17. november 2017 kl. 13.11
En svær fødsel
KLUMME | "I dag står vi så med en lille nyfødt, der slet ikke holder den vægt, jordemødrene havde varslet. Og fra Dansk Aktionærforenings side har vi da også lidt svært ved at vedkende os slægtskabet, hvis vi ser os selv i spejlet. Men nu er barnet der, og vi kan ikke bare vende ryggen til. Al ny begyndelse rummer jo også muligheder," skriver direktør i Dansk Aktionærforening, Leonhardt Pihl, i denne klumme om aktiesparekontoen.
Af Leonhardt Pihl, direktør i Dansk Aktionærforening

Har man været så heldig, at fruen kun brugte godt en times tid på at bringe hver af de fælles guldklumper til verden, kan begrebet ”en vanskelig fødsel” godt virke lidt fjernt og irrelevant.

 

Denne mangel på indlevelse vil imidlertid være slettet for altid, når man har haft lejlighed til at følge tilblivelsen af aktiesparekontoen på nært hold.

 

De første voldsomme veer kom umiddelbart efter, at den forestående fødsel var begyndt. Løftet om en ”copy paste” af den svenske fætter viste sig ikke at kunne stå for en nærmere efterprøvning, og realiteten var, at der i den danske familie var lagt op til et betydeligt højere niveau for beholdningsskatten end i den svenske. Der var dog stadig under gunstige forudsætninger tale om en beskatning væsentligt under den nuværende laveste aktieindkomstskat.

 

Den næste prøvelse indtraf næsten samtidig. Ministeren kom i sin begejstring for vare at fremhæve, at man jo frit kunne trække penge ud af kontoen, hvis man for eksempel gerne ville købe en Lambourghini. Selvom betragtningen var objektivt uangribelig, er der næppe tvivl om, at den faldt en del for brystet og fra start var med til at tegne et lidt forvrænget billede af hele ideen bag aktiesparekontoen.

 

De mest pinefulde veer satte dog ind, da Dansk Folkeparti midt under forhandlingerne valgte at gå offentligt ud med kravet om en samlet øvre grænse for indskud på kontoen på 50.000 kroner. På dette sene tidspunkt var der vel en reel risiko for, at fødslen gik helt i stå.

 

I dag står vi så med en lille nyfødt, der slet ikke holder den vægt, jordemødrene havde varslet. Og fra Dansk Aktionærforenings side har vi da også lidt svært ved at vedkende os slægtskabet, hvis vi ser os selv i spejlet. Men nu er barnet der, og vi kan ikke bare vende ryggen til. Al ny begyndelse rummer jo også muligheder.

 

Barnet – Aktiesparekontoen – som den ser ud nu, har først og fremmest en symbolværdi, fordi der er opnået enighed om beskatning af aktieindkomst på et nyt og ganske lavt niveau. 17 procent er et godt tal, og en rimelig beskatningssats på indkomst fra en investering, der i sin natur er risikovillig. Tallet kan måske på længere sigt blive gældende for al beskatning af kapitalindkomst.

 

Et nemt og ukompliceret barn er der heller ikke udsigt til. Aktiesparekontoen har ikke ført til en forenkling af et i forvejen rodet skattesystem, men det var vel også for meget at forvente. Der er kommet mere progression ind i skatteskalaen, og det må vi nok leve med et stykke tid. Til gengæld er der med aftalen fortsat lagt op til, at aktiesparekontoen som sådan skal være enkel og muliggøre, at der kan indskydes og udbetales fra kontoen, uden at investor behøver at tænke på skatten. Beskatningsmåden er nok også en smule lettere at forstå end den, der oprindelig var lagt op til, selvom vi må affinde os med, at der skal svares skat af urealiserede afkast.

 

Det er vigtigt at holde fast i, at produktet skal være ukompliceret, og at en investor, der benytter aktiesparekontoen, fritages for skattemæssige overvejelser. Realiteten er imidlertid, at den valgte beskatningsform i samspil med kravet om enkelhed stiller store krav til udformningen af de systemer, der skal håndtere ordningen. Det bliver derfor spændende at se, hvordan produktet kommer til at se ud i praksis. Såfremt der gives køb på det ukomplicerede, bliver aktiesparekontoen ikke det værktøj, der skal få flere, ikke mindst unge, danskere til at interessere sig for aktive investeringer. Og så vil vi fra Dansk Aktionærforenings side have en moralsk ret til at frasige os ansvaret for faderskabet.

 

Barnet er altså langt fra velbårent, og det springende punkt er, om det hurtigt vil tage på i vægt. Dertil kræves, at beløbsgrænsen for indskud forhøjes så hurtigt, som den politiske aftale muliggør.

 

Her har vi noteret os, at den ledende fødselslæge, Kristian Thulesen Dahl, kort efter fødslen begrundede den lave beløbsgrænse med, at ”det danske aktiemarked jo i øjeblikket er ganske overvurderet”.

 

Det er jo helt rart, at vi nu har en folkevalgt repræsentant, der kan guide alle danskere omkring aktieinvesteringer ud fra vurderinger af prissætningen på aktiemarkedet. Måske han ligefrem evner at forudsige den næste økonomiske nedtur. Den helt store i 2007-2008 missede han vist nok.

 

Da jeg så Thulesen Dahl træde frem på skærmen med sine forudsigelser, mindede det mig om en oplevelse i basaren i Marrakech for nogle år siden, hvor moderen til vores fælles guldklumper var på jagt efter et par tekander. Hun havde endelig fundet et par, der duede, men syntes alligevel, at de var lidt små, og det gav hun udtryk for. Hvortil araberen svarede: ”They will grow, they will grow”.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 1/2021
  25. januar
 • Aktionæren 2/2021
  10. marts
 • Aktionæren 3/2021
  21. april
 • Aktionæren 4/2021
  20. maj
 • Aktionæren 5/2021
  23. juni
 • Aktionæren 6/2021
  8. september
 • Aktionæren 7/2021
  6. oktober
 • Aktionæren 8/2021
  10. november
 • Aktionæren 9/2021
  15. december

 

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: