03. december 2020 kl. 10.06
Børs­li­sten skrum­per ha­stigt i Dan­mark: An­tal­let af børsno­te­re­de sel­ska­ber næ­sten hal­ve­ret på 20 år
Langt flere afnoteringer end nynoteringer betyder, at børslisten skrumper hastigt i Danmark. Men i Sverige vokser den.Tendensen huer ikke Dansk Aktionærforening. "Umiddelbart er det bekymrende, at vi ikke kan fastholde niveauet, eller få flere børsnoterede som man ser i Sverige. Det er klart, at det giver færre valgmuligheder for de danske investorer, der gerne vil investere på hjemmemarkedet," siger aktionærforeningens direktør Mikael Bak.
Kilde: Børsen

Læs artiklen her. (kræver abonnement) 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer