FIFO

(First In First Out/Først Ind Først Ud) FIFO er et lagervurderingsprincip, der fastsætter værdien af et lager ud fra et princip om, at de først købte varer er de først solgte, hvorfor værdien af lageret er værdien af de nyeste varers anskaffelsespris. Se også LIFO.