01. april 2011 kl. 00.00
6. Teknisk analyse - tendenser i aktiekursen
GUIDE: Trin 6 til at analysere regnskaberne bag aktierne: Teknisk analyse er et alternativ til regnskabsanalysen. I teknisk analyse forsøger man at pege på trends i aktiekursen.
Af Torben Udsen og Jesper Lund, direktører i Delfin Invest
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

 
Læs også: 
 

 
Analysen af selskabet og selskabets regnskabstal kaldes 'fundamental analyse'. Mange sværger udelukkende til fundamental analyse, men der er også mange, der som alternativ eller supplement benytter 'teknisk analyse' til at afgøre, om timingen for køb eller salg er den rigtige. Teknisk analyse kigger slet ikke på selskabets indre forhold (regnskaber, ledelse, forventninger og så videre), men forsøger udelukkende at spotte tendenser i aktiekursen.
 
Bang & Olufsen er et klart eksempel på en aktie, som tekniske analytikere ikke blot ville købe og beholde, da dens kurs svinger enormt som følge af selskabets store følsomhed over for samfundets konjunkturer. Her kunne teknisk analyse give god mening. Den tekniske analyse ville også have givet dig mulighed for at komme ind i aktien på opturen hen over de seneste måneder.
 
Figuren herunder viser den blå kurve kursudviklingen i Bang & Olufsen på dagsbasis siden 2002.
 
 
 
Den røde kurve viser det såkaldte 'glidende gennemsnit' af aktiekursen i de foregående 200 dage. En simpel handelsstrategi baseret på teknisk analyse vil være at købe, når aktiekursen er større end det glidende gennemsnit, og sælge, når aktiekursen er mindre end det glidende gennemsnit. Denne strategi ville have givet et markant større afkast, end hvis man havde købt aktien i 2002 og beholdt den til dags dato.
 
Du kan læse mere om teknisk analyse i den store introduktions-artikel i magasinet Aktionæren fra november 2010. Teknisk analyse er også noget, du kan lære mere om på Dansk Aktionærforenings AktieSkoler. 
 
 

Jesper Lund ejer selv aktier i Bang & Olufsen. Torben Udsen ejer ikke aktier i Bang & Olufsen.

 
Læs også: 
 
 
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer