01. april 2011 kl. 00.00
5. Konklusion på den fundamentale analyse af selskabet
GUIDE: Trin 5 til at analysere regnskaberne bag aktierne: Læs analysen af Bang & Olufsen som eksempel på, hvordan du konkluderer den fundamentale analyse af et aktieselskab.
Af Torben Udsen og Jesper Lund, direktører i Delfin Invest
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
 
Hvis vi isoleret ser på regnskabsanalysen, viser den, at på trods af, at der er sket en vending i økonomien i forhold til katastrofeåret 2008/09, så er der i 2010 stadig et underskud på minus 33 mio. kr. Dermed er der ingen lønsomhed i produktionen. I ledelsesberetningen fremgår følgende udsagn, som vi skal prøve at forhold os til i forbindelse med analysen som helhed:
 
"Nettoresultatet efter skat er forbedret med godt 350 mio. kr."
 
Det er klart et godt signal. Men der er dog stadig et negativt nettoresultat på 33 mio. kr.
 
"Ved aktieemissionen i maj 2009 blev balancen forstærket væsentligt, hvilket har gjort det muligt at videreføre den tidligere igangsatte omstrukturering".
 
Det er positivt, da det har trimmet virksomheden på en række områder.  
 
"Koncernen har nedbragt kapacitetsomkostningerne med 465 mio. kr. (svarende til 29 pct.) men har stadig fastholdt et højt aktivitetsniveau i udviklingsfasen for at sikre væksten fremadrettet".
 
Budskabet må betegnes som positivt. Virksomheden har formået at omkostningstilpasse men ikke på bekostning af livsnerven, udvikling, som Bang & Olufsen skal leve af på længere sigt.
 
"Salgsvæksten i andet halvår er primært drevet af en række produktlanceringer. 35 pct. af koncernens salg inden for audio- og videoforretningerne er således kommet fra nye produkter defineret som salget i de første 12 måneder efter lanceringen" og videre "størstedelen af koncernens markeder viste fremgang i fjerde kvartal".
 
Der er altså vækst at spore i omsætningen i løbet af perioden. Naturligvis er det positivt. 
 
"Koncernens bruttoavance blev i regnskabsåret 2009/10 på 39,5 pct. hvilket er på niveau med bruttoavancen sidste år".
 
Både godt og skidt. Et opslag i regnskaberne for 2007/08 viser, at der på det tidspunkt var en bruttoavance på 46 procent. Bruttoavancen er således faldet fra dette niveau til 39,5 i det seneste to regnskabsår. Det gode er, at avancen i senest aflagte regnskab ikke er faldet yderligere. Det dårlige/usikkerheden er, om bruttoavancen vil forblive på det lave niveau i lang tid fremover.
 
Til sidst i ledelsesberetningen fremfører ledelsen, at bruttomarginen ikke forventes at afvige væsentligt fra dette års niveau, men at der på baggrund af et forsat højt aktivitetsniveau forventes en positiv udvikling i omsætningen og med et positivt resultat før skat til følge. Her giver ledelsen altså udtryk for, at der er en vending på vej. Aktiekursen er ligeledes steget med cirka 26 procent fra regnskabsårets begyndelse til dets slutning. Så markedet belønnede løbende selskabet. Investorerne har således åbenbart allerede belønnet Bang & Olufsen, siden regnskabsåret sluttede 31. maj 2010.
 
Det er meget tydeligt, at Bang & Olufsen blev ramt hårdt af krisen i 2008. Indtil da havde virksomheden i de foregående tre år præsteret stigende omsætning og stigende resultater hvilket også blev belønnet (se kursgrafen). Prisen for aktien målt på P/E udviklede sig fra cirka 18 til godt 30. Men ved vendingen i konjunkturerne fald aktien drastisk. Faktisk var kursen helt oppe på cirka 352 i januar 2007, men faldt så mere eller mindre konstant over hen over de næste cirka to år med en bund omkring 30 i december 2008. Det svarer til et fald på ikke mindre 91 procent fra top til bund! Det ses i kursgrafen i punkt 6, hvor aktiekursen er korrigeret for udbytte, emissioner, fondsaktier og aktiesplit.
 
Det viser med al tydelighed at et konjunkturfølsomt selskab som Bang & Olufsen kan være ekstremt risikabel at være investeret i, hvis ikke man har en klar strategi og tager bestik af de signaler som man kan få ved at analysere selskabet. I den fundamentale analyse af selskabet kunne man, som vist ovenfor, få en indikation om, at selskabet efter aflæggelse af regnskabet for 2007 (2006/07) var ved at være for dyrt prisfastsat (for eksempel målt på P/E og K/I) og dermed var der risiko for, at forvent­ningerne til fortsat vækst i omsætning og resultat måtte komme til at skuffe. Regnskabet for 2007 blev offentliggjort i august 2007, så det betaler sig at følge med og orientere sig om, hvordan det går med de selskaber, man har investeret i. 
 
 

Jesper Lund ejer selv aktier i Bang & Olufsen. Torben Udsen ejer ikke aktier i Bang & Olufsen.

 
Læs også: 
 
 
 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer