Frit cash flow

Det frie cash flow (FCF) er det beløb, der er til rådighed til at sende retur til aktionærerne i form af udbytte eller tilbagekøb. FCF beregnes som pengestrømme fra driften minus investeringer plus/minus finansnetto minus betalt skat.