Goodwill

Goodwill er et udtryk for forskellen mellem den bogførte værdi af et selskab og dets markedsværdi. Er værdien negativ, er der tale om badwill. Goodwill kan aktiveres ved opkøb af andre selskaber, hvor købsprisen overstiger den bogførte værdi.