04. februar 2016 kl. 11.34
Hjælp - ofte stillede spørgsmål

Adresseændring

Jeg har fået ny e-mail eller adresse. Hvordan retter jeg den?
Send en mail til daf@shareholders.dk - så retter vi din mailadresse for dig.

 

 

Hvad bruger I min e-mail adresse til?
Du skal bruge din e-mail-adresse til at logge ind på hjemmesiden og til kommunikation om dit medlemskab (kontingent, valg til repræsentantskabet, invitationer til arrangementer og lignende). Du kan desuden vælge at modtage nyhedsbreve fra Dansk Aktionærforening og Dansk Aktionærforenings lokalforeninger. Dansk Aktionærforening videregiver ikke din e-mail adresse til tredjepart uden dit samtykke.

 

InvestorSkole

Kan jeg deltage i andre kurser i InvestorSkolen, hvis jeg ikke har taget begynderkurserne?
Det er op til dig selv at vurdere. Dansk Aktionærforening antager, at kursusdeltagere på specialkurserne kommer med forudsætninger svarende til begynderkurserne. Dansk Aktionærforening er således ikke ansvarlig for, om du kan følge med i undervisningen eller ej. Vi rådgiver dig selvfølgelig altid gerne om valg af niveau på InvestorSkolen.

 

Hvor foregår kurserne i InvestorSkolen?
Når du bestiller et kursus på InvestorSkolen, modtager du 1-2 dage før afviklingen en e-mail med adressen eller linket til det kursus, som du er tilmeldt. Bemærk, at adressen nederst i din kvitteringsmail er vores sekretariat på Amagertorv i København - ikke adressen på kursusstedet. Vi afholder ikke kurser på Amagertorv.

 

Kommer InvestorSkolen til min by?
www.InvestorSkolen.dk kan du altid se, hvor der afholdes InvestorSkoler. 

 

Kan jeg selv bestille eller foreslå en InvestorSkole?
Ja, kontakt daf@shareholders.dk.

 

Arrangementer

Arrangementet er fuldbooket - kan jeg komme på venteliste?
Det kan du godt. Giv blot Dansk Aktionærforening besked pr. e-mail eller telefon. Bemærk, at afbud ofte kommer i sidste øjeblik, så du skal oplyse et telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig. Vi ringer, hvis der bliver ledige pladser. Du er ikke forpligtet til at acceptere en ledig plads, hvis vi ringer til dig.

 

Kan jeg tage gæster med til et arrangement?
Det kan du som hovedregel altid. Der afholdes kun ganske få arrangementer, hvor der kun er adgang for medlemmer. Det vil fremgå af beskrivelsen, hvis et arrangement kun er for medlemmer.

 

Jeg er tilmeldt til et arrangement, men jeg kan ikke deltage alligevel. Hvad gør jeg?
Det kan du normalt ikke (se nedenstående), men du er velkommen til at give billetten videre til en anden som kan deltage i dit sted.

 

Jeg har betalt for deltagelse i et arrangement, men jeg må melde afbud - kan jeg få mine penge retur?
Købte billetter kan normalt ikke byttes eller refunderes. 
I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

 

Jeg har ikke meldt afbud til et arrangement eller en InvestorSkole, og jeg har ikke deltaget - skal jeg så betale?
Ja, du er betalingspligtig.

 

Betaling

Kan jeg tilmelde kontingentet til Betalingsservice?
Ja det kan du. Det kan du gøre i din netbank samtidig med indbetaling af kontingent. Så trækker vi næste opkrævning via Betalingsservice.

 

Er det sikkert at betale med Dankort/kreditkort via hjemmesiden?
Ja, betalingen foregår via sikker kryptering, så du kan trygt betale med dit kort på hjemmesiden.

 

Kan jeg benytte udenlandske kreditkort?
Ja, det kan du godt

 

 

Magasinet Aktionæren

Hvor ofte udkommer Aktionæren?
Medlemsmagasinet Aktionæren udkommer 9 gange om året.

 

Jeg har ikke modtaget medlemsmagasinet Aktionæren?
Kontakt os med det samme på linket her, så eftersender vi magasinet. Sørg dog altid for at Dansk Aktionærforening har dine opdaterede adresseoplysninger. 

 

Fordele

Hvad er fordelene ved medlemskab?

Læs mere om nogle af de mangle fordele ved at være medlem af Dansk Aktionærforening her.

 

Jeg har bestilt et produkt, og jeg har fået et leverandørlink - hvad er det?
Leverandør bruges i de tilfælde, hvor produktet leveres af en anden end Dansk Aktionærforening. Typisk fører linket dig videre til leverandørens hjemmeside, hvor du så færdiggør din bestilling. Benytter du ikke leverandørlinket vil bestillingen ikke blive gennemført.


Hjemmesiden

Jeg har opdaget en fejl på hjemmesiden - hvem henvender jeg mig til?
Send en mail til webmaster@shareholders.dk og beskriv præcist, hvad fejlen går ud på.

 

Kontingent

Kan jeg tilmelde kontingentet til Betalingsservice?
Ja, det kan du. Det kan du gøre i din netbank samtidig med indbetaling af kontingent. Så trækker vi næste opkrævning via Betalingsservice.

 

Hvornår løber kontingentperioden?

Kontingentet løber 1 år og er fortløbende. Melder du dig eksempelvis ind d. 22. maj, vil medlemskabet derfor automatisk fornyes d. 22. maj det næste år.

 

Tilbagebetaler I mit kontingent helt eller delvist, hvis jeg udmelder mig midt i kontingentperioden?
Nej. I henhold til Dansk Aktionærforening forretningsbetingelser returneres indbetalte kontingenter ikke, og en udmeldelse vil blive registeret til udgangen af kontingentperioden.

 

Hvor stor en del af kontingentet er moms?

En fjerdedel af Dansk Aktionærforenings kontingent er momsfritaget. På kontingentfakturaer fra Dansk Aktionærforening optræder der derfor en momsfri del (1/4), hvoraf der beregnes 0 procent moms, og en momspligtig del (3/4), hvoraf der beregnes 25 procent moms. Det er Landsskatteretten, der har fastsat Dansk Aktionærforenings særlige momsforhold i en kendelse fra 2007 (SKM2008.156.LSR).

 

Lokalforeninger

Er der en lokalforening i mit område?
Ja. Alle medlemmer af Dansk Aktionærforening er omfattet af en lokalforening.

- Under din profil kan du se, hvilken lokalforening du tilhører.

- Se alle lokalforeninger i menupunktet "Om os" i topmenuen.

- Under events kan du desuden se alle aktuelle arrangementer i dit lokalområde.

 

Medlemskab

Hvordan ændrer jeg mit medlemskab?
Du kan frit ændre dit medlemskab, og du gør det ved at sende en e-mail eller et brev til Dansk Aktionærforening. Du vil modtage bekræftelse på ændringen og evt. opkrævning.

 

Hvordan melder jeg mig ud?
Udmeldelse sker skriftligt til Dansk Aktionærforening inden udløbet af kontingentperioden. Dansk Aktionærforening accepterer udmeldelse både per brev og per e-mail.

 

Jeg behøver ikke Aktionæren. Kan jeg blive virtuelt medlem, når jeg bor i Danmark?

Nej. Det virtuelle medlemskab er forbeholdt medlemmer, der er bosat i udlandet.

 

Nyhedsbreve

Hvordan til- og afmelder jeg nyhedsbreve og mails fra lokalforeninger?

Medlemmer kan selv ændre tilmelding til nyhedsbreve under "mine nyhedsbreve" her på hjemmesiden.

Hvis du ikke er medlem, bedes du kontakte os på daf@shareholders.dk. Ikke-medlemmer modtager ikke e-mails fra lokalforeningerne.

 

Nyt medlem

 

Jeg har en ven, der gerne vil vide mere om Dansk Aktionærforening - hvad gør jeg?
Dejligt! Din ven kan melde sig ind i foreningen via vores webbutik og få adgang til hjemmesiden med det samme - eller I kan kontakte os per e-mail til daf@shareholders.dk eller per telefon 45 82 15 91.

 

Rådgivning

Yder Dansk Aktionærforening individuel rådgivning?
Desværre råder Dansk Aktionærforening ikke over egne eksperter eller rådgiverforsikring og vi kan ikke tilbyde vores medlemmer individuel rådgivning. Men medlemmer kan gratis få sparring via medlemstilbuddet InvestorSparring.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer