Lokalforeninger

Lokale aktieklubber i DAF Aarhus

Billede
Er du medlem hos Dansk Aktionærforening og interesseret i at deltage i en aktieklub kan du kontakte DAF Aarhus eller klubbernes kontaktpersoner (se nedenfor). Vi tager også initiativ til at starte en ny klub, når der er 10 - 15 interesserede medlemmer.

Hos DAF Aarhus er der i øjeblikket 4 aktive aktieklubber. Klubbernes formål er erfaringsudveksling og vidensdeling om aktier og investering.

En aktieklub hos DAF Aarhus er for medlemmer af Danske Aktionærforening. Den består af ca. 15 personer, der mødes regelmæssigt og diskuterer investeringer. Klubben bestemmer selv hvilke emner den vil arbejde med. Du lærer mere om investering og får viden til brug i dine egne investeringer. Du får et netværk at tale med.

AKTIEKLUB 2015 - TA

Kontaktperson: Flemming Møller Sørensen, fmshadsten@mail.tele.dk

Klubbens investeringer baseres primært på teknisk analyse

AKTIEKLUB 2012

Klubben er pt lukket for nye medlemmer af Dansk Aktionærforening. 

Fokus: Klubbens investeringer baseres på både fundamental og teknisk analyse, hvor vi afprøver forskellige gevinst- og exitstrategier for køb og salg. 

Mødefrekvens: Vi mødes 6-8 gange årligt, hvor vi snakker og diskuterer enkeltaktier, ETF samt andre investeringsemner.

Antal medlemmer: Klubben har 16 medlemmer, og der er pt lukket for tilgang. 

Kontakt: Martin Bøgehave 
E-mail: aktieklub2012@live.dk

SIXTEEN SPARERE 2006 

Klubben er åben for medlemmer af Dansk Aktionærforening.

Fokus: Aktier.

Mødefrekvens: 8 – 10 møder om året på forskellige mødesteder normalt i forbindelse med DAF Aarhus lokalforeningsarrangementer.

Antal medlemmer: Klubben har i øjeblikket 14 medlemmer, max er 16.

Kontakt: Gunnar Møller Jensen
Telefon: +45 41 26 05 61
E-mail: gunnarmj@city.dk

Bemærkninger: Vi arbejder med indskud, ca. 18.000 - 20.000 pr. medlem. Aktiverne er placeret i en portefølje hos Nordnet. Der handles på basis af hvad vi bestemmer på vore medlemsmøder. Er du interesseret i at deltage i en aktiespareklub, er du velkommen til at kontakte Gunnar.

STIK Aps

Selskabet er åben for medlemmer af Dansk Aktionærforening.

Fokus: Baseret på teknisk analyse.

Mødefrekvens: Ca. to møder om året i november og maj, hvor der diskuteres investeringer og strategi. Stedet aftales fra gang til gang.

Antal medlemmer: Klubben har i øjeblikket ca. 11 medlemmer.

Kontakt: Torben V. Rasmussen
Telefon: +45 20 12 04 06
E-mail: tvr@arasmus.dk

Bemærkninger: 

STIK ApS blev stiftet i 1999 i forlængelse af et kursus i teknisk analyse gennemført i 1998/99. STIK er således en af de ældste private aktiespareklubber i Danmark opstartet via DAF.

STIK ApS er som navnet siger et anpartsselskab, hvor hvert medlem som minimum ejer 2 anparter af pålydende kr. 5.000.

Der optages nye medlemmer/anpartshavere, når eksisterende anpartshavere ønsker at sælge.

Idet STIKs strategi er baseret på teknisk analyse, er det en forudsætning for at optage nye medlemmer, at man forstår denne analyseform.

Hvis du er interesseret, kan du komme på en venteliste ved at kontakte Torben.