07. juni 2015 kl. 06.43
PAL-skat

Efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) beskattes afkastet af pensionsmidler løbende (dvs. årligt), herunder kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter. Skatten udgør p.t. 15,3 procent af årets afkast (2014). Afkastet beregnes på grundlag af urealiserede kursgevinster og udbetalte udbytter og renter. Tab kan fremføres til modregning i senere gevinster. Skatten beregnes og opkræves af pensionsinstituttet eller depotbanken.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.