Guide

22 tips til at styre din portefølje

Billede
Spred dine investeringer. Undgå dumme mentale fejl. Husk at re-balancere. Per Juul har samlet en række store og små tips til, hvordan du styrer din aktieportefølje.
Billede

Af
Per Juul

direktør, Juul Value Invest

1. Spred dine investeringer

Det kan virke oplagt at satse alle dine penge på den investering, du tror mest på. Men der er risiko ved alle investeringer. Ved at satse på flere heste kan du minimere din risiko betydeligt.

Selvom en aktie ser meget attraktiv ud, kan det godt gå galt. Der kan ske store omvæltninger, som du ikke kunne forudse – i samfundet, i branchen eller i selskabet. Du kan have misforstået forretningen. Eller måske slet og ret overset noget.

Ved at sprede dine penge over flere investeringer, bliver det langt mindre sandsynligt, at der bliver problemer for alle investeringerne på én gang, og dermed reduceres risikoen meget betydeligt.

Husk, at det også kan være værd at sprede sig til andre typer af investeringer – for eksempel i ejendomme og obligationer.


2. Men spred ikke for meget


I teorien er mere spredning altid bedre, men i praksis er det ikke. For det første vil det betyde, at du får store handelsomkostninger, hvis du handler mange små poster. Men et mere risikabelt forhold er, at du ender med så mange investeringer, at du ikke kan følge tilstrækkeligt med i dem alle.

Desuden kan du gå i en mental fælde, fordi hver position er så lille, at den enkelte investering synes ubetydelig, og at du ikke gør dig umage nok i udvælgelsen.
Du bør i hvert fald have ti positioner og gerne lidt flere. Men altså ikke flere end, at du kan følge med i dem alle.

Hvis det kniber med tiden, eller du ikke ønsker besværet med selv at vælge aktier, kan du lade hele eller en del af porteføljen udgøres af investeringsfonde eller ETF’ere (passive­­­­ investeringsfonde).


3. Sæt loft over dine positioner


Det hjælper ikke så meget at have fordelt dine investeringer på 30 positioner, hvis én af dem udgør halvdelen af porteføljen. For investeringsfonde er der regler i lovgivningen for, hvor meget de største positioner må udgøre. Du bør have det samme – helt frivilligt.

Ved at sætte loft over størrelsen beskytter du dig mod dig selv, så du ikke sætter alle dine penge i ’århundredets handel’, der senere viser sig at være en katastrofe. Dit loft kunne ligge et sted mellem 10 og 20 procent af den samlede portefølje.


4. De mest risikable bør fylde mindst


De aktier, der har den største risiko for tab, bør generelt være de mindste positioner. Hvis potentialet i en aktie er meget stort, er risikoen det som regel også. Hvis du mener, at en aktie, der i dag koster 100 kroner kan stige til 300 kroner, må du spørge dig selv, hvorfor den ikke allerede koster for eksempel 250 kroner?

Det kunne fx være et biotek-selskab, der har et lovende medikament i forsøgsstadiet. Hvis midlet bliver godkendt og en succes, er aktien 300 kroner værd.

Men hvis aktien kun koster 100 kroner, er det fordi markedet er skeptisk med hensyn til godkendelsen, og måske fordi selskabet ikke har andre lovende ting på vej. I så fald vil aktien blive værdiløs, hvis godkendelsen glipper, eller produktet flopper. Er der således en stor downside-risiko i dine aktier, kan det have store konsekvenser for dit afkast, hvis tingene går skævt. Derfor bør positionerne i den slags aktier være mindre.

Man kan også sige det på den måde, at hvis du primært investerer i risikable aktier, bør du have flere positioner, end hvis du handler i sikre aktier. Ingen aktier er helt sikre, men nogle er mere sikre end andre.


5. Køb forskellige typer af aktier


Aktier bevæger sig mere eller mindre synkront. Når der kommer en større nedtur på markedet, vil de fleste aktier falde i større eller mindre grad. Jo mindre synkront, dine aktier bevæger sig, jo bedre er det. Derfor er en vigtig pointe ved spredning ikke bare at fordele på flere aktier, men at fordele på forskellige typer aktier.

Det oplagte er at sprede sig geografisk og på flere brancher. Det er sjældent, at aktierne i alle lande falder samtidig, og der vil ofte være brancher, der klarer sig godt på trods af en generel nedtur.

Ud over at sprede sig geografisk og på brancher, kan du overveje at sprede dine investeringer på eksempelvis meget og lidt risikable aktier, dyre og billige aktier (med høj og lav P/E) eller måske på den seneste tids vindere og tabere. Der er mange måder at gøre det på.


6. Undgå kursforankring


Vi sammenligner ofte den nuværende kurs med den kurs, vi købte til. Det kan gøre det svært for os at sælge aktien, hvis kursen er lavere end vores købskurs. Vi kan også have svært ved at købe mere af en aktie, hvis kursen er steget, for så føler vi, at vi gør et dårligere køb. Vi kan også have en kursforankring i forhold til tidligere top- og bundnoteringer.

Vi kan have svært ved at sælge en aktie, selvom vi finder den overvurderet, hvis kursen for en måned siden var fem eller ti procent højere. Eller vi kan have svært ved at købe mere, hvis kursen bundede fem eller ti procent længere nede. Så føler vi, at den formentlig kommer derned igen, og vi vil gerne prøve at bundfiske. (Det gælder dog kun, til vi står på bundniveauet igen, så tør vi ikke alligevel - for den falder sikkert endnu mere!)

Sådan er vores handlinger ofte styret af psykologi. Historiske kurser er dog ikke ligegyldige, for de fortæller noget om, hvad markedet før har villet betale for aktien. Vi skal blot passe på med at stirre os blinde på mere eller mindre tilfældige kurser ... som vores egen købskurs.

Bliv medlem for kun 595;- årligt

Du får:

  • Vores digitale arkiv
  • 9 x Magasinet Aktionæren med post
  • Lokale arrangementer & events
  • Rabat på handel med aktier
  • Gratis hotline - kun for medlemmer
  • Rabat på kurser
  • Forbrugervejledning
  • Stærke medlemsrabatter
Læs mere Icon