17. januar 2019 kl. 11.41
Finansiel vejrudsigt for 2019
Vinden har blæst i skiftende retninger på de finansielle markeder i 2018, og hvis man skal tro landets skarpeste finansielle vejrhaner, tegner 2019 også til at blive et år med omskifteligt aktievejr. Dit afkast vil i høj grad afhænge af, hvilke aktier du har valgt at investere i.
Af Steen Andersen, analytiker og freelancejournalist

I et helt overordnet perspektiv er den globale vækst faldende. Både OECD og IMF har i efteråret nedjusteret deres skøn for udviklingen i verdensøkonomien til en vækst mellem 3,5 og 3,7 procent, hvilket naturligvis dækker over en stor spredning. Indien og Kina ventes at have størst økonomisk medvind med vækstrater omkring seks til syv procent, mens udsigten for de vestlige økonomier er mere moderat med en forventet vækst på 2,7 procent i USA og 1,8 procent i Euroland.

 

Maj Bank: Mindre medvind i 2019

Væksten har altså toppet i denne omgang, men faldet i væksten vil ikke vil blive dramatisk. Cheføkonom Mikkel Langmack hos Maj Bank forklarer om baggrunden for den lavere vækst:

 

”Væksten i 2018 har globalt set været højere, end hvad der er holdbart på langt sigt. Det er ikke mindst sket i kraft af Trumps skattelettelser, som har sparket ekstra gang i den amerikanske økonomi. USA er ikke på vej ind i en recession. Væksten kommer blot et gear ned.”

 

Heller ikke for de europæiske økonomier, herunder Danmark, ser Mikkel Langmack for alvor røde advarselslamper:

 

”Det går bedre i Europa, end rygtet vil vide. Der er meget nervøsitet omkring Brexit og det italienske statsbudget, men underliggende har de europæiske økonomier det godt. Brexit er især et problem for Storbritannien, og Italien har altid været et problembarn. Realiteten er, at virksomhederne fortsat efterspørger lån, og at Europas betalingsbalance overfor resten af verdenen viser et plus på 400 milliarder euro årligt. Europa er konkurrencedygtigt, fordi euroen fortsat er billig, og fordi de sydeuropæiske lande har fået styr på deres lønudvikling, hvilket har bidraget til at nedbringe arbejdsløsheden i lande som Frankrig, Spanien og også Italien.”

 

Sorte skyer i horisonten i Kina

Den største risiko ser Mikkel Langmack i Kina:

 

”Kina er blevet mindre konkurrencedygtigt og er i gang med en omstilling fra en økonomi drevet af eksport og store infrastrukturprojekter til en økonomi, hvor motoren er indenlandsk forbrug. Der er imidlertid ingen garanti for, at omstillingen lykkes. Sandhedens øjeblik ligger formodentlig fem til ti år ude i fremtiden.”

 

”Endelig er der et par ubekendte, som kan vise sig at få stor betydning i 2019. Den europæiske Centralbank (ECB) vil fra årsskiftet stoppe køb af statsobligationer, og ingen ved, hvilken effekt det vil få på de finansielle markeder. På et senere tidspunkt skal ECB’s store obligationsbeholdning nedbringes. Heller ikke her er det klart, hvordan markederne vil reagere.”

 

På spørgsmålet om, fra hvilken kant en uventet begivenhed kan komme, peger Mikkel Langmack på de amerikanske virksomheders gældsætning:

 

”Der er meget fokus på statsgæld, men muligvis kan de amerikanske virksomheder vise sig at frembyde et større gældsproblem. Mens forbrugerne i USA har nedbragt deres gæld efter finanskrisen, har virksomhederne benyttet det lave renteniveau til at optage gæld - blandt andet for at købe aktier tilbage. Mange virksomheder har en kreditvurdering på grænsen til ’junk-status’ og eksempelvis et fald i olieprisen eller en stigende rente kan risikere at skubbe dem ud over kanten.”

 

BankInvest: Pænt, men ikke prangende vejr

Hos BankInvest forventer chefstrateg Jakob Vejlø et afkast på globale aktier mellem nul og ti procent i 2019, men peger samtidig på, at risikoen for negative overraskelser er noget større end chancen for, at 2019 bliver et jubelår:

 

”Der er fortsat vækst, og det vil også slå igennem i virksomhedernes indtjening. Konsensus ligger omkring ti procent vækst i indtjeningen, hvilket jeg tror er for optimistisk på grund af stigende lønpres både i USA og Europa. Fem procent vækst i indtjeningen virker mere realistisk,” siger han.

 

BankInvest arbejder dog også med et risikoscenario, hvor markederne kan falde op til 20 procent som følge af stigende renter og flere handelsrestriktioner, men Jakob Vejlø vurderer, at sandsynligheden for dette scenarie ligger omkring 20-30 procent.

 

Udsigten til et moderat og muligvis negativt aktieafkast sætter sine spor i den anbefalede porteføljesammensætning:

 

”Vækstaktier har siden finanskrisen og indtil for nylig gjort det godt i forhold til valueaktier, men i september vendte billedet med kursfald i ikke mindst de amerikanske teknologiaktier. Skiftet ind i valueaktier kan meget vel blive et tema i 2019. Også bevægelsen mod defensive aktier vil blive mere udtalt,” mener han.

 

Mulig tysk joker

Det er tidligere set, at aktiemarkederne stiger kraftigt mod slutningen af et økonomisk opsving, men selv om Jakob Vejlø vurderer sandsynligheden for et afkast over ti procent som lav, peger han alligevel på en joker, der kan vælte alle forudsigelser:

 

”Et område, der ikke er meget opmærksomhed omkring, men hvor der ligger en positiv overraskelse og lurer, er tysk finanspolitik. Centrumpartierne i tysk politik er voldsomt udfordrede ikke alene på grund af indvandringsspørgsmålet, men også fordi mange almindelige tyske er hårdt pressede af lave lønninger. Der skal noget radikalt til for at ændre flugten mod fløjpartierne. En massiv finanspolitisk impuls, for eksempel store infrastrukturprojekter, er en oplagt mulighed. Tyskland har råd til det, og en følgevirkning ville være, at aktiemarkederne i hele Europa blev stimuleret.”

 

BankInvest har ved indgangen til 2019 en eksponering til danske aktier på ti procent i sine brede porteføljer. Jakob Vejlø forklarer tiltroen til det hjemlige marked med, at kvalitet så at sige har en pris:

 

”Prissætningen på danske aktier har været høj, og det faldende marked i 2018 har blot betydet, at vi er gået fra noget meget dyrt til noget mindre dyrt. De danske virksomheder har imidlertid historisk set været dygtigere til at tjene penge i forhold til mange af deres konkurrenter, og det danske aktiemarked burde derfor som minimum kunne følge med de globale markeder.”

 

Danske Bank: Udsigt til kraftig blæst i perioder

Hos Danske Bank ligger chefstrategen Tine Choi på samme linje. Med udsigt til svagt stigende renter og lavere, men fortsat pæn vækst, tror hun på en vækst i indtjeningen på ni til ti procent globalt set, hvilket hun betegner som ”solidt og fornuftigt”.

 

Det betyder ikke nødvendigvis, at 2019 bliver et gyldent aktieår, men at aktier bør give et bedre afkast end obligationer. Hun anbefaler derfor en mindre overvægt af aktier, omkring fem procent, og en tilsvarende undervægt i obligationer.

 

”Markederne opfører sig, som om der er en recession på vej, og det har jeg meget svært ved at se. Der er meget fokus på negative forhold, men ikke mindst arbejdsmarkedet er stærkt både i USA og Europa og understøtter dermed privatforbruget. Så længe udviklingen i beskæftigelsen er positiv, er der ingen grund til at frygte en recession.”

 

Investorerne skal dog forberede sig på mere omskifteligt vejr:

 

”Når renterne stiger, rammer det aktiemarkederne negativt. Det har vi set to gange i 2018, og vi må også forvente flere udsving i 2019. I virkeligheden var 2018 et normalt aktieår, hvad angår udsving. Det unormale var perioden lige efter finanskrisen, hvor den lempelige pengepolitik pressede kursudsvingene i bund.”

 

Kvalitet i fokus

Ud over rentestigninger vil handelskrigen, politisk ustabilitet i Europa og Donald Trumps tweets ligesom i 2018 være blandt de temaer, der kan give vindstød på aktiemarkedet. Tine Choi vurderer, at den største trussel er handelskrigen:

 

”Selv om USA’s import fra Kina ikke fylder meget i det store billede, er risikoen, at mange amerikanske virksomheder kan blive ramt af problemer med deres forsyningskæde eller stigende indkøbspriser, efterhånden som handelskrigen trækker ud eller eskalerer,” påpeger hun.

 

”De større kursudsving betyder, at man som investor skal fokusere mere på kvalitetsaktier. Det kunne være defensive large cap-selskaber med et højt udbytte, som vi finder mange af i Europa. Eller det kunne være it-sektoren, som er karakteriseret ved lav gældsætning og høj indtjening.”

 

Tine Choi gør dog opmærksom på valutarisikoen, da mange af de helt store it-selskaber er amerikanske, og hvis dollaren falder, hvilket hun forventer i 2019, vil det reducere afkastet for en dansk investor. 

 

Når det gælder det danske marked, peger Tine Choi på, at udenlandske investorer har en tendens til at sælge deres danske aktier i perioder med uro, og at kursudsvingene på det danske marked derfor risikerer at blive endnu højere. I modsat retning trækker dog, at det danske marked er domineret af store kvalitetsaktier, som tilbyder en vis beskyttelse i urolige tider.

 

Formuepleje: Vær selektiv

Det er, når vandet trækker sig tilbage, at man ser, hvem der har bukser på. Otto Friederichsen, der er aktiechef og partner hos Formuepleje, fremhæver, at aktiv-allokering og stock picking vil være afgørende for afkastet i 2019:

 

”Tingene har ændret sig i forhold til tiden lige efter finanskrisen. 2018 har synliggjort, hvad det er, vi nu skal være opmærksomme på. Tidligere var afkast af aktieinvesteringer drevet af flere parametre. Fremover vil der kun være få parametre til at skabe afkast, og fokus vil være på, hvad den enkelte virksomhed kan levere. Lav rente og positive forventninger vil ikke længere være tilstrækkeligt til at holde eller løfte kurserne. Det er nu vi skal se, om virksomhederne kan levere,” siger han.

 

”Det betyder, at man som investor skal være mere aktiv og mere selektiv. Først skal man spørge sig selv, i hvilket omfang man skal have aktier. Dernæst hvilke aktier. Man skal som investor være bevidst om den risiko, man løber for at skaffe sig et afkast og være klar til at reagere i perioder med store kursudsving. Kursudsvingene vil komme tilbage, nu hvor centralbankerne ikke længere holder hånden under de finansielle markeder ved at stille ubegrænset likviditet til rådighed.”

 

Høj prissætning betyder høj risiko

Otto Friederichsen anbefaler derfor at fokusere på selskaber, der er robuste, og som også vil kunne levere resultater i et klima præget af usikkerhed om verdenshandel, Brexit, Italien osv.:

 

”Hvis der én ting, vi har lært i 2018, så er det, at hvis du har et selskab, hvor prissætningen er høj, og som ikke lever op til markedets forventninger, så bliver kursen presset. Vi har set det i udvalgte danske selskaber, og vi har set det i flere amerikanske teknologiaktier. Vi har også set det på andre områder, hvor begejstringen er løbet foran resultaterne.”

 

Formueplejes aktiechef understreger også, at på et tidspunkt vil de højere renter betyde, at nogle investorer søger væk fra aktiemarkedet og over i obligationsmarkedet. Også denne bevægelse er et argument for at være mere selektiv i sine aktieinvesteringer.

 

For det danske marked gør de samme forhold sig gældende som for de globale markeder generelt, mener han. Og Otto Friederichsen pointerer, at her skal investorerne ligeledes være bevidste om risikoen og anbefaler også at se mod udlandet:

 

”Det danske aktiemarked er attraktivt i den forstand, at der er mange kvalitetsselskaber. Men forventningerne og dermed prissætningen har været meget høj. Det handler endnu engang om at finde et fornuftigt forhold mellem risiko og afkast. Faktisk har vi i vores porteføljer på i alt 12 milliarder kroner kun en enkelt dansk aktie.”

 

Konklusion: Husk paraplyen

Cheføkonomer og strateger er enige om, at skyerne ikke for alvor er ved at trække sammen over aktiemarkederne. 2019 vil byde på overvejende pænt vejr, men der vil også være perioder med kraftig blæst og torden. Lynet kan slå ned på udsatte steder.

 

Som investor bør du bruge din sunde fornuft og tænke over, hvordan du er klædt på, og hvor du kan komme i læ, når du begiver dig ud på aktiemarkedet.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmark bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

 • Aktionæren 6/2019
  19.-23. august
 • Aktionæren 7/2019
  30. september - 4. oktober
 • Aktionæren 8/2019
  4.-8. november
 • Aktionæren 9/2019
  9.-13. december

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: