Billede
Tivoli A/S
Cyklisk forbrug - Fritid

Forlystelsesparken Tivoli henter hovedsageligt sine indtægter i sommersæsonen fra de klassiske forlystelsesaktiviteter. De seneste år har Tivoli øget kundeskaren ved løbende musikarrangementer. I 2010 faldt besøgstallet i Tivoli, bl.a. som følge af en kold og regnfuld sommer. Bemærk at koncernen forskød sit regnskab i 2008, hvilket medførte at årsregnskabet fra dette år kun afspejler 9 måneder. Ydermere er det nettoomsætningen, der fremgår i nøgletallene.

Analyser

Efter opturen: Hvem kan få mere luft under vingerne?

Coronavirussen trak i februar tæppet væk under det danske aktiemarked. Selv om indekset forholdsvist hurtigt vendte tilbage til udgangspunktet, er udsigterne for resten af 2020 – og måske også 2021 – stadig uklar...
30. september 2020
Investorviden

Investér i glade virksomheder

Det betaler sig at investere i glade arbejdspladser. En amerikansk undersøgelse af magasinet Fortune viser, at hvis man havde investeret ligeligt i en portefølje af de børsnoterede virksomheder blandt de 100 beds...
14. januar 2020