Investorviden

Udbytteskat i Norden

Billede
Norge har indførte nye regler for udbytteskat ved årsskiftet 2018/2019. De nye regler betyder, at det bliver lidt mere besværligt at undgå at betale for meget i udbytteskat. I den anledning opsummerer vi her reglerne for refusion af udbytteskat i hele Norden.
Billede

Af
Jørn Nielsen

Forhenværende redaktør på Aktionæren

Denne guide blev bragt i Aktionæren 1/2019.

Her er et link til vores guide om udbytteskat i Europa og Nordamerika.

Sagsbehandlingstiden er blevet betydeligt længere, når private investorer – helt berettiget – søger om at få refunderet en del af den udbytteskat, der blev trukket, da de fik udbetalt udbytte fra et udenlandsk selskab.

Tidligere tog det for eksempel kun nogle få måneder for de tyske skattemyndigheder at behandle en ansøgning. Nu skal du regne med, at der går omkring et år, før du får de penge, du har ret til at få.

Det er en konsekvens af de store udbytteskandaler, hvor udenlandske spekulanter har lænset statskasserne i en række europæiske lande for milliardbeløb. En anden konsekvens af de store skandaler er, at landenes skattemyndigheder øger kravene til dokumentationen for, at du rent faktisk har ret til at få penge retur. Seneste eksempel er Norge.

Større krav til dokumentation

Hidtil har det ikke været forbundet med ekstra­arbejde at eje aktier i selskaber, der hører hjemme i Norge. Men pr. 1. januar i år blev der indført nye regler. Fremover skal virksomhederne trække 25 procent i skat, når de udbetaler udbytte – mod tidligere 15 procent.

Men fordi Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med Norge, skal danske investorer kun betale 15 procent i udbytteskat. Altså skal du søge om at få de sidste 10 procent retur. Og her har de norske skattemyndigheder skærpet kravene til dokumentation – i forhold til tidligere praksis.

Fra 1. januar er det et krav, at du afleverer en blanket, som er attesteret af de danske skattemyndigheder – reelt skal de blot skrive under på, at du er bosiddende og skattepligtig i Danmark.

I denne oversigt kan du se, hvordan reglerne for udbytteskat administreres af de nordiske lande – og det er så første del af den nye guide om udbytteskat, som vi lovede i Aktionæren nummer 3/2018.

Bemærk, at flere banker som en service automatisk sørger for, at du ikke trækkes for meget i udbytteskat for svenske og finske aktier.

Vil du vide mere om, hvordan reglerne for udenlandsk udbytteskat fungerer, og hvordan de påvirker den skat, du skal betale i Danmark, så læs artiklen ”Sådan er reglerne for udenlandsk udbytteskat” i Aktionæren nummer 3/2018, side 16-17. n

Sverige:

Udbytteskat: Virksomhederne trækker 30 procent
Mulighed for refusion: Ja, 15 procent

Virksomheder med hovedsæde i Sverige trækker normalt 30 procent i skat, når de udbetaler udbytter. Men Danmark har dobbeltbeskatningsaftale med Sverige, så du skal kun betale 15 procent i udbytteskat. De sidste 10 procent skal du så søge om at få refunderet.

Du skal udfylde en blanket, der hedder 'SKV 3740'. Den findes på de svenske skattemyndigheders hjemmeside.

De svenske skattemyndigheder accepterer stadig (i 2019), at blanketten kan attesteres af den bank, du har dit depot i. Derfor behøver den ikke sendes til de danske skattemyndigheder. Og denne noget nemmere procedure medfører, at nogle banker automatisk søger om refusion af de 15 procent, du har krav på – det gør blandt andet Nordnet.

Om din bank/mægler gør det, kan du se på opgørelsen under ’transaktioner’.
Hvis ikke din bank/mægler har sørget for refusionen, skal udbyttenotaer og den udfyldte blanket sendes til:

Skatteverket/Kupongskatt
171 94 Solna
Sverige

Hjemmeside: www.skatteverket.se

Norge:

Udbytteskat: Virksomhederne trækker 25 procent
Mulighed for refusion: Ja, 10 procent

Fra 1. januar 2019 vil virksomheder, som hører hjemme i Norge, automatisk trække 25 procent i skat, når de udbetaler udbytter (mod tidligere 15 procent). Men Danmark har dobbeltbeskatningsaftale med Norge, så du skal kun betale 15 procent i udbytteskat. De sidste 10 procent skal du så søge om at få refunderet.

Du skal udfylde en formular, der hedder 'Application for refund of Norwegian witholding tax'. Den findes på skattemyndighedernes hjemmeside som pdf.

Blanketten skal attesteres af de danske skattemyndigheder. Sammen med udbyttenotaer, der viser de relevante udbytter, sendes blanketten derefter til:

Skatteetaten
Sentralskattekontoret for utenlands­saker
Postboks 8103
N-4068 Stavanger
Norge

Hjemmeside: www.skatteetaten.no/person/

Finland:

Udbytteskat: Virksomhederne trækker 30 (eller 20) procent
Mulighed for refusion: Ja, 5 eller 15 procent

Finske virksomheder trækker normalt 30 procent i udbytteskat. Men Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med Finland, så du skal kun betale 15 procent i udbytteskat. Har du brug for at kontakte de finske skattemyndigheder, kan det ske på chat eller via Facebook eller Twitter. Links findes på skattemyndighedernes hjemmeside.

Blanketterne, der skal udfyldes, er – så vidt vi kan se – 6164e og eventuelt 6167e.

Hjemmeside: www.vero.fi/en/individuals (engelsksproget).

Island:

Udbytteskat: Virksomhederne trækker 10 procent
Mulighed for refusion: Nej

Virksomhederne trækker kun 10 procent, når de udbetaler udbytte. Derfor får du ikke brug for at søge refusion af for meget betalt udbytteskat.

Vil du i kontakt med de islandske skattemyndigheder, kan det ske via hjemmesiden.

Hjemmeside: www.rsk.is/english/individuals (engelsksproget).

Grønland:

Udbytteskat: Virksomhederne trækker 42 eller 44 procent
Mulighed for refusion: Ja, 7 eller 9 procent

Udbytteskatten varierer fra kommune til kommune. I den største kommune Nuuk (Semersoog kommune), hvor Grønlandsbanken har hovedsæde, er procentsatsen 42, mens den eksempelvis i Sydgrønland (Kujalleg kommune) er 44 procent.

Danmark har en særlig dobbeltbeskatningsaftale med Grønland. Den giver de grønlandske skattemyndigheder ret til at tilbageholde op til 35 procent af den betalte udbytteskat fra investorer, der bor og er skattepligtige i Danmark. Du kan altså kun søge om at få 7 eller 9 procent retur.

Proceduren er enkel: Send en mail til Skattestyrelsen i Grønland og vedhæft dokumentation for, at du har betalt udbytteskat i en virksomhed, der hører hjemme i Grønland.
Du skal ligeledes oplyse det bankkontonummer, refusionen skal sætte ind på.

Hvis dit navn og din adresse ikke fremgår af den vedhæftede dokumentation, skal du også huske at oplyse dette.

Mailadressen er: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl

Færøerne:

Udbytteskat: Virksomhederne trækker 35 procent
Mulighed for refusion: Ja, 20 procent

Færøske selskaber trækker automatisk 35 procent, når de udbetaler udbytte. Men Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med Færøerne, og den følger de mest almindelige regler. Derfor skal du kun betale 15 procent i skat af udbytter fra selskaber, der hører hjemme på Færøerne. Derfor kan du få refunderet 20 procent.
For at få de 20 procent retur skal du udfylde en blanket, der hedder S44dk (dansk) eller S44uk (engelsk). Den skal udfyldes og attesteres af de danske skattemyndigheder, inden den sendes til de færøske myndigheder på adressen:

TAKS
Skálatrøð 20
Postrúm 2151
FO-110 Tórshavn
Færøerne.

Mail til myndighederne: taks@taks.fo.

Hjemmeside: www.taks.fo