• Leonhardt Pihl har overtaget rorpinden efter Jens Møller Nielsen. Han har store ambitioner for Dansk Aktionærforenings fremtid.
  Leonhardt Pihl har overtaget rorpinden efter Jens Møller Nielsen. Han har store ambitioner for Dansk Aktionærforenings fremtid.
09. september 2016 kl. 12.05
Ny direktør: Medlemmerne skal have flere tilbud
Den 1. september fik Dansk Aktionær­forening ny direktør – Leonhardt Pihl. Her fortæller han, hvor han gerne vil trække foreningen­­­­ hen, hvilke opgaver han vil prioritere … og lidt om, hvordan han selv investerer.
Af Jørn Nielsen, journalist på Aktionæren

På papiret var 1. september hans første arbejdsdag, men Leonhardt Pihl har haft sin daglige gang i foreningens sekretariatet siden starten af juni. Her har han suget viden ud af foreningens hidtidige direktør, Jens Møller Nielsen, og sat sig ind i foreningens virke. Så nu er han klar til at fortælle, hvem han er, hvad han vil, og hvorfor han sagde ja til jobbet.

 


Hvorfor sagde du ja til opgaven?
”Fordi opgaven er spændende. Perspektiverne og visionen i det, Dansk Aktionærforening vil og gør, er vigtige. Så vigtige, at hvis foreningen ikke fandtes, ville vi være nødt til at opfinde den.”

 

”Foreningen har en stemme, der lyttes til. Det gør, at vi har mulighed for at påvirke og udvikle på et område, der bør have væsentlig samfundsmæssig interesse.”

 


Du har nu haft et par måneder til at snuse til foreningens arbejde og virke. Har der været overraskelser?
”Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det overraskelser. Men jeg er imponeret over det engagement, jeg kan se på medlemssiden. Det kan jeg se på korrespondancen med sekretariatet, det har jeg oplevet på mine møder med foreningens ildsjæle, og det har jeg kunne se på de investormøder, jeg har været med til. Jeg har for eksempel deltaget i aktionærmøder med Hugo Games, og jeg har været med på InvestorDagen. Graden af engagement fremkalder respekt.”


”Og så er jeg imponeret over mængden af opgaver, der løses i sekretariatet. Og bredden i opgaverne. Det er først, når du ser, hvad folk beskæftiger sig med, du kan danne dig et overblik.”

 


Har du sat dig mål for dit arbejde eller for foreningens virke?
”Nej, ikke mål. Foreningens målsætninger er gode nok. Men jeg vil gerne arbejde for, at foreningen kommer i en situation, hvor de nødvendige opgaver ikke fylder så meget. Det kan man gøre på to måder: Ved at få foreningen til at vokse eller gennem effektiviseringer. Jeg ser det som en kombination. Formålet med øvelsen skal være at få flere ressourcer til andre aktiviteter.

 


Hvilke andre aktiviteter kunne det være?
”Det kunne for eksempel være at foreningen fremover skal tilbyde medlemmerne at kunne komme på rejser eller studieture. Et andet område er InvestorSkolen. Vi bør vel kigge på, om vi ikke i fremtiden skal kunne tilbyde digital undervisning også."


"Jeg ser også gerne, at vi får frigjort tid til at skrive kommentarer og kronikker, så foreningen også blev synlig i den del af samfundsdebatten. På den lange bane kan det jo også skabe værdi for medlemmerne.”

 


Er der i det udadvendte arbejde mærkesager, du synes trænger til ekstra fokus?
”Ja, hele skattesiden er problematisk. Den er alt for kompliceret og skaber usikkerhed. Hvis vi fik en ny og langt mere gennemskuelig skattepolitik, kunne vi som investorer fokusere på det sjove: At investere. På det punkt bør vi blande os mere i debatten.”

 


Er der noget i foreningens interne arbejde, du mener, der skal forbedres?
”Ja, vi skal videre med udbygningen af den digitale platform, så foreningens hjemmeside kan blive endnu bedre. Den elektroniske kommunikation bliver vigtigere og vigtigere for foreningen. Så vi skal også kigge på den måde, vi bruger de sociale medier. Det må vi kunne sætte i system.”

 


Hvordan har den danske aktiekultur det?
”Den har det vel bedre. For 30 år siden var aktieinvestering ugleset. Det var ikke noget, man snakkede højt om. I dag er det langt mere acceptabelt. Men aktieinvestering er stadig ikke tilstrækkeligt udbredt. Mange har stadig ikke forståelsen for, at det skaber værdi.”


”Et andet tegn på fremgangen er vel også, at virksomhederne for blot få år siden var meget kritiske overfor Dansk Aktionærforenings deltagelse på deres generalforsamlinger. Her har kulturen også ændret sig markant. I dag får vi ofte ros for vores deltagelse, fordi selskabernes ledelser godt kan se, at vores tillidsfolk er velforberedte og kommer med vigtige input.”


”Vi har i dag et velfungerende kapitalmarked. Men det er fondskapitalistiske institutioner, der dominerer – for eksempel ATP og de store pensionskasser. Det er ikke sundt for Danmark, hvis vi ikke får en bedre balance, hvor private investorer fylder mere i det samlede billede. Derfor er det så vigtigt, at vi får flere til at investere og være aktive.”

 


Er der forbedringer, der haster mere end andre?
”En forenkling af skattesystemet, fordi det er alt for kompliceret. Indviklede skatteregler må ikke få folk til at miste interessen for at investere.”


”Jeg ser gerne, at foreningen i fremtiden får mere kraft til at forfægte den slags sager. At vi for eksempel kunne købe eksperter til at udarbejde en rapport med brugbare alternativer.”

 


Hvordan bør den danske aktiekulturen være om to år, fem år, ti år?
”Det vigtigste er at få flere med. Det ville være flot, hvis antallet af aktive private investorer blev fordoblet eller tredoblet.”

 


Hvad har du med i bagagen, som du kan bruge i dit nye job?
”Man kan sige, at jeg har været hele kompasset rundt i den finansielle sektor. Jeg har været aktieanalytiker i BankInvest, været handlende børsmægler, jeg har arbejdet med institutionelt salg til udenlandske investorer. Mens jeg var i Danske Bank, investerede jeg i unoterede aktier, jeg har arbejdet med private banking i Luxembourg, med corporate finance, hvor vi solgte virksomheder eller gjorde dem klar til børsnoteringer. Og så kommer jeg fra et job som bankdirektør, så jeg har også erfaring med at drive virksomhed.”


”Og hvad betyder det så? Ja, tilsammen giver det en forståelse for andres synspunkter og argumenter. Jeg har set det, været der. Og det giver et godt grundlag for at skelne mellem vigtigt og ikke vigtigt.”

 


Hvordan investerer du selv?
”Jeg er af natur en langsigtet investor. Jeg arbejder med risikospredning, og jeg har ingen religiøse holdninger til investering og strategi.”


”Jeg kommer fra et job, hvor jeg var bundet af en masse begrænsninger. Det har jeg været i otte-ti år. Så jeg glæder mig til at genoptage de direkte investeringer. Jeg vil også kigge på ETF’er (billige indeksfonde, der primært bruges til pensionsopsparing, red.). Dem har jeg stor sympati for.”

 


Bruger du finansielle instrumenter som gearing og shorte?
”Nej, det har jeg aldrig gjort.”

 


Dansk Aktionærforenings svenske søsterforening Aktiespararne offentliggør, hvilke aktier ansatte og valgte ledere ejer. Vil du arbejde for den grad af åbenhed?
”Det ville jeg ikke have noget imod. Mine porteføljer ville nu ikke være særlig interessante at se, fordi jeg har været bundet af restriktioner i så mange år.”

 

 

Interviewet er tidligere bragt i Aktionæren nr. 6/2016 - læs resten af magasinet her (kun for medlemmer)

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: