Billede
Mt Højgaard Holding A/S
Industri - Industrivarer

Højgaard Holdings væsentligste aktiv er et 54 procents ejerskab af MT Højgaard, som er Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomhed med aktiviteter inden for infrastruktur, byggeri og renovation. 

Højgaard Holdings har en geografisk fokusering som fremadrettet igangsætter nye projekter inden for kerneaktiviteterne i Danmark, Norge, Grønland, Maldiverne og Qatar, mens forretningsområderne Stålbroer og Offshore også igangsætter nye projekter i det øvrige Nordvesteuropa ligesom den delejede virksomhed Seth primært agerer i Portugal, Azorerne og Afrika.