10. juli 2018 kl. 11.03
Tre pensionskasser låner aktier ud til short-handel
ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond gør det ikke. De tre største pensionskasser PFA, Danica Pension og Nordea Liv & Pension gør heller ikke. Men hvem er det så, der låner deres aktier ud til de udenlandske hedgefonde, der spekulerer i, at danske aktier skal falde i værdi?
Af Jørn Nielsen, journalist og redaktør, Dansk Aktionærforening

Pandora-aktien var shorthandlernes yndlingsmål i 2017, og deres angreb pressede aktiekursen ned med mere end 30 procent. Lige nu er det Bavarian Nordic-aktien, der står øverst på listen over de mest shortede danske aktier. Godt ti procent af alle Bavarian-aktier er shortet.

 

Pandora-aktien er nu ’kun’ den tredjemest shortede aktie. Det viser den seneste opgørelse fra Økonomisk Ugebrev, som løbende følger udviklingen i short-positionerne.

 

For at en hedgefond kan shorte en aktie, er de nødt til at finde en langsigtet investor, der er villig til at låne sine aktier ud.

 

Når hedgefonden har lånt aktierne, sætter den dem til salg, hvilket kan rykke på balancen mellem udbud og efterspørgsmål og presse kursen ned. Hvis det sker, er hedgefondens mission lykkedes – de kan købe aktien tilbage til en pris, der er lavere end den pris, aktien kostede, da de lånte den.

 

Men hvem er det, der er villig til at låne sine aktier ud – og dermed gøre det muligt for hedgefondene at spekulere i kursfald? Det spørgsmål har vi fået flere gange i Dansk Aktionærforenings sekretariat.

 

 

Tre pensionskasser låner aktier ud

Vi har spurgt alle de største danske pensionskasser – inklusiv ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond – om de låner aktier ud. 12 har svaret. Og ni af dem udlåner slet ikke aktier.

 

Dette svar har vi fået fra ATP og LD – og fra Danmarks tre største pensionsselskaber PFA, Danica Pension og Nordea Liv & Pension. Nordea Liv & Pension tilføjer ligefrem ”ikke under nogen omstændigheder” i deres svar.

 

Tre pensionskasser – Sampension, PensionDanmark og PKA – udlåner aktier, men i varierende omfang.

 

Sampension skriver i deres svar, at de gør det ”i begrænset omgang og med få aktier”. PensionDanmark skriver: ”Omfanget varierer, men er typisk under ti procent”.

 

Tilbage er selskabet PKA, som er det selskab, der flittigst udlåner aktier til blandt andet short-handel. ”Hele aktiebeholdningen er tilgængelig for udlån,” skriver PKA i deres svar og tilføjer: ”Men ud fra afkast- og risikomæssige betragtninger er det kun en lille andel heraf, der på et hvert givet tidspunkt vil være udlånt.”

 

 

Kreditrisiko og ulemper

Når pensionsselskabet låner aktier ud, får de en indtægt. Men der følger også risiko og ulemper med ved udlånet. Den største risiko er, at hedgefonden mister så mange penge på fejlslagen short-handel, at de ikke er i stand til at levere de lånte aktier retur. Det er en kreditrisiko.

 

Den største ulempe er, at pensionsselskabet bliver ’låst’ i den periode, hvor aktien er udlånt. De kan ikke sælge de udlånte aktier, hvis de skulle få lyst til at sælge deres aktier, fordi der er sket noget, der har ændret deres syn på selskabet.

 

Derfor ville vi gerne have PKA til at svare på, hvordan de arbejder med den kreditrisiko, de har taget på medlemmernes vegne, og om de har informeret medlemmerne om, at de tager denne ekstra risiko på deres vegne. Men PKA er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

 

Danske Invest låner ikke ud

Udlånene af aktier i Sampension, PensionDanmark og PKA er ikke så store, at de kan forklare, hvem det er, der låner deres aktier ud til short-handel. Der må være andre.

 

Et oplagt bud kunne være de danske investeringsforeninger. På mange punkter er deres adfærd styret af lovgivning, der har til formål at beskytte kunderne, men brancheforeningen Finans Danmark oplyser, at lovgivningen tillader, at foreningerne kan udlåne aktier, hvis udlånene opfylder en række krav.

 

Danmarks klart største investeringsforening, Danske Invest, oplyser, at de slet ikke udlåner aktier i deres danske afdeling. Danske Invest har også aktiviteter i Luxembourg, og her kan udlån forekomme, men ikke af danske aktier

 

Det mest sandsynlige svar på spørgsmålet om, hvem det er, der udlåner aktier til short-handel, er derfor, at det er udenlandske investorer. Godt 50 procent af de danske aktier ejes af udenlandske investorer.

 

 

Jørn Nielsen ejer aktier i Bavarian Nordic, Pandora, Genmab, Ambu og Vestas, men låner dem ikke ud.

 

Har du ikke modtaget dit Aktionæren?

Så udfyld denne formular

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager investor-magasinet Aktionæren 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 • Aktionæren 1/2019
  28. januar - 1. februar
 • Aktionæren 2/2019
  4.-8. marts
 • Aktionæren 3/2019
  8.-12. april
 • Aktionæren 4/2019
  20.-24. maj
 • Aktionæren 5/2019
  24.-28. juni

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: