, det giver økonomisk tryghed, det giver velstand og velfærd. I mit hoved er der en klar årsagssammenhæng, og jeg er overbevist om, at denne fortælling kan bakkes op af et bredt flertal af politikere.”

Og for at der ikke skal være nogen tvivl, pointerer Mette Reissmann, at hun ikke ser nogen grund til at hæve aktieavanceskatten, som det ellers er foreslået af den nuværende, socialdemokratiske regering.

Når formanden investerer
Selv om hun ikke har en egentlig investeringsstrategi, er Mette Reissmann meget bevidst om ikke at lægge alle æg i samme kurv: ”Jeg sørger for at sprede mine investeringer på 5-6 sektorer og ikke for meget i nogen af dem. Jeg har også investeret i tre investeringsfonde.”

Og så har hun en meget jordnær indfaldsvinkel til sine aktieinvesteringer: ”Kvinder har ofte en mere pragmatisk tilgang, og jeg tager selv udgangspunkt i ting, jeg kender. For eksempel har jeg på et tidspunkt købt aktier i den franske modegigant LVMH. Uanset hvilken krise verden har været i, har der altid været kvinder et eller andet sted på jorden, der har købt modetøj. Der vil også altid blive drukket vin og champagne. LVMH har det hele – modetøj, tasker, vin og spiritus – og jeg har faktisk tjent godt på aktien.”

En ting ærgrer dog Mette Reissmann, og det er et råd, hun gerne giver videre: ”Jeg ville ønske, jeg var kommet i gang tidligere. På trods af at jeg beskæftigede mig med rådgivning om andre menneskers økonomi, så havde jeg overladt min egen opsparing til mit pensionsselskab. Først da jeg var 52, startede jeg med at investere på egen hånd, så mit bedste råd er: ”Kom i gang. Nu.”