Guide

Sådan får du fradrag for tab på aktier i krakkede banker

Aktier i Amagerbanken er næsten helt sikkert værdiløse. Men du kan måske trække tabet fra i skat på andre aktieindtægter. Læs her, hvordan du gør - og hvordan du derefter står i konkursboet eller en eventuel retssag.

Hvis du er aktionær i Amagerbanken, har du med meget høj sandsynlighed tabt hele din investering. Hvis du har investeret for frie midler (i modsætning til pensionsmidler - se nedenfor), er der til gengæld en mulighed for, at du kan trække tabet fra i skat - men kun hvis du eller din ægtefælle tjener penge på andre børsnoterede aktier.

Hvis du ikke har andre aktier end Amagerbanken
Hvis du (eller din ægtefælle) ikke har andre aktier end aktierne i Amagerbanken, så har du nu et skattefradrag "på kontoen" til den dag, du måtte købe nye aktier og tjene penge på dem. Dit optjente fradrag fra tab på Amagerbankens aktier har ubegrænset gyldighed. Bemærk dog den væsentlige undtagelse, at der slet ikke er fradrag, hvis du den 31. december 2005 ejede aktier, og de da var mindre end 136.600 kroner værd (273.100 kroner for ægtepar).
 
Normalt, når man investerer i aktier, skal man huske, at man skal betale 28-42 procent i skat af gevinsten, når man sælger dem igen. Men som tidligere aktionær i Amagerbanken, kan du altså undgår at skulle betale skat af ny aktieindkomst, indtil den dag, hvor den nye aktieindkomst har overhalet tabet på Amagerbank-aktierne.
 
Gennem Dansk Aktionærforening kan du lære at investere fornuftigt i aktier - herunder ikke mindst lære, hvordan du minimerer din risiko. Du kan for eksempel deltage på InvestorSkolens kurser eller melde dig ind i foreningen, så du blandt meget andet modtager magasinet Aktionæren og får adgang til vores mange arrangementer (ofte med rabat).
 
Sådan får du dit fradrag
Man kan først få fradrag for sit tab på aktier, når tabet er endeligt. Da der er en - meget teoretisk - mulighed for, at aktionærerne ender med at få penge fra konkursboet, vil Skat ikke betragte tabet som endeligt, før aktierne er solgt, eller konkursen er afviklet, hvilket kan tage mange år.
 
Men man kan heller ikke sælge aktierne på børsen længere, så i stedet må man sælge til en anden part, der ikke må være et familiemedlem.
 
En oplagt løsning er derfor at sælge aktierne til for eksempel en ven for et symbolsk beløb. Visse banker tilbyder også at købe den slags værdiløse aktier mod et gebyr.
 
Der er ikke nogen fast procedure for sådan et aktiesalg. Skatteekspert Søren Bech fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers oplyser til Dansk Aktionærforening, at der ikke findes noget formelt og fast eksemplar af det notapapir, som man skal udfylde. Altså kan man gøre det selv.
 
Man udfylder et aftalepapir (kaldet "notaen") med de to parters navn, adresse, personummer og bankoplysninger, og hvem der er køber, og hvem der er sælger af aktierne.
 
Så skal man anføre, hvor mange aktier der er tale om, og til hvilken nominel pris per styk og prisen for det samlede antal aktier. Der skulle intet være i vejen for, at aktierne handles til 0 kroner per styk. Det vigtigste er, at transaktionen finder sted.
 
Derefter skal papiret naturligvis forsynes med dags dato og underskrifter.
 
Derefter skal man gå hen i banken med dette notapapir i hånden og bede ens bank om at flytte aktierne fra ens eget aktiedepot, til vennens (som altså skal oprette et aktiedepot, hvis ikke det findes i forvejen).
 
Så vil banken tage sig af den formelle indrapportering til Skat, hvis banken altså ønsker at deltage, og det gør den med stor sandsynlighed, da den har en minimumskurtage, som du vil skulle betale, selv om aktierne sælges til for eksempel 0 kr. per aktie.
 
Hvis banken er modvillig med hensyn til at levere denne service, så kan du spørge, hvor du selv kan indrapportere handlen. Altså bede din bankrådgiver om vejledning til, hvordan du løser denne opgave selv, så Skat får de rette informationer.
 
Hvad hvis der senere kommer en udbetaling fra konkursboet?
Det er ikke sandsynligt, at Amagerbankens aktionærer får noget ud af konkursboet. Som aktionær står du bagerst i rækken af alle typer kreditorer i Amagerbanken. Men hvis du gerne vil sikre dig, er det en god ide, at du køber aktierne tilbage igen for en slik fra din ven. Du vil stadig kunne trække dit tab fra i skat.
 
Der er heller ikke noget i vejen for at vente med at sælge året ud - eller vente til et senere år, hvis du alligevel ikke kan udnytte tabet i år. Til den tid kan du så vurdere, om der er kommet mere præcis information om værdierne i Amagerbankens konkursbo.
 
Hvad hvis der senere kommer en erstatning til aktionærerne?
Mange håber på, at der en dag kommer en erstatningssag mod eksempelvis Amagerbankens ledelse, bankens revisorer eller myndighederne.
 
Man kan forestille sig en sag, hvor man søger erstatning for, at en eller flere parter ikke har levet op til deres ansvar. Omend Dansk Aktionærforening holder skarpt øje med mulighederne for en sådan erstatningssag, vil den i givet fald tage mange år og næppe udløse store summer til aktionærerne. Der findes ingen lignende fortilfælde, hvor aktionærer har fået erstatning.
 
Man kan også forestille sig, at der er aktionærer, som kan dokumentere, at de inden for de seneste par år eksplicit er blevet rådet af Amagerbanken til at købe bankens egne aktier. Især hvis man samtidig kan dokumentere, at man har sagt til banken, at man ikke ville løbe nogen risiko, udløser det mulighed for at få erstatning for dårlig rådgivning fra banken. Og da resterne af banken i dag er overtaget af Finansiel Stabilitet, vil det kunne medføre en erstatning fra statskassen.
 
En sådan sag vil på mange måder kunne sammenlignes med Roskilde Bank, hvor Forbrugerombudsmanden nu forbereder en fælles retssag på vegne af en lang række aktionærer. Forbrugerombudsmanden har taget sagen med Roskilde Bank til sig efter pres fra blandt andre Dansk Aktionærforening. Er du kunde i Amagerbanken, og kan du dokumentere, at du er blevet vildledt af Amagerbankens rådgivning, så skal du første klage direkte til Finansiel Stabilitet. Hvis Finansiel Stabilitet afviser din klage, har du senere mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet og Forbrugerombudsmanden.
 
Hvis du sælger dine aktier inden en eventuel retssag, burde du som udgangspunkt stadig have mulighed for at deltage i retssagen, for det er jo nu en gang dig, der har tabt pengene. Men det vil i sidste være noget, som en domstol afgør.

Hvis du vil gardere dig yderligere, gør Forbrugerombudsmandens jurister opmærksom på, at du kan sende en mail eller et anbefalet brev til Amagerbanken (og alle andre parter, som man kunne forestille sig at søge erstatning fra), hvori du gør opmærksom på, at du udelukkende sælger aktierne for at realisere sit skattemæssige tab, men at du forbeholder dig retten til at søge erstatning for dit tab.

Sælger du dine aktier via Amagerbanken, kan dette forbehold også overbringes til banken ved at skrive det ind i den handelsnota (se ovenfor), som du afleverer i banken. Du skal naturligvis sørge for at gemme dokumentation for, at du har gjort dette.
 
Skulle du en dag få erstatning, har Skatteministeriet her beskrevet, hvordan erstatningen beskattes.
 
Investeringer for pensionsmidler
Verden ser noget enklere ud, hvis det er pensionsopsparingen, som man har brugt til at købe aktier, obligationer eller kapitalbeviser i Amagerbanken. I så fald fraregnes det fulde tab nemlig i gevisnterne på ens andre værdipapirer. Det skulle ske helt automatisk.
 
Artiklen er skrevet med største omhyggelighed på baggrund af informationer fra Skat og revisorer. Dansk Aktionærforening kan dog ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som læserne måtte pådrage sig ved at følge anbefalingerne på Shareholders.dk.