Lokalforeninger

Hvad sker der i DAF Furesø?

Vi tillægger det stor vægt, at foreningens medlemmer får mulighed for at udveksle erfaringer og videndele i form af aktieklubber, ved virksomhedsbesøg og i forbindelse med foredrag, hvor vi altid sørger for, at der også er tid til at tale sammen, og hvor vi normalt også byder på lidt at drikke samt snacks.

Vi favner bredt i vores sammensætning af medlemmer, hvilket også gælder sammensætningen i vores bestyrelse. Vi arbejder bl.a. på at øge medlemstallet i foreningen også i grupperne af unge, kvinder og personer, der ikke selv aktivt handler værdipapirer.

Lokalforeningen har 6 aktive bestyrelsesmedlemmer med vidt forskellig og bred faglig baggrund. Antal medlemmer: 507

DAF Furesø afholder i årets løb foredrag. Vi har tidligere haft kendte og populære foredragsholdere såsom Henrik Drusebjerg og Mads Fuglede samt også lidt mere specialiserede indlæg om for eksempel investering i ETF’er etc.

Dertil kommer forskellige virksomhedsbesøg normalt efter arbejdstid i vores eget område, her nævnes eksempler som Novo Nordisk, Demant, NNIT, Tryg osv.

Udgangspunktet for os i DAF Furesø bestyrelse, er at vores møder og arrangementer skal favne relativt bredt og ikke kun for ”profesisonelle” investorer.

Det er vores mål fremadrettet at fokusere på lidt bredere fora, hvor medlemmerne kan komme og snakke uforpligtende om aktier og investering i almindelighed, og tænker også fremadrettet på at gøre mere brug af Zoom til afholdelse af nogle af disse møder. Som man ser og hører i TV og dagspressen, er der hele tiden nye, aktuelle emner, der rejser spørgsmål og ideer som sådanne møder kunne bruges til at afklare, uddybe og diskutere (der findes nok sjælden en facitliste).

Bestyrelsen er altid åben for nye ideer og er der spørgsmål er I også velkomne til at kontakt os.

Bestyrelsesformand, Jørn Krogh, jornkrogh@mail.dk, mobil 20 21 41 75
Næstformand, Carsten Baun Senholt, carsten@bausenholt.dk, mobil 24 63 48 89
Kasserer, Asmus Diedrichsen, asmus.diederichsen@hotmail.com, mobil 42 46 95 97