Billede
Fondsmæglerskabet Maj Invest
Kapitalforvalter

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og ejes i dag af ledelse og medarbejdere. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark og Maj Invest Funds i Luxembourg, der er ejet af medlemmerne. Koncernens to hovedforretningsområder er Asset Management og Private Equity. Disse to hovedforretningsområder tilbyder sammen med Maj Bank en række langsigtede investeringsprodukter.

Asset Management forvalter porteføljer af børsnoterede aktier og obligationer med en samlet volumen på ca. 88 mia. kr. ved udgangen af 2020, herunder Investeringsforeningen Maj Invest.

Private Equity rådgiver en række private equity-fonde med investeringer i danske selskaber og i internationale selskaber. Fondene havde ved udgangen af 2020 et samlet investeringstilsagn på ca. 5 mia. kr.

Maj Bank yder vidensbaseret rådgivning til privatkunder om opsparing og investering, der tager udgangspunkt i de langsigtede økonomiske sammenhænge samt finansiel og økonomisk viden i bred forstand.

Analyser

Maj Invest Global Sundhed: Skinnet bedrager

Fonden er nummer et blandt danske fonde i år og har også skabt fornemme resultater på langt sigt. Samtidig har fonden oplevet store kursudsving fra år til år. Det er ikke en fond for din gamle tante! Og så er der...
31. august 2022