11. juli 2018 kl. 09.41
Pæne afkast – passive fonde er nu i spidsen
I vores dyst mellem aktive og passive investeringsfonde har både aktive og passive fond leveret pæne afkast i andet kvartal af 2018. Og det var især de amerikanske aktier og de globale aktier, der gav flotte afkast, mens danske aktier stod stille. De passive fonde klarede sig bedst i alle geografiske områder og har nu en pæn føring samlet set.
Af konsulent, cand.polit. Ulrik Dall

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde - den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.

 

Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

 

 

Andet kvartal i 2018 gav generelt pæne aktieafkast. Samlet blev det til 4,46 procent for den aktivt forvaltede portefølje og 5,61 procent for den passivt forvaltede portefølje.

 

Det retter op på de negative afkast i første kvartal 2018 og bringer afkastene for første halvår 2018 op på henholdsvis -0,42 procent og 0,95 procent. Første halvår sluttede altså med et tåleligt samlet afkast.

 

Resultaterne opdelt på investeringsområde ses i tabel 1:

 

Der er store forskelle på afkastet for de forskellige geografiske investeringsområder. I andet kvartal 2018 er det de amerikanske aktier, de globale aktier og de europæiske aktier, der har givet de gode afkast, mens de fjernøstlige aktier og danske aktier har giver negative eller små positive afkast.

 

Samlet set har det været et skidt kvartal for de aktivt forvaltede fonde, fordi der i alle grupper er højere afkast for indeksfondene end for de tilsvarende aktivt forvaltede fonde. Især er forskellen stor for gruppen af europæiske fonde i porteføljerne. Her underperformede de aktive fonde med ikke mindre end 2,3 procent i kvartalet i forhold til indeksfondene.

 

Forskellen er dog endnu større for fondene med amerikanske aktier, men den kan tilskrives valget af en vækstfond blandt indeksfondene. Vækstselskaberne med teknologi-aktier har meget klart givet value-aktierne baghjul både sidste år og i år.

 

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde.

 

Vi har valgt at fordele investeringen på to fonde i samme kategori. I mange tilfælde er der betydelige forskelle på afkastet på de fonde, der tilsyneladende er ens. De investerer med samme strategi og på de samme markeder. Alligevel er der store forskelle.

 

For de globale aktier er blandt de aktive fonde valgt to value-fonde, og det har ikke været et godt valg. Derfor bør vi på et tidspunkt overveje at skifte den ene valuefond ud med en fond med en bredere investeringsfilosofi.

 

I år har amerikanske aktier og globale aktier givet de bedste afkast. Det afspejler en amerikansk økonomi, hvor virksomhedernes overskud er i vækst, blandt andet som følge af den amerikanske skattereform. Hertil kommer, at en handelskrig på kort sigt vil berøre den amerikanske økonomi mindre end de mere eksportdrevne økonomier i Europa og Asien.

 

Passive fonde tager føringen

Andet kvartal var dårligt for de aktive fonde, fordi ingen geografisk gruppe kunne matche afkastet fra de tilsvarende indeksfonde. Især var forskellen stor for amerikanske og for europæiske aktier. Samlet har de aktivt forvaltede fonde et afkast i første halvår på -0,42 procent, mens passivfondene har opnået et positivt afkast på 0,95 procent. Det er en større forskel, end vi har set tidligere, men der kan stadig ske ændringer i mønsteret de næste kvartaler.

 

 

 

Sådan beregner vi afkast

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 

Har du ikke modtaget dit Aktionæren?

Så udfyld denne formular

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager investor-magasinet Aktionæren 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 • Aktionæren 5/2019
  24.-28. juni
 • Aktionæren 6/2019
  19.-23. august
 • Aktionæren 7/2019
  30. september - 4. oktober
 • Aktionæren 8/2019
  4.-8. november
 • Aktionæren 9/2019
  9.-13. december

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: