18. maj 2017 kl. 14.38
Årets bedste investeringsfonde 2017: Aktive fonde vinder – og taber

Dansk Aktionærforening kårer i det kommende nummer af magasinet Aktionæren ”Årets bedste investeringsfonde – 2017”. Magasinet med årets kåring udkommer nu på torsdag – den 18. maj.

 

I Dansk Aktionærforenings årlige kåring bedømmes de enkelte fonde ud fra tre parametre:

  • Årligt afkast over et, tre og fem år
  • Risiko – målt på fondens standardafvigelse over fem år
  • Årlige omkostninger

De tre parametre omregner vi til et antal point, og den fond, der får flest point, vinder.

 

Vinderne kåres i seks grupper – tre med aktier og tre med obligationer.

 

Og vinderne er:

Aktier/Lav risiko:                        Sydinvest USA Ligevægt & Value

Aktier/Mellem risiko:                Nordea Invest Danske Aktier Fokus

Aktier/Høj risiko:                        Fundamental Invest Stock Pick

 

Obligationer/Lav risiko:            Maj Invest Danske Obligationer

Obligationer/Mellem risiko:    Nordea Invest European High Yield Bonds

Obligationer/Høj risiko:            Nordea Invest Basis 4

 

Det er nu 12. gang, Dansk Aktionærforening kårer de fonde, der har givet det bedste risikojusterede afkast.

 

Tre af årets vindere fik også en førsteplads ved sidste års kåring: Maj Invest Danske Obligationer, Fundamental Invest Stock Pick og Nordea Invest Danske Aktier Fokus. Sidstnævnte har oven i købet opnået en førsteplads tre år i træk.

 

Værdifuldt supplement til andre kåringer

”Vi ser vores årlige kåring af årets bedste investeringsfonde som et værdifuldt supplement til de andre kåringer, som Morningstar og flere medier foretager,” siger Leonhardt Pihl, direktør i Dansk Aktionærforening.

 

”I forhold til andre kåringer adskiller vores sig mest ved, at vi ikke kategoriserer efter geografi eller sektorer. Vi opdeler fondene i kategorier ud fra den risiko, som investorerne løber. Og det gør vi, fordi vi grundlæggende mener, at investorerne bør kunne forvente højere afkast, hvis de løber en større risiko,” siger Leonhardt Pihl.

 

Aktivt forvaltede fonde vinder – og taber

Samtlige seks vindere i dette års kåring er aktivt forvaltede fonde. Men aktivt forvaltede fonde indtager også bundplaceringerne i årets kåring. Forskellen mellem gode og dårlige fonde er altså langt større blandt aktivt forvaltede fonde, end den er blandt passivt forvaltede fonde.

 

”Det viser, at hvis man som investor ønsker at placere sine penge i en aktiv fond, så skal man se sig virkelig godt for. Risikoen for at vælge forkert og få et miserabelt afkast er langt større. Og her er Dansk Aktionærforenings årlige kåringer et virkelig godt redskab, fordi kåringerne viser, at vi med vores vægt på afkast, omkostninger og risiko er i stand til at udpege fonde, der ikke kun klarer sig godt et enkelt år, men også over en længere årrække,” siger Leonhardt Pihl.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer