Analyse

Foreningens modelportefølje: De aktive fonde vinder terræn i Q4

Billede
Sidste kvartal i 2019 gav gode afkast til aktier, og den aktive portefølje klarede sig lidt bedre end den passive. Men for året som helhed blev afkastet igen højere for de passive fonde. De har dermed forøget deres klare føring over de aktive fonde. Det giver anledning til en gennemgang af porteføljerne, og vi foretager to udskiftninger.
Billede

Af
Ulrik Dall

Konsulent, cand.polit

Tabel 1. Afkast 4. kvartal 2019

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt

forvaltede portefølje

Afkast for den passivt

forvaltede portefølje

 

 

Q4-2019

2019

Q4-2019

2019

Globale aktier

30%

2,93%

21,48%

2,99%

27,10%

Amerikanske aktier

20%

5,44%

25,99%

6,88%

34,19%

Europæiske aktier

20%

7,83%

22,33%

5,97%

29,71%

Fjernøstlige aktier

20%

11,27%

30,12%

9,58%

22,18%

Danske aktier

10%

10,95%

25,28%

9,39%

26,90%

I alt

100%

6,88%

24,66%

6,32%

28,04%

 

Resultater for 4. kvartal 2019

Året sluttede som det begyndte: med pæne afkast for alle grupper. Begge porteføljer opnåde afkast omkring de 6 procent for kvartalet. Bedst var det for den aktive portefølje med et afkast på 6,7 procent, mens den passive portefølje fulgte i hælene og opnåede 6,3 procent.

For hele året blev afkastet 24,7 procent for den aktive portefølje og 28,0 procent for den passive. Det er flotte afkast. De dårlige resultater især i fjerde kvartal 2018 blev således helt ændret til de fine afkast i 2019, hvor der har været positive afkast i alle kvartaler, højest i første  og sidste kvartal.

Resultaterne opdelt på investeringsområde ses i tabel 1.

 Tabel 1. Afkast 4. kvartal 2019

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt

forvaltede portefølje

Afkast for den passivt

forvaltede portefølje

 

 

Q4-2019

2019

Q4-2019

2019

Globale aktier

30%

2,93%

21,48%

2,99%

27,10%

Amerikanske aktier

20%

5,44%

25,99%

6,88%

34,19%

Europæiske aktier

20%

7,83%

22,33%

5,97%

29,71%

Fjernøstlige aktier

20%

11,27%

30,12%

9,58%

22,18%

Danske aktier

10%

10,95%

25,28%

9,39%

26,90%

I alt

100%

6,88%

24,66%

6,32%

28,04%

 

Der er fine afkast for hele året i alle grupper. Blandt de aktive fonde har der igen været flotte resultater for fondene med de fjernøstlige aktie, og blandt de passive fonde er der fine resultater for fondene med amerikanske aktier.

Fondene med globale aktier har givet lavere afkast end fonde med aktier i de fire andre grupper. I 2018 var det modsat.

Det har igen været et godt kvartal for de aktivt styrede fonde  med europæiske aktier, fjernøstlige aktier og danske aktier. Men det rækker ikke til at ændre årsresultatet, hvor der er en klar føring for de passive fonde. Merafkastet er nu 3,4 procentpoint.

I første kvartal og især i andet kvartal 2019 klarede de aktive fonde sig markant dårligere end de passive fonde, mens de aktive fonde har klaret sig bedre i andet halvår 2019. Men altså langt fra nok til at redde årsresultatet.

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde.

Tabel 2: Aktivt forvaltede

Investeringsområde

Børskode

Vægt i portefølje

Afkast Q4-2019

Afkast år til dato

1. Globale aktier

 

30%

 

 

Maj Invest Value Aktier

MAJVAL

 

4,52%

25,35%

Valueinvest Global

VAIGLOA

 

1,34%

17,62%

I alt

 

 

2,93%

21,48%

 

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

 

20%

 

 

Jyske Invest USA Aktier

JYIUSAKL

 

4,46%

27,33%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

SYIULVADKK

 

6,42%

24,65%

I alt

 

 

5,44%

25,99%

 

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

 

20%

 

 

SEBinvest Europa Højt Udbytte P

SEIEHUP

 

6,77%

22,54%

Sydinvest Europa Ligevægt & Value

SYIEULVADKK

 

8,89%

22,13%

I alt

 

 

7,83%

22,33%

 

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

 

20%

 

 

C World Wide Asien

CWIASKL

 

12,27%

31,91%

Handelsinvest Fjernøsten

HAIFJ

 

10,27%

28,34%

I alt

 

 

11,27%

30,12%

 

 

 

 

 

5. Danske aktier

 

10%

 

 

Fundamental Invest Stock Pick

FUISP

 

12,08%

22,02%

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

NDIDAFKL

 

9,81%

28,54%

I alt

 

 

10,95%

25,28%

 

 

 

 

 

Portefølje i alt

 

100%

6,88%

24,66%

 

Tabel 3: Passivt forvaltede

Investeringsområde

Børskode

Vægt i portefølje

Afkast Q4-2019

Afkast år til dato

1. Globale aktier

 

30 %

 

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

SPIGLAMRIKL

 

0,73%

25,79%

Danske Invest Globale Aktier Indeks

DKIGI

 

5,24%

28,42%

I alt

 

 

2,99%

27,10%

 

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

 

20%

 

 

Sparinvest Index USA Growth

SPIUSGKL

 

9,35%

41,98%

Sparinvest Index USA Value

SPIUSVKL

 

4,41%

26,40%

I alt

 

 

6,88%

34,19%

 

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

 

20%

 

 

Sparinvest Index Europa Growth

SPIEUGKL

 

5,91%

33,56%

Danske Invest Europa Indeks

DKIEUIX

 

6,04%

25,87%

I alt

 

 

5,97%

29,71%

 

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

 

20%

 

 

Danske Invest Fjernøsten Indeks

DKIFJIX

 

8,96%

20,50%

Sparinvest Index Emerging Markets

SPIEMIKL

 

10,20%

23,87%

I alt

 

 

9,58%

22,18%

 

 

 

 

 

5. Danske aktier

 

10%

 

 

Danske Invest Danmark Indeks

DKIDKIX

 

8,95%

25,12%

Sparinvest Index OMX C25

SPIC25KL

 

9,83%

28,68%

I alt

 

 

9,39%

26,90%

 

 

 

 

 

Portefølje i alt

 

100%

6,32%

28,04%

 

Fondene

Blandt de aktive fonde ses stor forskel i afkastet på de to fonde med globale aktier. Valueinvest Global havde et flot afkast i 2018, men skuffer fælt i 2019, hvor afkastet blev 17,6 procent. Den anden fond i gruppen Maj Invest Value Aktier opnåede et afkast på 25,4 procent. Det  er en forskel, der kalder på en nærmere analyse.

Tilsvarende påkalder Fundamental Invest Stock Pick med danske aktier sig opmærksomhed. Første kvartal var her meget dårligt, hvor afkastet lå næsten 8 procentpoint lavere end afkastet i den anden aktive fond, Nordea Invest Danske Aktier Fokus.

Det er så gået bedre for Fundamental Invest-fonden i de tre næste kvartaler, men året ender alligevel med en forskel i afkastet for de to fonde på 6,5 procentpoint. Det hører med, at Fundamental Invest-fonden fik det gule kort af os sidste år, hvor fonden efter et dårligt år så fik en chance mere.

I de øvrige grupper er der ikke markante forskelle på de aktive fondes afkast. Det skal her igen bemærkes, at de to aktive fonde med fjernøstlige aktier begge har leveret fremragende afkast i 2019.

For de passivt styrede fonde har især fondene med vækstaktier (Nordamerika og Europa) klaret sig godt, og det afspejler markedsudviklingen, der har tilgodeset vækstaktier. Tilsvarende har den passive fond med valueaktier underperformet indeksene.

Vurdering af porteføljen

Filosofien bag modelporteføljen er langsigtet ejerskab, og den langsigtede investor ved, at afkast kan variere tilfældigt fra år til år. Men derfor er det alligevel på sin plads, at foretage en kvalitetsmåling med passende mellemrum, for eksempel årsskiftet.

Kvaliteten af den aktive portefølje er en anelse reduceret i forhold til sidste år efter Morningstars vurdering. Den aktive portefølje får nu tildelt 3,90 stjerner i gennemsnit, mens den passive portefølje får 3,50 stjerner. Som udgangspunkt vil man forvente, at den passive portefølje får tre stjerner (middel), men vores passive portefølje er altså af høj kvalitet.

Udskiftninger

For den aktive portefølje har Fundamental Invest Stock Pick givet et dårligt afkast i 2019. Fonden har underperformet i alle tre år i modelporteføljen, og det samlede afkast for de tre år er 9,6 procent, hvorimod den anden fond i gruppen af aktive fonde med danske aktier, Nordea Invest Danske Aktier Fokus, har givet et samlet afkast på 30,7 procent. Det er noget af en forskel, og tilsvarende tildeler Morningstar nu kun fonden to stjerner ud af de fem mulige. Det plejer at være et signal om at holde sig væk.

Fonden skal derfor udskiftes i modelporteføljen, og som ny deltager har vi udpeget BLS Invest Danske Aktier. Fonden fik en førsteplads for fonde med danske aktier i Aktionærforeningen seneste kåring af de bedste investeringsforeninger i marts 2019.

Morningstar tildeler den de eftertragtede fem stjerner for afkast under hensyntagen til risiko. Ser vi tilbage, er fondens samlede afkast for de sidste tre år ikke mindre end 54,8 procent, som vi sammenligner med Fundamental Invest-fondens beskedne 9,6 procent.

Også for fondene med globale aktier er der en markant forskel på afkastet hos de aktive fonde og de passive fonde. De aktive fonde gav i 2019 et afkast på 21,5 procent, hvor de passivt styrede fonde opnåede 27,1 procent. Den samme tendens ser vi for de forrige to år, og det giver anledning til at overveje sammensætningen af gruppen af aktivt styrede fonde med globale aktier. Den består nu af to fonde, der investerer i valueaktier.

Et alternativ kunne være BLS Invest Globale Aktier, der investerer bredere end valueaktier og som har opnået fornemme resultater. Den blev nummer ét i gruppen af fonde med globale aktier i Aktionærforeningen seneste kåring af de bedste investeringsforeninger i marts 2019, og Morningstar tildeler også fonden fem stjerner. Jeg vælger derfor at udskifte Valueinvest Global med denne fond, især fordi den nye fond har opnået så flotte resultater.

I 2019 fik den et afkast på 28,9 procent mod Valueinvests 17,6 procent. For de seneste tre år har BLS fonden givet et samlet afkast på 57,7 procent, mod Valueinvest-fondens 20,0 procent.

Udskiftningerne er:

Fra/til

Fond

Investeringsområde

Børskode

Fra

Fundamental Invest Stock Pick

Danske aktier

FUISP

Til

BLS Invest Danske Aktier

Danske aktier

BLKDA

Fra

Valueinvest Global

Globale aktier

VAIGLOA

Til

BLS Invest Globale Aktier

Globale aktier

BLKGA


Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.