05. april 2016 kl. 00.00
Faglige udvalg i Dansk Aktionærforening
Dansk Aktionærforening har en række faglige udvalg med særlige kompetencer, som på forskellig vis støtter foreningens repræsentantskab, bestyrelse og sekretariat.

 

Nomineringsudvalg

Generalforsamlingsudvalg


Høringsudvalg


Kommunikationsudvalg


Lokalforeningsudvalg


Skatteudvalg


Uddannelsesudvalg


Bladudvalg

 


 

Nomineringsudvalg
Poul Ø. Andersen, formand

Niels Mengel
John Aagaard
Søren Lillemose
Inger Kehlet

 

 

Nomineringsudvalget er nedsat af Dansk Aktionærforenings repræsentantskab. Det har til opgave at indstille kvalificerede kandidater til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og alle medlemmer kan stille op, uanset nomineringsudvalgets indstilling.

 

 

Kommunikationsudvalg
Leonhardt Pihl (direktør)
Ricky Wilke

 

Lokalforeningsudvalg
Anders Nørskov, formand (DAF Nordsjælland) 
Niels Tovgaard (DAF Fyn) 
Johan Winther Rasmussen (DAF Midt/Vest) 

Kim Madsen (DAF København Nord) 

John Christensen (DAF Syd/Vest) 

Leonhardt Pihl (sekretær) 

 

Uddannelsesudvalg
Johnny Madsen, formand
Ole Møller Andreasen
Søren Lillemose
Leonhardt Pihl (direktør)
Niels Mengel
Axel Steuch

 

Bladudvalg
Ulrik Dall

Per Juul
Anne Charlotte Mark
Leonhardt Pihl (direktør)
Jørn Nielsen

Per Henrik Skou
Annette Mors-Arvidsen

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer