17. februar 2016 kl. 13.48
Høringssvar fra Dansk Aktionærforening

9. december 2020

Dansk Aktionærforenings høringssvar om bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu 

 

18. september 2020

Dansk Aktionærforenings høringssvar om aldersopsparing og unoterede aktier

 

Dansk Aktionærforenings høringssvar om skatteforlag, alderspension og unoterede aktier

 

2. september 2020

Dansk Aktionærforenings høringssvar om god selskabsledelse

 

27. februar 2020

Dansk Aktionærforenings høringssvar om aktiesparekontoen

 

30. november 2018

Dansk Aktionærforenings høringssvar om Aktionærrettighedsdirektivet (PDF)

 

8. oktober 2018

Dansk Aktionærforenings forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (PDF)

 

27. september 2018

Dansk Aktionærforenings udkast om forslag til investorfradragslov (PDF)

 

15. august 2018

Dansk Aktionærforenings forslag til aktiesparekontolov (PDF)

 

21. juni 2017

Dansk Aktionærforenings kommentarer til diskussionspapiret "Fit & Proper-reglerne i gode tider" (PDF)

 

27. marts 2017

Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om provisionsbetalinger (PDF)

 

27. februar 2017

Dansk Aktionærforening om forslag til model for håndtering af mindre og mellemstore pengeinstitutter (PDF)

 

19. januar 2017

Dansk Aktionærforening om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven (PDF)

 

17. januar 2017

Dansk Aktionærforening om ændring af lov om finasiel virksomhed m.fl. i offentlig høring (PDF)

 

4. november 2016

Dansk Aktionærforening om ændring af bekendtgørelser vedrørende realkredit (PDF)

 

21. oktober 2016

Dansk Aktionærforening om udkast til nye revisionsbekendtgørelse (PDF) 

 

13. oktober 2016

Svar til Anbefaling for aktiv Ejerskab (PDF)

 

21. september 2016

Dansk Aktionærforening om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015 om udstederes oplysningsforpligteser (PDF)

 

8. september 2016

Sletning fra handel efter anmodning fra udsteder (PDF)

 

16. august 2016

Dansk Aktionærforening om forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. (PDF)


30. maj 2016

Dansk Aktionærforening om forslag til forordning for om støtteprogram til inddragelse af forbrugere i politikudformning af finansielle tjenesteydelser (PDF)


12. maj 2016

Dansk Aktionærforening om L123 (PDF)


10. maj 2016

Dansk Aktionærforening om L159 (PDF)


10. maj 2016

Dansk Aktionærforening om forslag om finansiering af EFRAG med flere (PDF)


1. maj 2016

Dansk Aktionærforening om MiFID II Delegated Act on reception of benefits (PDF)


29. april 2016

Dansk Aktionærforening om sletning af aktier fra handel efter udsteders anmodning (PDF)


16. marts 2016

Dansk Aktionærforening om vejledning om CSR-rapportering (PDF)

 

9. marts 2016

Dansk Aktionærforening om forslag til bekendtgørelse om den klageansvarlige (PDF)


25. februar 2016

Dansk Aktionærforening om lovforslag om MiFID II (PDF)


9. februar 2016

Dansk Aktionærforening om direktivforslag om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt indhold mv (PDF)


18. januar 2016

Dansk Aktionærforening om lovforslag til ændring af revisorloven m.v. (PDF)


11. januar 2016

Dansk Aktionærforening om lov om kapitalmarkeder - sletning efter anmodning  (PDF)


11. januar 2016

Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS (PDF)


4. januar 2016

Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere (PDF)


4. januar 2016

Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om god skik for boligkredit m. fl. (PDF)

 

21. december 2015:

 

27. november 2015:

 
26. november 2015:
 
13. november 2015:
 
3. oktober 2015:
 
31. august 2015:

Dansk Aktionærforenings udkast til ændring af bekendtgørelse om storaktionærer (PDF)

19. marts 2015:
Dansk Aktionærforenings svar på EU-Kommissionens undersøgelse: Public consultation on Building a Capiral Markets Union (PDF)

17. februar 2015:
Dansk Aktionærforenings syn på dokumenter med central investorinformation om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PDF)

2. februar 2015:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter (PDF)

5. januar 2015:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder og den tilhørende vejledning (PDF)

5. december 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde (PDF)

31. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (PDF)

21. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på høring over supplerende regler om likviditetsdækning for kreditinstitutter(PDF)

21. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på høring over Lfs ændring af lov om værdipapirhandel (PDF)

10. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på høring over Kommissionens Small Business Act (PDF)

8. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter (PDF)

1. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Finanstilsynets oplæg til krav til finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser (PDF)

30. september 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (PDF)

22. september 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet(PDF)

12. september 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Finanstilsynets evaluering af de to risikomærkningsbekendtgørelser (PDF)

1. juli 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens meddelelse Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) (PDF)

20. juni 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter og tilhørende vejledning (PDF)

1. juni 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg (PDF)

14. maj 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS(PDF)

7. maj 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens meddelelse ”Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union” (PDF)

6. maj 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (IORP direktivet) (PDF)

25. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens forslag til direktiv om ændring af aktionærrettighedsdirektivet og Kommissionens henstilling om corporate governance (PDF)

22. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på meddelelse fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den langsigtede finansiering af den europæiske økonomi (PDF)

14. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens forslag til direktiv om enkeltmandsvirksomheder (PDF)

4. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens køreplan (PDF)

2. april 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om overtagelsestilbud (PDF)

5. marts 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber (PDF)

31. december 2013:
The Danish Shareholders Association on Crowdfunding in the EU (PDF)

18. december 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til fov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (PDF)

6. december 2013:
Dansk Aktionærforenings direktivforslag om beskyttelse af forretningshemmeligheder (PDF)

4. december 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (PDF)

20. november 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love(PDF)

9. oktober 2013:
Dansk Aktionærforenings forslag til forordning vedrørende indeks brugt som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (PDF)

4. oktober 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om kompetencekrav til finansielle rådgivere, om god skik for finansielle rådgivere samt om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler (PDF)

11. september 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (PDF)

27. august 2013:
Dansk Aktionærforenings forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, KOM (2013) 520 (PDF)

20. august 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven (PDF)

12. august 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (PDF)

28. maj 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (PDF)

18. marts 2013:
Dansk Aktionærforenings forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (PDF)

8. marts 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse (PDF)

1. marts 2013:
Dansk Aktionærforenings brev ang. vækstpakken - forslag til mere præcis og effektiv justering af aktieskatten (PDF)

25. januar 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (PDF)

11. januar 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (PDF)

9. januar 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (PDF)

2. januar 2013:
Dansk Aktionærforening om Kommissionens handlingsplan om europæisk selskabsret og corporate governance (PDF)

30. november 2012:
Finanstilsynets høring af 8. november 2012 over bekendtgørelser vedrørende UCITS (PDF)

5. november 2012:
Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation (PDF)

5. november 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed (PDF)

25. september 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (PDF)

5. september 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, og forskellige andre love (PDF)

14. juni 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (PDF)

1. juni 2012:
The Danish Shareholders Association on Shadow Banking (PDF)

1. juni 2012:
The Danish Shareholders Association on reforming the structure of the EU banking sector (PDF)

25. maj 2012:
The Danish Shareholders Association on Gender imbalance in corporate boards in the EU - Public consultation (PDF)

23. april 2012:
Dansk Aktionærforenings evaluering af selskabsloven (PDF)

06. marts 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til ny bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl. (PDF)

25. januar 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af loven om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), årsregnskabsloven og værdipapirhandelsloven (PDF)

07. december 2011:
Forslag om indførelse af investeringsfunde og SIKAV'er (PDF)

25. november 2011:
The Danish Shareholders Association on empty voting (PDF)

07. november 2011:
Dansk Aktionærforening om EU-Kommissionens forslag om skat på finansielle transaktioner (PDF)

14. september 2011:
Dansk Aktionærforening om ændring af aktieavancebeskatningsloven m.fl. (PDF)

14. september 2011:
The Danish Shareholders Association on Promoting Social Investment Funds (PDF)

26. august 2011:
Dansk Aktionærforening om Revisorkommissionens rapport med anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse (PDF)

08. august 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om kapitaldækning (PDF)

30. juni 2011:
Forslag til ændring af lov om investeringsforeninger m.v. - Bestyrelsessammensætningen i investeringsforvaltningsselskaber, jf. §98 i lov om finansiel virksomhed (PDF)

31. maj 2011:
The Danish Shareholders Association on Green Paper on the future of VAT (PDF)

06. maj 2011:
Dansk Aktionærforening om vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel(PDF)

04. maj 2011:
Dansk Aktionærforening om L206 medgiftsordning (PDF)

30. april 2011:
Euroshareholders reply: Towards a coherent European approach to collective redress (PDF)

30. april 2011:
Euroshareholders reply on withholding taxes on dividends 2011 (PDF)

30. april 2011:
The Danish Shareholders Association on consultation on the taxation problems across borders (PDF)

30. april 2011:
På vej mod en sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidler (PDF)

30. april 2011:
The Danish Shareholders Association on consultation on cellective redress (PDF)

30. april 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om god skik og bekendtgørelse om investorbeskyttelse (PDF)

19. april 2011:
The Danish Shareholders Association on financial sector taxation (PDF)

17. marts 2011:
Dansk Aktionærforening om lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om finansiel virksomhed(PDF)

16. marts 2011:
Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet om forslag til lov om investeringsforeninger - ÅOP for investeringsforeninger må ikke forringes (PDF)

03. marts 2011:
The Danish Shareholders Association on technical details of a possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution (PDF)

28. februar 2011:
The Danish Shareholders Association on the Single Market Act (PDF)

28. februar 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforlæg på det finansielle område (PDF)

25. februar 2011:
Dansk Aktionærforening om vejledning om praksis for tilladelse af koncerninterne engagementer (PDF)

19. februar 2011:
The Danish Shareholders Association on sanctioning regimes in the financial sector (PDF)

09. februar 2011:
Dansk Aktionærforening om udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling (PDF)

02. februar 2011:
The Danish Shareholders Association - Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)(PDF)

31. januar 2011:
The Danish Shareholders Association - Consultation on legislative changes to the UCITS depositary function and on the UCITS managers’ remuneration (PDF)

31. januar 2011:
The Danish Shareholders Association - Consultation on legislative steps for the Packaged Retail Investment Products Initiative (PDF)

31. januar 2011:
The Danish Shareholders Association on Insurance Mediation Directive (IMD) (PDF)

21. januar 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om kompetencekrav til investeringsrådgivere (PDF)

10. december 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om lønpolitik (PDF)

08. december 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurderinger (PDF)

07. december 2010:
The Danish Shareholders Association on Green Paper on Audit Policy (PDF)

30. november 2010:
The Danish Shareholders Association - white paper on Insurance Guarantee Schemes (PDF)

30. november 2010:
Dansk Aktionærforening om ændringsforslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (PDF)

19. november 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om risikomærkning (PDF)

15. november 2010:
Dansk Aktionærforening om Kommissionens Green Paper om Fremtidens europæiske pensionssystemer(PDF)

26. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om lovforslag om risikomærkning (PDF)

25. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om Lov om investeringsforeninger (PDF)

06. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om ledelse af pengeinstitutter (PDF)

03. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om ændring af lov om finansiel virksomhed (PDF)

24. september 2010:
The Danish Shareholders Association on access to financial information (PDF)

02. september 2010:
Dansk Aktionærforening om kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger og specialudvalgsnotat om hvidbogen (PDF)

02. september 2010:
Dansk Aktionærforening om investorgaranti (PDF)

01. september 2010:
The Danish Shareholders Association on Green Paper - Corporate governance in financial institutions and remuneration policies (PDF)

26. august 2010:
Dansk Aktionærforening om indskydergaranti (PDF)

23. august 2010:
The Danish Shareholders Association on modernisation of Transparency Directive (PDF)

18. august 2010:
Dansk Aktionærforening om forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen (PDF)

13. august 2010:
Dansk Aktionærforening om forslag til ændring af FIL (PDF)

09. august 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om prisinformation (PDF)

23. juli 2010:
The Danish Shareholders Association on the market abuse directive (PDF)

22. juli 2010:
The Danish Shareholders Association on management of operational risks in market-related activities(PDF)

10. juli 2010:
The Danish Shareholders Association on Short Selling (PDF)

02. juni 2010:
The Danish Shareholders Association on CESR Technical Advice Investor Protection and Intermediaries(PDF)

02. juni 2010:
The Danish Shareholders Association on CESR Technical Advice Equity Markets (PDF)

01. juni 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om risikomærkning (PDF)

06. maj 2010:
Dansk Aktionærforening om L 213 om udligningsskat på store pensionsudbetalinger (PDF)

16. april 2010:
The Danish Shareholders Association on possible further changes to the Capital Requirements Directive(PDF)

07. april 2010:
Dansk Aktionærforening om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (PDF)

31. marts 2010:
Dansk Aktionærforening om lov om ændring af lov om finansiel stabilitet (PDF)

17. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om L 112 Kursgevinstloven (PDF)

16. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (PDF)

10. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet (PDF)

04. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om anbefalinger for god selskabsledelse (PDF)

18. januar 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele (PDF)

17. december 2009:
Dansk Aktionærforening om Lov om finansiel virksomhed (PDF)

17. december 2009:
Dansk Aktionærforening om Lov om pantebrevsselskaber (PDF)

14. december 2009:
Dansk Aktionærforening on Definition of Advice under MiFID (PDF)

27. november 2009:
Dansk Aktionærforening om Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til selskabsloven (PDF)

19. november 2009:
Dansk Aktionærforening om SDO evaluering (PDF)

06. november 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om kapitaldækning (PDF)

13. oktober 2009:
Dansk Aktionærforening om ny finansiel tilsynsstruktur i EU (PDF)

23. september 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger (PDF)

14. september 2009:
Dansk Aktionærforening om vejledninger til god skik og investorbeskyttelsesbekendtgørelse (PDF)

10. september 2009:
Dansk Aktionærforening on KID for UCITS (PDF)

14. august 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om investorbeskyttelse (PDF)

14. august 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om god skik (PDF)

14. august 2009:
Dansk Aktionærforening om ændring af kapitalkravsdirektivet (PDF)

15. juli 2009:
Dansk Aktionærforening on MiFID complex and non-complex instruments (PDF)

09. juli 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om outsourcing (PDF)

09. juli 2009:
Dansk Aktionærforening on principles for risk management (PDF)

04. juni 2009:
Dansk Aktionærforening om direktivforslag om alternative investeringsfonde (PDF)

03. juni 2009:
Dansk Aktionærforening om europæisk tilsynsstruktur (PDF)

20. maj 2009:
Dansk Aktionærforening om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning (PDF)

19. maj 2009:
Dansk Aktionærforening on KID technical issues (PDF)

29. april 2009:
Ændring af bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral (PDF)

09. april 2009:
Draft high-level principles of Remuneration Policies - CP 23 (PDF)

03. april 2009:
Directive 1997/9/EC on Investor-Compensation Schemes Call for Evidence (PDF)

03. april 2009:
Financial Market Supervision The de Larosière Report and the Communication 'Driving European Recovery'(PDF)

02. april 2009:
Dansk Aktionærforening om L 176 Garantifonden mm (PDF)

26. marts 2009:
Dansk Aktionærforening om skattelovene i forårspakke 2.0. Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen(PDF)

10. marts 2009:
Review of Prospectus Directive (PDF)

03. marts 2009:
Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Forhøjelse af indskydergarantien m.v.) (PDF)

17. februar 2009:
Transparency of corporate bond, structured finance product and derivatives markets, CESR Consultation Paper CESR/08-1014 and Questions for retail investors on the consultation paper on transparency of corporate bond, structured finance product and derivatives markets, CESR/09-22 (PDF)

23. januar 2009:
Dansk Aktionærforening om L 102 Forslag til Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og L 103 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet (Overgangs-ordning for statslig garanti m.v.) (PDF)

08. januar 2009:
Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)) (PDF)

12. december 2008:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer (PDF)

25. november 2008:
Udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner (PDF)

25. november 2008:
Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og forskellige andre love (PDF)

10. november 2008:
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (PDF)

01. november 2008:
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv - 94/19/EF - om ændring af direktiv om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist - KOM82008) 661 og Finanstilsynets notat til EU- Specialudvalget for den finansielle sektor fremsendt den 27. oktober 2008(PDF)

21. oktober 2008:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af kapitalkravsdirektiverne - direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF - om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring - KOM(2008) 602 (PDF)

13. oktober 2008:
Forslag til ændring af den europæiske version af IAS 39 (PDF)

09. oktober 2008:
Vedrørende L 33 Forslag til Lov om finansiel stabilitet (PDF)

03. oktober 2008:
Notat til EU-Specialudvalget for den finansielle sektor om forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). (UCITS-direktivet) (PDF)

10. september 2008:
EU-Specialudvalget for den finansielle sektor. Udkast til Kommissionens direktiver om tilpasninger af bilagene i direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser om risikostyring i kreditinstitutter m.v. (PDF)

01. september 2008:
MiFID Transposition Quality Check. Call for Evidence. (PDF)

19. august 2008:
Bekendtgørelse om overtagelsestilbud (PDF)

04. august 2008:
L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven(PDF)

22. april 2008:
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove (PDF)

11. april 2008:
Kapitel 4 til Konkurrenceredegørelsen 2008 om administration af pensioner (PDF)

12. marts 2008:
Udkast til vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud (PDF)

07. marts 2008:
Hollandsk forslag til reduktion af administrative byrder for EU's finansielle institutioner (PDF)

19. februar 2008:
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (PDF)

18. februar 2008:
CESR/CEBS Call for Evidence on Commodities (PDF)

06. februar 2008:
Europa-kommissionens meddelelse om formidling af finansiel viden (Financial Education) (PDF)

02. februar 2008:
Europa-kommissionens Hvidbog om integration af EU's realkreditmarked, KOM (2007) 807 (PDF)

22. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven (PDF)

18. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om godkendte revisorer og revisorvirksomheder (PDF)

18. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (PDF)

18. januar 2008:
Need for a Coherent Approach to Product Transparency and Distribution Requirements for 'Substitute' Retail Investment Products? (PDF)

14. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde (Gennemførelse af ændringsdirektivet vedrørende nationale fusioner og spaltninger) (PDF)

07. december 2007:
Udkast til opdateret udgave af vejledningen til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (PDF)

03. december 2007:
Udkast til bekendtgørelse om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring (PDF)

15. november 2007:
Udkast til bekendtgørelse om andre kollektive investeringsordninger (PDF)

01. november 2007:
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Fit & Proper og offentliggørelser vedrørende god skik) (PDF)

27. september 2007:
Præhøring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde (gennemførelse af direktivændringer af 3. og 6. selskabsretlige direktiv) (PDF)

13. september 2007:
Udkast til vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (PDF)

Høringssvar fra Dansk Aktionærforening


31. august 2015:
Dansk Aktionærforenings udkast til ændring af bekendtgørelse om storaktionærer (PDF)

19. marts 2015:
Dansk Aktionærforenings svar på EU-Kommissionens undersøgelse: Public consultation on Building a Capiral Markets Union (PDF)

17. februar 2015:
Dansk Aktionærforenings syn på dokumenter med central investorinformation om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PDF)

2. februar 2015:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter (PDF)

5. januar 2015:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder og den tilhørende vejledning (PDF)

5. december 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde (PDF)

31. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (PDF)

21. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på høring over supplerende regler om likviditetsdækning for kreditinstitutter(PDF)

21. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på høring over Lfs ændring af lov om værdipapirhandel (PDF)

10. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på høring over Kommissionens Small Business Act (PDF)

8. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter (PDF)

1. oktober 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Finanstilsynets oplæg til krav til finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser (PDF)

30. september 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (PDF)

22. september 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet(PDF)

12. september 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Finanstilsynets evaluering af de to risikomærkningsbekendtgørelser (PDF)

1. juli 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens meddelelse Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) (PDF)

20. juni 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter og tilhørende vejledning (PDF)

1. juni 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg (PDF)

14. maj 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS(PDF)

7. maj 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens meddelelse ”Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union” (PDF)

6. maj 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (IORP direktivet) (PDF)

25. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens forslag til direktiv om ændring af aktionærrettighedsdirektivet og Kommissionens henstilling om corporate governance (PDF)

22. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på meddelelse fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den langsigtede finansiering af den europæiske økonomi (PDF)

14. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens forslag til direktiv om enkeltmandsvirksomheder (PDF)

4. april 2014:
Dansk Aktionærforenings syn på Kommissionens køreplan (PDF)

2. april 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om overtagelsestilbud (PDF)

5. marts 2014:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber (PDF)

31. december 2013:
The Danish Shareholders Association on Crowdfunding in the EU (PDF)

18. december 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til fov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (PDF)

6. december 2013:
Dansk Aktionærforenings direktivforslag om beskyttelse af forretningshemmeligheder (PDF)

4. december 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (PDF)

20. november 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love(PDF)

9. oktober 2013:
Dansk Aktionærforenings forslag til forordning vedrørende indeks brugt som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (PDF)

4. oktober 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om kompetencekrav til finansielle rådgivere, om god skik for finansielle rådgivere samt om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler (PDF)

11. september 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (PDF)

27. august 2013:
Dansk Aktionærforenings forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, KOM (2013) 520 (PDF)

20. august 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven (PDF)

12. august 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (PDF)

28. maj 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (PDF)

18. marts 2013:
Dansk Aktionærforenings forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (PDF)

8. marts 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse (PDF)

1. marts 2013:
Dansk Aktionærforenings brev ang. vækstpakken - forslag til mere præcis og effektiv justering af aktieskatten (PDF)

25. januar 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (PDF)

11. januar 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (PDF)

9. januar 2013:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (PDF)

2. januar 2013:
Dansk Aktionærforening om Kommissionens handlingsplan om europæisk selskabsret og corporate governance (PDF)

30. november 2012:
Finanstilsynets høring af 8. november 2012 over bekendtgørelser vedrørende UCITS (PDF)

5. november 2012:
Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation (PDF)

5. november 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed (PDF)

25. september 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (PDF)

5. september 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, og forskellige andre love (PDF)

14. juni 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (PDF)

1. juni 2012:
The Danish Shareholders Association on Shadow Banking (PDF)

1. juni 2012:
The Danish Shareholders Association on reforming the structure of the EU banking sector (PDF)

25. maj 2012:
The Danish Shareholders Association on Gender imbalance in corporate boards in the EU - Public consultation (PDF)

23. april 2012:
Dansk Aktionærforenings evaluering af selskabsloven (PDF)

06. marts 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til ny bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl. (PDF)

25. januar 2012:
Dansk Aktionærforenings udkast til forslag til lov om ændring af loven om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), årsregnskabsloven og værdipapirhandelsloven (PDF)

07. december 2011:
Forslag om indførelse af investeringsfunde og SIKAV'er (PDF)

25. november 2011:
The Danish Shareholders Association on empty voting (PDF)

07. november 2011:
Dansk Aktionærforening om EU-Kommissionens forslag om skat på finansielle transaktioner (PDF)

14. september 2011:
Dansk Aktionærforening om ændring af aktieavancebeskatningsloven m.fl. (PDF)

14. september 2011:
The Danish Shareholders Association on Promoting Social Investment Funds (PDF)

26. august 2011:
Dansk Aktionærforening om Revisorkommissionens rapport med anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse (PDF)

08. august 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om kapitaldækning (PDF)

30. juni 2011:
Forslag til ændring af lov om investeringsforeninger m.v. - Bestyrelsessammensætningen i investeringsforvaltningsselskaber, jf. §98 i lov om finansiel virksomhed (PDF)

31. maj 2011:
The Danish Shareholders Association on Green Paper on the future of VAT (PDF)

06. maj 2011:
Dansk Aktionærforening om vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel(PDF)

04. maj 2011:
Dansk Aktionærforening om L206 medgiftsordning (PDF)

30. april 2011:
Euroshareholders reply: Towards a coherent European approach to collective redress (PDF)

30. april 2011:
Euroshareholders reply on withholding taxes on dividends 2011 (PDF)

30. april 2011:
The Danish Shareholders Association on consultation on the taxation problems across borders (PDF)

30. april 2011:
På vej mod en sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidler (PDF)

30. april 2011:
The Danish Shareholders Association on consultation on cellective redress (PDF)

30. april 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om god skik og bekendtgørelse om investorbeskyttelse (PDF)

19. april 2011:
The Danish Shareholders Association on financial sector taxation (PDF)

17. marts 2011:
Dansk Aktionærforening om lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om finansiel virksomhed(PDF)

16. marts 2011:
Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet om forslag til lov om investeringsforeninger - ÅOP for investeringsforeninger må ikke forringes (PDF)

03. marts 2011:
The Danish Shareholders Association on technical details of a possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution (PDF)

28. februar 2011:
The Danish Shareholders Association on the Single Market Act (PDF)

28. februar 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforlæg på det finansielle område (PDF)

25. februar 2011:
Dansk Aktionærforening om vejledning om praksis for tilladelse af koncerninterne engagementer (PDF)

19. februar 2011:
The Danish Shareholders Association on sanctioning regimes in the financial sector (PDF)

09. februar 2011:
Dansk Aktionærforening om udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling (PDF)

02. februar 2011:
The Danish Shareholders Association - Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)(PDF)

31. januar 2011:
The Danish Shareholders Association - Consultation on legislative changes to the UCITS depositary function and on the UCITS managers’ remuneration (PDF)

31. januar 2011:
The Danish Shareholders Association - Consultation on legislative steps for the Packaged Retail Investment Products Initiative (PDF)

31. januar 2011:
The Danish Shareholders Association on Insurance Mediation Directive (IMD) (PDF)

21. januar 2011:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om kompetencekrav til investeringsrådgivere (PDF)

10. december 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om lønpolitik (PDF)

08. december 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurderinger (PDF)

07. december 2010:
The Danish Shareholders Association on Green Paper on Audit Policy (PDF)

30. november 2010:
The Danish Shareholders Association - white paper on Insurance Guarantee Schemes (PDF)

30. november 2010:
Dansk Aktionærforening om ændringsforslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (PDF)

19. november 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om risikomærkning (PDF)

15. november 2010:
Dansk Aktionærforening om Kommissionens Green Paper om Fremtidens europæiske pensionssystemer(PDF)

26. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om lovforslag om risikomærkning (PDF)

25. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om Lov om investeringsforeninger (PDF)

06. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om ledelse af pengeinstitutter (PDF)

03. oktober 2010:
Dansk Aktionærforening om ændring af lov om finansiel virksomhed (PDF)

24. september 2010:
The Danish Shareholders Association on access to financial information (PDF)

02. september 2010:
Dansk Aktionærforening om kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger og specialudvalgsnotat om hvidbogen (PDF)

02. september 2010:
Dansk Aktionærforening om investorgaranti (PDF)

01. september 2010:
The Danish Shareholders Association on Green Paper - Corporate governance in financial institutions and remuneration policies (PDF)

26. august 2010:
Dansk Aktionærforening om indskydergaranti (PDF)

23. august 2010:
The Danish Shareholders Association on modernisation of Transparency Directive (PDF)

18. august 2010:
Dansk Aktionærforening om forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen (PDF)

13. august 2010:
Dansk Aktionærforening om forslag til ændring af FIL (PDF)

09. august 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om prisinformation (PDF)

23. juli 2010:
The Danish Shareholders Association on the market abuse directive (PDF)

22. juli 2010:
The Danish Shareholders Association on management of operational risks in market-related activities(PDF)

10. juli 2010:
The Danish Shareholders Association on Short Selling (PDF)

02. juni 2010:
The Danish Shareholders Association on CESR Technical Advice Investor Protection and Intermediaries(PDF)

02. juni 2010:
The Danish Shareholders Association on CESR Technical Advice Equity Markets (PDF)

01. juni 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om risikomærkning (PDF)

06. maj 2010:
Dansk Aktionærforening om L 213 om udligningsskat på store pensionsudbetalinger (PDF)

16. april 2010:
The Danish Shareholders Association on possible further changes to the Capital Requirements Directive(PDF)

07. april 2010:
Dansk Aktionærforening om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (PDF)

31. marts 2010:
Dansk Aktionærforening om lov om ændring af lov om finansiel stabilitet (PDF)

17. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om L 112 Kursgevinstloven (PDF)

16. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (PDF)

10. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet (PDF)

04. februar 2010:
Dansk Aktionærforening om anbefalinger for god selskabsledelse (PDF)

18. januar 2010:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele (PDF)

17. december 2009:
Dansk Aktionærforening om Lov om finansiel virksomhed (PDF)

17. december 2009:
Dansk Aktionærforening om Lov om pantebrevsselskaber (PDF)

14. december 2009:
Dansk Aktionærforening on Definition of Advice under MiFID (PDF)

27. november 2009:
Dansk Aktionærforening om Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til selskabsloven (PDF)

19. november 2009:
Dansk Aktionærforening om SDO evaluering (PDF)

06. november 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om kapitaldækning (PDF)

13. oktober 2009:
Dansk Aktionærforening om ny finansiel tilsynsstruktur i EU (PDF)

23. september 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger (PDF)

14. september 2009:
Dansk Aktionærforening om vejledninger til god skik og investorbeskyttelsesbekendtgørelse (PDF)

10. september 2009:
Dansk Aktionærforening on KID for UCITS (PDF)

14. august 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om investorbeskyttelse (PDF)

14. august 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om god skik (PDF)

14. august 2009:
Dansk Aktionærforening om ændring af kapitalkravsdirektivet (PDF)

15. juli 2009:
Dansk Aktionærforening on MiFID complex and non-complex instruments (PDF)

09. juli 2009:
Dansk Aktionærforening om bekendtgørelse om outsourcing (PDF)

09. juli 2009:
Dansk Aktionærforening on principles for risk management (PDF)

04. juni 2009:
Dansk Aktionærforening om direktivforslag om alternative investeringsfonde (PDF)

03. juni 2009:
Dansk Aktionærforening om europæisk tilsynsstruktur (PDF)

20. maj 2009:
Dansk Aktionærforening om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning (PDF)

19. maj 2009:
Dansk Aktionærforening on KID technical issues (PDF)

29. april 2009:
Ændring af bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral (PDF)

09. april 2009:
Draft high-level principles of Remuneration Policies - CP 23 (PDF)

03. april 2009:
Directive 1997/9/EC on Investor-Compensation Schemes Call for Evidence (PDF)

03. april 2009:
Financial Market Supervision The de Larosière Report and the Communication 'Driving European Recovery'(PDF)

02. april 2009:
Dansk Aktionærforening om L 176 Garantifonden mm (PDF)

26. marts 2009:
Dansk Aktionærforening om skattelovene i forårspakke 2.0. Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen(PDF)

10. marts 2009:
Review of Prospectus Directive (PDF)

03. marts 2009:
Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Forhøjelse af indskydergarantien m.v.) (PDF)

17. februar 2009:
Transparency of corporate bond, structured finance product and derivatives markets, CESR Consultation Paper CESR/08-1014 and Questions for retail investors on the consultation paper on transparency of corporate bond, structured finance product and derivatives markets, CESR/09-22 (PDF)

23. januar 2009:
Dansk Aktionærforening om L 102 Forslag til Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og L 103 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet (Overgangs-ordning for statslig garanti m.v.) (PDF)

08. januar 2009:
Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)) (PDF)

12. december 2008:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer (PDF)

25. november 2008:
Udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner (PDF)

25. november 2008:
Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og forskellige andre love (PDF)

10. november 2008:
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (PDF)

01. november 2008:
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv - 94/19/EF - om ændring af direktiv om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist - KOM82008) 661 og Finanstilsynets notat til EU- Specialudvalget for den finansielle sektor fremsendt den 27. oktober 2008(PDF)

21. oktober 2008:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af kapitalkravsdirektiverne - direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF - om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring - KOM(2008) 602 (PDF)

13. oktober 2008:
Forslag til ændring af den europæiske version af IAS 39 (PDF)

09. oktober 2008:
Vedrørende L 33 Forslag til Lov om finansiel stabilitet (PDF)

03. oktober 2008:
Notat til EU-Specialudvalget for den finansielle sektor om forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). (UCITS-direktivet) (PDF)

10. september 2008:
EU-Specialudvalget for den finansielle sektor. Udkast til Kommissionens direktiver om tilpasninger af bilagene i direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser om risikostyring i kreditinstitutter m.v. (PDF)

01. september 2008:
MiFID Transposition Quality Check. Call for Evidence. (PDF)

19. august 2008:
Bekendtgørelse om overtagelsestilbud (PDF)

04. august 2008:
L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven(PDF)

22. april 2008:
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove (PDF)

11. april 2008:
Kapitel 4 til Konkurrenceredegørelsen 2008 om administration af pensioner (PDF)

12. marts 2008:
Udkast til vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud (PDF)

07. marts 2008:
Hollandsk forslag til reduktion af administrative byrder for EU's finansielle institutioner (PDF)

19. februar 2008:
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (PDF)

18. februar 2008:
CESR/CEBS Call for Evidence on Commodities (PDF)

06. februar 2008:
Europa-kommissionens meddelelse om formidling af finansiel viden (Financial Education) (PDF)

02. februar 2008:
Europa-kommissionens Hvidbog om integration af EU's realkreditmarked, KOM (2007) 807 (PDF)

22. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven (PDF)

18. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om godkendte revisorer og revisorvirksomheder (PDF)

18. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (PDF)

18. januar 2008:
Need for a Coherent Approach to Product Transparency and Distribution Requirements for 'Substitute' Retail Investment Products? (PDF)

14. januar 2008:
Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde (Gennemførelse af ændringsdirektivet vedrørende nationale fusioner og spaltninger) (PDF)

07. december 2007:
Udkast til opdateret udgave af vejledningen til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (PDF)

03. december 2007:
Udkast til bekendtgørelse om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring (PDF)

15. november 2007:
Udkast til bekendtgørelse om andre kollektive investeringsordninger (PDF)

01. november 2007:
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Fit & Proper og offentliggørelser vedrørende god skik) (PDF)

27. september 2007:
Præhøring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde (gennemførelse af direktivændringer af 3. og 6. selskabsretlige direktiv) (PDF)

13. september 2007:
Udkast til vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (PDF)

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer