• Foto: Amagerbanken
    Foto: Amagerbanken
29. juni 2018 kl. 15.12
Teknisk knockout – det er et blåt øje til retssikkerheden
Af Foreningen AmagerInvestor

Pressemeddelse: Der er i dag faldet dom i foreningen AmagerInvestors sag mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

 

Retten er kommet frem til, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet frikendes i spørgsmålet om, hvorvidt de burde have meddelt deres vurdering af nedskrivningsbehovet til bankens ledelse, og dermed de aktionærer, der deltog i den emission, som blev gennemført i efteråret 2010.

Ved emissionen fik Amagerbanken tilført knap 900 millioner kroner. Få måneder senere overtog Finansiel Stabilitet ledelsen af banken, og den gik konkurs kort tid efter. Dermed var aktierne værdiløse.

 

Formanden for foreningen AmagerInvestor Peer Nørkjær er skuffet over dommen.

 

”Dommen er meget overraskende, og vi står helt uforstående overfor rettens vurdering. Den er et blåt øje til retssikkerheden i Danmark. Der gælder åbenbart andre regler for det offentlige i private transaktioner end der gør for alle os andre. Vi forstår stadig ikke, hvordan statslige myndigheder stiltiende kan se til, mens tusinder af almindelige mennesker poster penge i et projekt, selv om de statslige myndigheder godt ved, at det er håbløst” siger Peer Nørkjær.

 

Niels Mengel, bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening og med i bestyrelsen for foreningen AmagerInvestor, lægger vægt på, at de private investorer opfattede statens deltagelse i banken som ’en blåstempling’, men at det nu viser sig, at de – med rettens ord – gerne må optræde som en modspiller, der tilbageholder vigtig viden.

 

”Da de private investorer gik med til at skyde ekstra penge i banken, var Finansiel Stabilitet gået ind i Amagerbanken og havde to observatører i bestyrelsen. Det opfattede de private investorer som en blåstempling, og at staten var en medspiller i forsøget på at redde banken. Nu siger dommerne, at de statslige observatører havde ret til at tilbageholde den viden, de sad inde med, overfor den øvrige bestyrelse og de private investorer. Staten var altså ikke en medspiller, men en modspiller for private investorer. Det er da ufatteligt. Men så ved vi det i fremtiden,” siger Niels Mengel.

 

Peer Nørkjær kalder dommen ’en teknisk knockout’:

”Vi må konstatere, at vi er dømt på teknisk knockout, når det hele står og falder på bestemmelser i forvaltningsloven. De private investorer gik med for at redde en lokal bank, og de troede, at de var på samme side som myndighederne. Nu viser det sig, at der ikke er nogen oplysningspligt for det offentlige, også selvom det offentlige sidder med som observatør i bestyrelsen.” siger Peer Nørkjær og tilføjer:

Bestyrelsen i foreningen AmagerInvestor vil nu nærlæse dommens præmisser og drøfte med de mange investorer, der har tabt penge, om der er mulighed og stemning for at føre sagen videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer