Investorviden

Udlandet kan ikke få nok af danske aktier

Billede
Udenlandske investorer ejer nu 55 procent af det danske aktiemarked, men hvilke aktier køber de, og er det de private investorer eller de udenlandske giganter, der høster de bedste afkast på danske aktier?
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Danske aktier var en sikker havn i 2020. Det benyttede de udenlandske investorer sig af og øgede deres ejerandel af det danske aktiemarked fra 53 procent til 55 procent. Ikke overraskende er det udenlandske ejerskab koncentreret i de største selskaber. Det fremgår af Nationalbankens seneste opgørelse.

Udlandet elsker Ørsted

Blot fire selskaber tegner sig for halvdelen af de udenlandske investorers beholdning af danske aktier. Det drejer sig om Novo Nordisk, Vestas, Ørsted og DSV Panalpina, som er de fire største målt på markedsværdi. 

Den grønne investeringsbølge slog igennem i statistikken, som viser, at Ørsted oplevede den største udenlandske købsinteresse i 2020 med et nettokøb på 8 milliarder kroner. På andenpladsen fulgte Genmab med 6 milliarder kroner. Blandt aktierne uden for C25 har NKT og ChemoMetec oplevet stor udenlandsk købsinteresse.

Direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak peger på, at danske virksomheder generelt er veldrevne og ofte verdensmarkedsledere inden for deres nicher.

"Derfor tiltrækker danske aktier sig stor udenlandsk interesse. Bagsiden ved udenlandske investorers høje ejerandel er, at man kan frygte, at beholdningerne ikke ligger så fast som hos danske investorer, og et tilbagesalg af danske aktier fra udlandet - selv ved en mindre justering af udlandets aktiebeholdning – kan have en voldsom kurseffekt på de danske aktier. Det gælder især i  dag, hvor investorerne må formodes at have gode gevinster på deres beholdninger af aktier som for eksempel Ørsted og Vestas," siger Mikael Bak.

Billede

Danske Bank er populær, men det koster på afkastet

Danske privatinvestorer har derimod i 2020 haft en særlig forkærlighed for Danske Bank og købt for yderligere 2 milliarder kroner, formodentlig i forventning og forhåbning om en snarlig afgørelse af bødekravet i hvidvasksagen, som kan give klarhed over bankens fremtidsudsigter.

Men måske netop på grund af danske privatinvestorers overvægt af Danske Bank og andre bankaktier, kan de ikke følge med, når det gælder afkastet af deres danske aktieinvesteringer, som i 2020 blev 29,8 procent. Det er langt fra et dårligt afkast, men de udenlandske investorer præsterede et afkast på 32,0 procent, mens de institutionelle investorer (pensionskasser, forsikringsselskaber og investeringsforeninger) slog begge grupper med et afkast på 32,4 procent.

Perfekt timing for køb af udenlandske aktier

Til gengæld viste danske investorer sig snu, når det kommer til investeringer i udenlandske aktier. Årets samlede køb af udenlandske aktier var med 186 milliarder kroner rekordstort, og timingen var perfekt 96 procent af nettokøbet skete efter kursfaldet i marts.

Forsikrings- og pensionssektoren førte an i købet af udenlandske aktier, og favoritterne var Nextera Energy, Microsoft og Coca-Cola i USA samt SAS, Unilever og ASML i Europa. SAS betragtes i denne sammenhæng som en svensk aktie.

Private, danske investorer købte udenlandske aktier for 13 milliarder kroner, især i flyselskaberne SAS og Norwegian.