Aktiemarkedet det kommende år ved aktieanalysechef Jacob Pedersen, Sydbank og generalforsamling i DAF Trekant

Afkastudsigter det kommende år

Program

17:15 - 17.30 Deltagerne samles og registreres

17:30 - 17:35 Velkomst og præsentation v/ Bjarne Hjulmand DAF Trekant

17.35 - 18:15 Udsyn på aktiemarkedet v/Jacob Pedersen, Sydbank.
•    Hvordan er afkastudsigterne i det kommende år
•    Hvilke temaer bliver vigtige for kursudviklingen

18.15 - 19:00 Danske aktier - dyre men fulde af kvalitet v/Jacob Pedersen, Sydbank
•    Afkastpotentialet på det danske aktiemarked
•    Kan dyre aktier også være attraktive?

19:00 - 19.30 Traktement og netværk

19.30 – 20.25 Generalforsamling i DAF Trekant i henhold til vedtægterne
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning v/ Søren Pedersen, formand for bestyrelsen.
3.    Aflæggelse og godkendelse af regnskab v/ Marianne Brinch Svane, kasserer.
4.    Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen).
5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
a.    Søren Pedersen er villig til genvalg. 
b.    Ulrik Madsen (nuværende suppleant) er villig til valg som bestyrelsesmedlem.
c.    Jørgen Damsgaard (nuværende bestyrelsesmedlem) er villig til valg som suppleant.
6.    Valg af revisor og revisorsuppleant
a.    Mogens Skov Knudsen er villig til genvalg.
b.    Bestyrelsen indstiller Carl Peter Andersen som revisorsuppleant.
7.    Eventuelt

20:25 - 20:30 Afrunding og tak for i aften v / Bjarne Hjulmand DAF Trekant


Deltagergebyr: Medlemmer 50 kr. og gæster 100 kr.
I deltagerprisen indgår let forplejning samt øl/sodavand. Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, så er det gratis. Send venligst en mail til sowpe@icloud.com, hvis du kun ønsker at tilmelde dig generalforsamlingen.

Sted: Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding.
 

Billede
Medlemspris
50,00 kr.
Pris
100,00 kr.
Ledige pladser

60

1 lektion
19. august 2021, 17.30 - 20.30

Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27
6000 Kolding
Danmark

Underviser
Jacob Pedersen