05. august 2011 kl. 00.00
Nye EU-regler skjuler investeringsforeningernes omkostninger
EU's nye varedeklaration på investeringsbeviser skjuler investeringsforeningernes handelsomkostninger for dig.
Af Kim Birkkjær Lund
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

 
Læs også:
 

 
Nu bliver det sværere at se, hvor mange af dine penge investeringsforeningerne bruger på omkostninger. En fælles varedeklaration på investeringsbeviser skulle gøre det nemt for forbrugerne at sammenligne danske investeringsforeninger og deres europæiske pendanter ved hjælp af to sider med faste rubrikker som mål, risikoprofil, omkostninger og tidligere resultater. Problemet er blot, at den nye varedeklaration ikke medtager handelsomkostningerne i rubrikken omkostninger. Derfor kan du ikke se, hvor mange af dine penge, der ender i bankernes lommer i form af kurtager.
 
Danmark har forsøgt at sælge det danske ÅOP (årlige omkostninger i procent) til resten af Europa. Det lykkedes ikke. Et af problemerne var, at tyskerne ikke opgør handelsomkostningerne adskilt fra kurserne. Derfor blev det det europæiske begreb TER (total expence ratio), der vandt kampen, og dermed sendte handelsomkostningerne ud i mørket.
 
Det er Klaus Struwe, politisk konsulent i Dansk Aktionærforening, ikke tilfreds med.
 
"Det er vigtigt, at man kan se alle omkostninger ved investeringsprodukter, for ellers ved man ikke, hvad man vælger imellem," siger Klaus Struwe.
 
InvesteringForeningsRådet påpeger, at de danske investeringsforeninger fortsat vil beregne ÅOP som hidtil og blandt andet offentliggøre tallene på InvesteringsForeningsRådets hjemmeside. Foreningen havde dog også gerne set, at ÅOP var blevet en del af den nye varedeklaration.
 
"Men det er ikke muligt at beregne ÅOP på de udenlandske produkter. På de danske investeringsbeviser vil der forsat være en ÅOP-beregning, som man vil kunne se ved rådgivning i banken eller på nettet, den vil blot ikke fremgå af 'central investorinformation"," siger Torben Groth Hansen, kommunikationschef i InvesteringForeningsRådet.
 
Investeringsforeninger er danskernes fortrukne investeringsform. 820.000 danskere investerer i forening. Foreningerne er en særlig dansk opfindelse. I det øvrige EU forgår fælles investeringer enten investeringsselskaber med variabel kapital (kaldet SIKAV grundet forkortelsen på spansk og andre sprog) eller i såkaldte 'investment funds' (ikke at forveksle med det danske juridiske begreb fonde).
 
Dansk Aktionærforening, InvesteringsForeningsRådet, Finansrådet, Forbrugerrådet og Finanstilsynet har aftalt at mødes til efteråret for at finde en bedre løsning på problemet. Hensigten er at udarbejde et formuevægtet, samlet omkostningsnøgletal, der kan bruges på alle typer investeringsbeviser, så den gennemskuelighed, som investorerne har været vant til fra danske investeringsforeninger, også kommer til at gælde ved rådgivning om europæiske investeringsbeviser. Om det vil lykkes, må tiden vise. Foreløbig er det kun en hensigt.
 

 
Læs også:

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer