Investorviden

Sådan får du udenlandsk udbytteskat retur

Billede
Når du får udbytter fra udenlandske aktier, betaler du automatisk skat i det land, aktien er børsnoteret i. Er der trukket mere end 15 procent, kan du søge om at få overskydende skat tilbage. Proceduren er ret bureaukratisk, men her gennemgår vi, hvordan du skal gøre.
Billede

Af
Jørn Nielsen

Forhenværende redaktør på Aktionæren

Danmark har indgået aftaler med en række lande om dobbeltbeskatning af udbytter. Reglerne bygger på en modeloverenskomst, som OECD har udarbejdet. Overenskomsten anbefaler, at aktieudbytter kun beskattes med 15 procent i det land, aktien er noteret i. Denne regel overholder langt de fleste lande, Danmark har indgået aftaler med.

Men har du købt aktier i for eksempel Tyskland eller Schweiz, bliver du trukket mere end 15 procent. Du kan så søge om at få tilbagebetalt det, du har betalt for meget. I Schweiz trækker myndigheder for eksempel altid 35 procent i udbytteskat. Her kan du altså søge om at få de 20 procent, du har betalt for meget, retur.

Også Frankrig og Italien trækker automatisk mere end 15 procent i udbytteskat. Og Grønland er det land, der trækker den højeste udbytteskat: 42 procent.

Proceduren for at få for meget betal skat retur er rimelig bureaukratisk og kan i nogle lande tage lang tid. Men her er fremgangsmåden:

Trin 1: Få fat i den rigtige blanket

Du skal først hente den rigtige blanket i det land, der har trukket for høj udbytteskat. På Skatteministeriets hjemmeside kan du finde en liste med link til de lande, Danmark har indgået aftaler med. Disse links bringer dig til ministeriernes startside i de enkelte lande. Herfra er du nødt til selv at finde frem til de rigtige blanketter.

Linket til Skatteministeriets link-samling er: http://www.skm.dk/ministeriet/relevante-links

Trin 2: Udfyld blanketten og send den til Skat i Danmark

Når du har fundet den rigtige blanket, skal du udfylde den og sende den til Skat i Danmark sammen med de relevante udskrifter, der viser, at du har betalt udbytteskat.

Du skal kunne dokumentere hver udbyttebetaling, du vil søge om at få delvist refunderet

Denne del af proceduren tager normalt kun få dage, hvis din dokumentation er i orden

Den udfyldte blanket og dokumentationen sendes til dit lokale skattecenter eller til:

Skattecenter Høje-Taastrup

Helgeshøj Alle 9

2630 Taastrup

Trin 3: Send blanketten og dokumentation til skattemyndigheden i udlandet

Her er linksamlingen på Skatteministeriets hjemmeside god, for via disse link kan du nemt finde frem til den rigtige adresse på skatteministeriet i det land, du skal have penge tilbage fra.

Skatteministeriets link-samling finder du her: http://www.skm.dk/ministeriet/relevante-links.

Og så er der kun tilbage at vente på, at du får den udbytteskat, du har betalt for meget, tilbage.

 

Gode råd:

  • Du kan godt samle sammen for flere år, så du for eksempel søger for de sidste tre år. Så bliver opgaven lidt nemmere.

  • Du kan søge om tilbagebetaling af for meget betalt udbytteskat for både almindelige frie depoter og for pensionsdepoter. Men på samme blanket kan du kun søge om refusion fra én ordning. Er aktierne fordelt på for eksempel en ratepension, en aldersopsparing og i frie midler, skal du udfylde tre blanketter.

  • Hav tålmodighed – det kan godt tage lang tid for udenlandske skattemyndigheder at behandle din ansøgning.

Denne artikel er en opdateret og omskrevet version af to artikler, som tidligere er bragt i Aktionæren. Begge artikler er skrevet af konsulent Ulrik Dall, som er fast skribent i magasinet.