Lokalforeninger

Lokale aktieklubber i DAF Furesø

Billede

Foreningen har siden 2015 haft en aktieklub, som er åben for alle medlemmer af Dansk Aktionærforening, men tager som afsæt i medlemmer fra lokalområdet.

Klubben mødes den første tirsdag i hver måned bortset fra juli og august. Møderne er webbaserede. Der er pt. 15 medlemmer. Klubbens tovholder er Carsten Baun Senholt, carsten@bausenholt.dk Mobil 24 63 48 89.

Agendaen består typisk af en aktiekonkurrence blandt deltagerne (uden involvering af penge) samt et tema, som typisk er forberedt af en deltager. Der har igennem årene været afholdt mange temaer, som udover gennemgang af det danske, svenske, norske, tyske og amerikanske aktiemarked har omfattet temaer fra bitcoin, medical cannabis til smart ETF'er og norsk lakseindustri.

Hovedvægten lægges på erfaringsudveksling og vidensdeling. Alle deltagere får mulighed for at orientere om, hvad de har købt/solgt siden sidste møde samt hvorfor og drøfte investeringsmuligheder, som kunne være interessante.

Foreningen planlægger at etablere en ny aktieklub efter sommeren primært målrettet investorer, som er nye på aktiemarkedet.

Møderne afholdes fysisk i Værløse eller Farum. Aktieklubben maksimeres til 10 deltagere med Steen Blomquist som tovholder, Steen.blomquist@gmail.com Mobil 21 35 17 70

Udgangspunktet for os i DAF Furesø bestyrelse, er at vores møder og arrangementer skal favne relativt bredt og ikke kun for ”profesisonelle” investorer.

Det er vores mål fremadrettet at fokusere på lidt bredere fora, hvor medlemmerne kan komme og snakke uforpligtende om aktier og investering i almindelighed, og tænker også fremadrettet på at gøre mere brug af Zoom til afholdelse af nogle af disse møder. Som man ser og hører i TV og dagspressen, er der hele tiden nye, aktuelle emner, der rejser spørgsmål og ideer som sådanne møder kunne bruges til at afklare, uddybe og diskutere (der findes nok sjælden en facitliste).

Bestyrelsen er altid åben for nye ideer og er der spørgsmål er I også velkomne til at kontakt os.

Bestyrelsesformand, Jørn Krogh, jornkrogh@mail.dk, mobil 20 21 41 75
Næstformand, Carsten Baun Senholt, carsten@bausenholt.dk, mobil 24 63 48 89
Kasserer, Jesper Fogh Bang, fogh.bang@gmail.com, mobil 50 87 25 85