• Foto: Colourbox
  Foto: Colourbox
30. juni 2017 kl. 12.39
Sådan investerer danske investorer
Dansk Aktionærforening har netop gennemført en stor undersøgelse af, hvordan aktive investorer forvalter deres opsparing. Undersøgelsen bygger på knap 2200 svar og viser, at danskerne generelt er gode til at sprede deres investeringer. Dermed gør undersøgelsen op med et par af myterne om danskerne investeringsadfærd.

 

Myte nummer 1:

Det siges ofte, at danske investorer placerer alt for stor en andel af deres investeringer i danske aktier, og at de har alt for få udenlandske aktier i deres portefølje.

 

At investorer har en overvægt af aktier fra det land, de bor i, er et alment fænomen. Men undersøgelsen viser, at danske investorer har en fornuftig geografisk spredning på deres investeringer.

 

 • Danskernes aktieinvesteringer er spredt på flere lande/valutaer
  - cirka halvdelen ejer for eksempel aktier fra Sverige og USA
 • 62 procent har valgt at supplere med køb af en eller flere investeringsfonde

 

Myte nummer 2:

Det siges ofte, at danske investorer spreder deres aktieinvesteringer på alt for få aktier. Tallet 1,9 aktie pr. dansker har været fremme. Det afkræfter undersøgelsen helt.

 • Over 70 procent af de adspurgte ejer aktier i mere end ti selskaber
 • 32 procent af de adspurgte ejer aktier i mere end 20 selskaber

 

Myte nummer 3:

Det siges ofte, at kvinder investerer mere forsigtigt og mere fornuftigt end mænd. Dette bekræfter den nye undersøgelse, men den viser også, at forskellen ikke er stor, og at den ikke er entydig. Den mest markante forskel er i antallet af handler – kvinder handler ikke så ofte som mænd.

 • Over 35 procent af kvinderne handler højst fem gange om året (tal for mænd: godt 23 procent)
 • 25 procent af kvinderne handler mere end 20 gange om året (tal for mænd: knap 33 procent)
 • Begge køn har stor set samme andel placeret i aktier – kvinder har lidt højere aktieandel end mænd

 

Kommentarer til undersøgelsens resultater:

 

”Tallene fra undersøgelsen viser med al tydelighed, at almindelige danskere godt kan finde ud af at investere fornuftigt med god spredning,” siger Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening.

  

Undersøgelsen er foretaget blandt foreningens godt 12.000 medlemmer.

 

”Dansk Aktionærforenings medlemskreds adskiller sig mest fra befolkningens gennemsnit ved, at det er personer, der har besluttet, at de i stort omfang selv vil styre, hvordan deres opsparing investeres. Derfor har de valgt at sætte sig ind i tingene ved at søge oplysning og måske tage et par aftenkurser,” siger Niels Mengel.

 

I debatten det seneste år er det blevet udlagt som problematisk, at danskerne har så lille spredning af deres risiko. Men de nye tal viser vi, at det billede ikke holder.

 

”Budskabet til det politiske Danmark er klart nok: I skal ikke være bange for at overlade det til almindelige danskere at beslutte, hvordan de vil forvalte deres opsparing. Hvis der bliver sat resurser af til oplysning og uddannelse, kan folk godt finde ud af at træffe fornuftige beslutninger,” siger Leonhardt Pihl, direktør for Dansk Aktionærforening.

 

”Det siges ofte, at kvinder investerer anderledes og mere forsigtigt end mænd. Det bekræfter undersøgelsen sådan set. Der er bare et ”men”. Forskellen er altså ikke så stor, som nogle vil gøre den til. Det er måske lidt overraskende,” siger Leonhardt Pihl.

 

 

Fakta om undersøgelsen:

Spørgeskemaet er sendt ud til godt 12.000 medlemmer.

Spørgeskemaet indeholder 19 spørgsmål.

 

Knap 2200 har svaret. Heraf er 193 kvinder.

85 procent tilkendegiver, at de selv styrer deres investeringer for frie midler.

56 procent tilkendegiver, at de selv styrer deres pensionsinvesteringer.

89 procent tilkendegiver, at de selv foretager alle handler, og at de gør det via nettet.

 

Se resultaterne fra undersøgelsen i artiklen Medlemmerne investerer med god spredning fra Aktionæren 5/2017.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer