DAF Nordjylland - Generalforsamling og besøg af Mikael Bak

Generalforsamling | Mikael Bak | Investering | Fællesskab

Hermed inviterer DAF Nordjylland til generalforsamling, som afholdes

Onsdag den 13. marts 2024, kl. 17.00 hos BDO, Visionsvej 51, 9000 Aalborg.

Inden generalforsamling, vil Dansk Aktionærforenings direktør, Mikael Bak under slogan, Mission er klar. Vi vil være hele Danmarks Investeringsfællesskab fortælle om udviklingen i foreningen siden 2018, om arbejdet med at bringe investorernes mærkesager frem i medierne og på Christiansborg, og om at udvælge og prioritere mærkesager og strategiske fokusområder for de kommende år. Stil dine egne spørgsmål til direktøren, og vær med når, vi sammen drøfter, hvordan vi skal udvikle og forbedre Dansk Aktionærforening i fremtiden.

Programmet for selve generalforsamlingen ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Beretning v/Per-Ulrik Jensen, formand for lokalforeningen

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v/Poul Ø. Andersen, kasserer

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Per-Ulrik Jensen, Poul Ø. Andersen er på valg og er indstillet på at tage 1 år mere

Christina Rossing er ikke på valg

Peter Fink er på valg og ønsker ikke genvalg

Niclas Tylvad Christensen ønsker at udtræde pga. af flytning til København

Poul Erik Pedersen ønsker at udtræde.

a) Valg af suppleanter

Nicolaj Rossing er ikke på valg

Lars Rosendahl er ikke på valg

6. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

a) Svend Erik Tylvad Christensen er villig til genvalg

7. Eventuelt

Vi slutter aftenen af med Sandwich øl og vand.

Billede
Medlemspris
70,00 kr.
Pris
120,00 kr.
Ledige pladser
19
-

Visionsvej 51
v/ BDO
9000 Aalborg
Danmark