08. december 2011 kl. 00.00
Ny principiel dom om banker, investering og rådgivning
En privat investor og hans selskaber hæfter selv for milliontabet på en gearet investering i Sydbank, der gik grueligt galt som følge af finanskrisen. Det samlede erstatningskrav var på 62 millioner kroner, men Østre Landsret frifandt Sydbank og gav også banken medhold i et selvstændigt krav om betaling af det beløb, som personen og selskaberne skyldte banken, fordi provenuet fra salget af aktierne ikke dækkede de lån, banken havde givet til investeringerne. Det følger dog også af dommen, at en banks overtrædelse af reglerne om investorbeskyttelse i nogle tilfælde godt kan medføre et erstatningsanvar.
Michael Camphausens blog på Business.dk
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
Læs blogindlægget >>
Læs Østre Landsrets pressemeddelelse og resumé >>

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer