25. februar 2020 kl. 00.00
Aktionærernes vagthund klar til ny sæson
Dansk Aktionærforening taler de private aktionærers sag på mere end 60 generalforsamlinger i løbet af foråret. Foreningens repræsentanter vil i år fokusere på tre mærkesager. Det drejer sig om ledelsens engagement, truslen fra hackerangreb og lige adgang til information.

De børsnoterede, danske selskaber står foran den årlige generalforsamlingssæson. Det er tiden til at se aktionærerne i øjnene og modtage ris og ros. Sidste års resultater skal præsenteres og godkendes, samtidig med at aktionærerne skal have et blik ind i virksomhedens planer og forventninger til fremtiden.

 

DAF på pletten 66 gange

 

Hos Dansk Aktionærforening medlemmer, glæder vi os til at tale de private aktionærers sag. Foreningen vil være repræsenteret på mere end 60 selskabers generalforsamlinger, og i hvert eneste selskab vil vi stille op med nøje forberedte indlæg, der skal sikre en konstruktiv, men til tider også kritisk dialog.

 

Aktionærforeningens direktør, Mikael Bak, siger: "Vi stiller altid op for at give vores bidrag til at fremme selskabets bedste interesser på lang sigt. Når vi stiller kritiske spørgsmål, er det for at varetage alle private aktionærers interesser og sikre, at selskaberne udvikler sig på den bedst mulige måde fremover."

 

Mikael Bak fortsætter: "Heldigvis har 2019 budt på mange flotte kursstigninger, og vi håber da, at der også fra årsrapporterne vil lyde positive toner – også hvad angår fremtiden. Men der er også selskaber, som kom mindre heldigt gennem 2019. Der vil vi stille skarpt på potentialet for forbedring."

Årets tre mærkesager

Dansk Aktionærforening udarbejder hvert år et katalog af mærkesager, som foreningens repræsentanter har i baghovedet, når de deltager i selskabernes generalforsamlinger.

 

I år gælder det tre meget forskellige punkter, som alle har væsentlig betydning for aktiekursens udvikling:

 

  • ”Hånden på kogepladen”

De private aktionærer ønsker, at ledelsen har de samme interesser som dem. Det vil sige at ledelsen tjener penge på bonus- og optionsprogrammer, hvis det går godt, men også at ledelsen selv har investeret penge i virksomheden og oplever et tab, hvis det går knap så godt. Det holder ledelsen skarp og til ilden.

 

Det investerede beløb fra ledelsen skal være af en tilpas størrelse, for at ledelsen hele tiden har den fælles, langsigtede interesse for øje og ikke falder for fristelsen til blot at gå efter egne, kortsigtede økonomiske interesser for eksempel ved at stimulere markedet til uholdbare kursstigninger ved udmeldinger uden hold i virkeligheden.    

 

  • Truslen fra hackere

Alle virksomheder er dybt afhængige af deres IT-systemer. Det seneste år har vi hos blandt andet Demant set, hvor stor effekt et cyberangreb kan have både for virksomhedens resultater og for aktiekursen.

 

Aktionærforeningen ønsker derfor sikkerhed for et stærkt IT-beredskab, der kan modstå de væsentligste trusler. Vi er klar over, at der ikke kan gives garantier, og at der kan være oplysninger, som virksomhederne af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan give, men vi ønsker ledelsens stillingtagen til, om og hvordan man vurderer og forholder sig til cybertruslen og dens mulige påvirkning. 

 

  • Lige adgang til information

Det er en kendt sag, at større institutionelle investorer og investeringsfonde, danske såvel som udenlandske, kan få adgang til direkte møder med selskabernes ledelse, ligesom disse investorer har væsentligt flere ressourcer til indsamling og analyse af information.

 

De senere år har vi set eksempler på, at større investorer har skaffet informationer, for eksempel ved interviews med et selskabs kunder, som øvrige investorer ikke har. Ofte ligger informationerne allerede hos selskaberne selv og kunne derfor let deles.

 

Vi opfordrer selskaberne til at dele al relevant viden, også når det gælder markedsdata og analyse, så alle investorer, store som små, har lige og samtidig adgang til de samme data og dermed samme beslutningsgrundlag. 

 

 

Pressekontakt

 

Kontakt Mikael Bak, direktør for Dansk Aktionærforening, for uddybning og evt. kommentarer.

Tlf. 22 22 70 22

Mail: bk@shareholders.dk

 

Pressefotos af Mikael Bak finder du på:

http://www.shareholders.dk/dansk-aktionaerforening/102404/pressekontakt-og-pressebilleder

 

Om Dansk Aktionærforening

 

  • Dansk Aktionærforening blev stiftet i 1984.
  • Foreningen har fysisk til huse på Amagertorv 9 i København og digitalt på www.shareholders.dk.
  • Aktuelt har foreningen over 13.500 medlemmer fordelt på 15 lokalforeninger rundt omkring i landet og fire lokalafdelinger til unge aktionærer (under 30 år). Her kan medlemmerne blandt andet deltage i spændende arrangementer, besøge børsnoterede selskaber og samles i aktieklubber.
  • Foreningen udsender årligt 9 trykte magasiner og 52 digitale nyhedsbreve med uvildige aktieanalyser, guides, interviews og meget mere.
  • Foreningens kursusvirksomhed, InvestorSkolen, holder kurser over hele landet for både nye og øvede investorer.
  • Foreningen afholder desuden en række interessante investeringsevents hvert år under navnet InvestorDagen, hvor private investorer møder børsnoterede selskaber, uvildige rådgivere, finansielle virksomheder og aktieanalytikere.

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer