• "Det er en rigtig god pakke, regeringen har fremlagt. Den vil styrke aktiekulturen og medvirke til at øge afkastet på risikovillig investering," siger Dansk Aktionærforenings direktør, Leonhardt Pihl.
  "Det er en rigtig god pakke, regeringen har fremlagt. Den vil styrke aktiekulturen og medvirke til at øge afkastet på risikovillig investering," siger Dansk Aktionærforenings direktør, Leonhardt Pihl.
30. august 2017 kl. 13.12
Regeringens nye udspil er en flot buket roser (næsten) uden torne
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fremlagde i dag regeringens udspil "Sammen om fremtidens virksomheder". Her kommenterer Leonhardt Pihl, direktør i Dansk Aktionærforening, de forslag, der har betydning for danske investorer.
Af Jørn Nielsen og Jakob Petersen, Dansk Aktionærforening

Regeringens nye udspil indeholder blandt andet forslag om en dansk aktiesparekonto, lavere skat på aktieindkomst, et investorfradrag, og at beskatningen af danske og udenlandske investeringsfonde (eksempelvis ETF'er) ensrettes.  

 

Direktør i Dansk Aktionærforening, Leonhardt Pihl, roser udspillet og fremhæver især de forslag, der vil fjerne en lang række komplicerede regler for almindelige danskere, der ønsker at investere sine penge. Han konkluderer, at regeringens udspil er "en rigtig god pakke, der vil styrke aktiekulturen og medvirke til at øge afkastet på risikovillig investering." 

 

Vi gennemgår her de dele af regeringens udspil, der har særlig interesse for danske aktionærer og investorer.

 

Aktiesparekonto

Regeringen forslår, at der indføres en helt ny Aktiesparekonto efter svensk forbillede. Kontoen kan oprettes i din bank – på lige fod med alle andre konti.

 

Fakta:

 • Kontoen kan bruges investering i aktier - danske og udenlandske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser (også ETF’er).
 • Indestående på kontoen beskattes årligt med 1,25 procent.
 • Der kan højst indsættes ”i størrelsesorden 500.000 kroner” på en aktiesparekonto.
 • Kontoen kan bruges til at investere for frie midler (ikke pension), så der kan disponeres frit over midlerne på ordningen.

 

 

Dansk Aktionærforenings kommentarer:

 • God ordning, der læner sig tæt op ad den svenske model.
 • Ærgerligt at der er indført et loft på ”i størrelsesorden 500.000 kroner” over, hvor meget der må sættes ind på kontoen.
 • Og ærgerligt, at vi skal vente helt til 1. januar 2019.

 

Lavere skat på aktieindkomst

Regeringen forslår, at skatten på aktieindkomst lempes. Forslag retter sig mod hidtidige investeringer for frie midler (altså ikke Aktiesparekontoen). I dag beskattes aktieindkomst op til 52.900 kroner med 27 procent. Alt derover beskattes med 42 procent. For ægtepar er beløbene fordoblet.

 

Fakta:

 • Grænsen for, hvornår der skal betales den høje skattesats på 42 procent, hæves frem til 2021 gradvist fra 52.900 kroner til 100.000 kroner.
 • I 2018 hæves grænsen til cirka 60.000 kroner. I 2020 hæves den til cirka 88.000 kroner. Og i 2021 hæves den til cirka 100.000 kroner.

 

Dansk Aktionærforenings kommentarer:

 • Vi finder det ærgerligt, at der stadig skal være progression og kompleksitet i aktiebeskatningen, men forslaget er et meget stort skridt i den rigtige retning. Det vil få stor betydning for mange investorer.

 

Investorfradrag for unoterede aktier 

Regeringen forslår, at der indføres et nyt fradrag til personer, der investerer i små og mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede.

 

Fakta:

 • Fradraget kan gives til fysiske personer, der investerer direkte eller indirekte i små og mellemstore virksomheder. Forslag åbner for mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer på op til 200.000 kroner.

 

Dansk Aktionærforenings kommentarer:

 • Forslaget giver nogle muligheder for investorer, der i forvejen har en veldiversificeret portefølje, og som ønsker at supplere med unoterede aktier, uden at de derved sætter deres opsparing over styr.

 

Ensretning af beskatningen af danske og udenlandske investeringsfonde

Regeringen forslår, at der afsættes en pulje penge til at ophæve den forskellige beskatning af danske og udenlandske investeringsfonde. I dag beskattes udenlandske fonde, eksempelvis ETF’er, hårdere end danske investeringsfonde. I praksis betyder det, at udenlandske fonde ikke længere skal lagerbeskattes.

 

 

Fakta:

 • Den hårdere beskatning af udenlandske investeringsforeninger, herunder Exchange Traded Funds (ETF’er) udfases og ensrettet med beskatningen af danske investeringsfonde. Til formålet afsættes 30 millioner kroner årligt fra 2018.

 

Dansk Aktionærforenings kommentarer:

 • Det er et rigtig godt skridt, som fjerner en alvorlig hindring for at investere i billige udenlandske investeringsfonde.
 • Forslaget vil styrke konkurrencen på det danske marked, og vi tror derfor på, at det vil medvirke til at reducere omkostningerne ved at investere i danske investeringsfonde.

 


Læs hele udspillet på regeringen.dk

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 1/2021
  25. januar
 • Aktionæren 2/2021
  10. marts
 • Aktionæren 3/2021
  21. april
 • Aktionæren 4/2021
  20. maj
 • Aktionæren 5/2021
  23. juni
 • Aktionæren 6/2021
  8. september
 • Aktionæren 7/2021
  6. oktober
 • Aktionæren 8/2021
  10. november
 • Aktionæren 9/2021
  15. december

 

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: