18. maj 2018 kl. 14.25
Hvem er det, der låner aktier ud til short-handel?
Pensionsselskabet PKA er det eneste pensionsselskab, som i større omfang låner aktier ud til short-handlere. Det viser en rundspørge, som Dansk Aktionærforenings magasin Aktionæren har foretaget. Dansk Aktionærforening har rejst spørgsmålet om større åbenhed omkring short-handel overfor Finanstilsynet.
Pressemeddelelse

Når udenlandske hedgefonde ønsker at tjene penge på, at en dansk aktie falder i kurs, er de nødt til at finde en langsigtet investor, der er villig til at låne sine aktier ud. Ellers kan den såkaldte short-handel ikke finde sted. Men hvem er det, der er villige til at låne deres aktier ud?

 

Dansk Aktionærforenings magasin Aktionæren har spurgt alle de største danske pensionskasser, om de låner aktier ud. Og rundspørgen viser, at ingen af de fem største – ATP, LD, PFA, Danica Pension og Nordea Liv & Pension – gør det.

 

Det eneste pensionsselskab, der låner aktier ud i større omfang, er PKA, som oplyser, at hele selskabets aktiebeholdning i princippet er til udlån. PensionDanmark og Sampension låner også aktier ud, men i begrænset omfang.

 

Resultatet af rundspørgen ses i nedenstående tabel.

 

Emnet behandles i det kommende nummer af Aktionæren, som omdeles fra på søndag. I artiklen fremgår det også, at Danmarks suverænt største investeringsforening, Danske Invest, heller ikke låner danske aktier ud.

 

Større åbenhed omkring short-handel

Dansk Aktionærforening ønsker større åbenhed omkring den short-handel, der foregår, og har rejst dette ønske overfor Finanstilsynet. Det skete på et møde i den danske ESMA-gruppe i mandags.

 

Her opfordrede direktør i Dansk Aktionærforening, Leonhardt Pihl, Finanstilsynet til at udarbejde mere fintmaskede statistikker om short-handelen.

 

”Vi ønsker, at investorerne får mulighed for at få en større indsigt i, hvem det er, der låner aktier ud. Så jeg opfordrede Finanstilsynet til i deres statistikmateriale at oplyse, hvilke sektorer det er, der låner ud. Er det for eksempel investeringsforeninger, er det pensionsselskaber, eller er det udenlandske investorer,” siger Leonhardt Pihl og tilføjer:

 

”Vi opfordrede også til, at de nuværende oplysninger om short-positioner bliver mere fintmaskede. Det er trods alt meget store beløb, et selskab skal shorte for, før det har pligt til at indberette transaktionen til Finanstilsynet. Så vi ser gerne en meget lavere grænse.”

 

”Finanstilsynet tilkendegav på mødet, at det ville man da overveje,” fortæller Leonhardt Pihl.

 

ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

 

 

Vil du vide mere?

Pressekontakt:

Leonhardt Pihl, direktør, Dansk Aktionærforening

51 17 77 15

lp@shareholders.dk

 

Pressefotos af Leonhardt Pihl finder du på:

http://www.shareholders.dk/dansk-aktionaerforening/102404/pressekontakt-og-pressebilleder

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer