04. september 2015 kl. 00.00
Tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat: Sådan finder du de rette blanketter
I Aktionæren nummer 6/2015 bringer vi en guide om tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat. Som supplement til artiklen kan du her læse, hvordan du vælger og udfylder de relevante blanketter, når du skal tilbagesøge udenlandsk udbytteskat.
Af Ulrik Dall, konsulent, cand.polit.
Denne side stammer fra vores gamle hjemmeside og kan derfor se lidt underlig ud, mangle billeder etc. Hvis du støder på noget, som gør det svært at læse indholdet, så skriv gerne til webmaster@shareholders.dk

Det er nødvendigt at fremskaffe de relevante blanketter hos de udenlandske skattemyndigheder. Heldigvis kan adresserne findes hos Skatteministeriet, hvor en lang række udenlandske skattemyndigheders kontaktoplysninger står listet op.  

 

Typisk ligger de relevante blanketter til download eller udfyldelse på disse hjemmesider, men lad det være sagt med det samme: Det kan godt kræve lidt søgen frem og tilbage. Hvis man ikke kan finde blanketten, kan man henvende sig til den udenlandske skattemyndighed og anmode om at få den tilsendt - eller få et link til internettet. Man kan også prøve at google blanketten ved at forsøge sig med "Form for claim for refund of (German) withholding tax on dividends" eller lignende. Der er udførlige vejledninger til de enkelte rubrikker på blanketterne. Følgende eksempler er for blanketter til for meget betalt skat fra Tyskland og Schweiz.

 

Find skattemyndighed

Skatteministeriets hjemmeside:

n
    
www.skm.dk

à
  
Ministeriet
à   Relevante links


Påtegning hos SKAT

Der skal vedlægges dokumentation for det betalte udbytte. Vedlæg derfor kopi af den originale udbyttenota for hver udbyttebetaling. Dokumentationen er nødvendig og kan ikke erstattes af fx en købsnota for aktien.


Den udfyldte blanket sendes med kopierne af udbyttenotaer til

 

Skattecenter Høje-Taastrup

Helgeshøj Alle 9

2630 Taastrup

 

eller eget skattecenter med anmodning om, at skattecenteret attesterer, at du er skattepligtig i Danmark. Det sker ved en påtegning (stempel, underskrift) på blanketten.

 

Find blanket for Tyskland

Den relevante tyske skattemyndighed er: 

 

Bundesamt für Finanzen
D-53221 Bonn

Deutschland

 

Blanketten kan findes på www.steuerliches-info-center.de

à   (vælg sprog - her valgt engelsk)

à   Tax laws for investors

à   Individuals not resident in Germany

à   Withholding taxes

à   Relief from capital yields tax

à   Further information

à   Foreign applicant

à   Forms

à   Download og udfyld "Refund E-englisch" (pdf-fil, der ikke kan gemmes).

 

Blanketten udfyldes, påtegnes af SKAT og sendes til ovenstående adresse som beskrevet tidligere. 


Vær opmærksom på, at internetadressen kan være ændret, når du næste gang skal tilbagesøge for meget betalt udbytteskat, så må du med lidt opfindsomhed søge dig frem igen efter blanketten.

 

Find blanket for Schweiz

Den relevante schweiziske skattemyndighed er:

 

Eidgenössische Steuerverwaltung
Eigerstrasse 65
CH-3003 Bern

Schweiz

 

Blanketten kan findes på www.estv.admin.ch

à   (vælg sprog - her valgt tysk)

à   Internationales Steuerrecht

à   fane Dienstleistungen

à   Antrag auf Rückerstattung der schweizerichen Verrechnungssteuer (für Berechtigte mit Wohnsitz im Ausland)

à   blanket 89 (2011) Dänemark.

 

Der kræves installeret et særligt software til blanketten ("Snapform Viewer"). Det kan downloades gratis fra hjemmesiden, og det forløber enkelt. Blanketten sendes med bilag til SKAT, der attesterer og selv sender den til den schweiziske skattemyndighed.


Siden 2008 er dokumentationskravet for det betalte udbytte i Schweiz øget. De schweiziske skattemyndigheder kræver dels kopier af udbyttenotaer, dels en særlig Tax Voucher, der skal udfyldes af depotbanken. Der er ingen særlig blanket hertil, men i vejledningen anføres en tekst, hvor depotbanken indestår for, at det beløb banken har opkrævet i udbytteskat hos kunderne også er indbetalt til de schweiziske skattemyndigheder.


Denne Tax Voucher må man bede om hos sin depotbank, og uden en Tax voucher får man ikke udbytteskatten refunderet.

 

Udfyld blanketten

Det er stort set de samme oplysninger, der skal gives på de forskellige landes blanketter. Typisk vil man skulle give personlige oplysninger, bankoplysninger, oplysninger om aktiebeholdning og udbytte samt eventuelt nogle supplerende oplysninger.

 

Her vises blanketter for Tyskland og Schweiz. Bankoplysningerne skal angives nøjagtigt med anvendelse af bankens navn og dens internationale BIC bankkode. Den fås oplyst i banken. Endvidere skal kontonummeret skrives som den internationale IBAN-kode, der også fås i banken. 

 

Figur 1. Blanket for Tyskland: personlige oplysningerFigur 2. Blanket for Schweiz: personlige oplysninger


Oplysninger om aktiepost og udbytte

Der anføres nu oplysninger om aktierne, hvorfra den for meget betalte udbytteskat søges refunderet. Her skal angives aktiens navn, eventuelt fondskode, dato for generalforsamlingen, bruttoudbytte for udbytteskat, den betalte udbytteskat og det beløb, der søges refunderet (normalt forskellen mellem den betalte udbytteskat og de tilladte 15% udbytteskat).


Figur 3. Blanket for Tyskland: aktieoplysninger

Figur 4. Blanket for Schweiz: aktieoplysningerNyttige oplysninger

 

Pensionsdepoter og frie depoter

Vi kan søge om tilbagebetaling af for meget betalt udbytteskat for både almindelige frie depoter og for pensionsdepoter, dvs. depoter i rate-, kapital- og alderspensionsordninger. Men på samme blanket kan kun angives udbyttebetaling fra én ordning. Hvis man har de udenlandske aktier fordelt på flere ordninger, må der udfyldes en blanket for hver ordning.

 

Ekspeditionstid

Der er to ekspeditionstider: først hos danske SKAT og derefter hos den udenlandske skattemyndighed. Min egen erfaring er, at SKAT glædeligvis har reduceret ekspeditionstiden til ganske få dage. Tidligere kunne dette vare måneder. Hos de udenlandske skattemyndigheder tager det tid, og man skal regne med omkring tre måneder. Jeg har selv tidligere også søgt og modtaget udbytteskat tilbage fra Italien. Her var der mange udfordringer, og ekspeditionstiden kom til at vare mere end et år.

 

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: