11. marts 2011 kl. 00.00
Amagerbanken skjulte milliardtab
Danske skatteydere står til at få et tab på knap 7 mia. kr., bl.a. fordi Finanstilsynet trods gentagne undersøgelser af Amagerbankens udlånsbøger ikke formåede at finde de omfattende tab og nedskrivninger, der var på vej i den dødsmærkede bank. Et årvågent Finanstilsyn kunne også have bremset et ekstra tab på 900 mio. kr. til aktionærerne pga. et aktiesalg mindre end et halvt år før bankens kollaps. Morgenavisen Jyllands-Posten har gennemgået 93 af Amagerbankens største ejendomslån ud fra en hidtil hemmeligholdt liste. Den viser, at der trods Amagerbankens såkaldt konservative værdiansættelser af ejendomme kun var begrænsede sikkerheder bag bankens lån.
Morgenavisen Jyllands-Posten / EPN.dk
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk
Læs artiklen >>

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer