04. februar 2016 kl. 10.24
Ofte stillede spørgsmål om kontingentet

Kære medlem

 

Det er blevet tid til at betale kontingent for 2016. Som medlem får du en masse værdi for dit kontingent – og du bidrager til en stærk interesseorganisation for private investorer og opsparere:

 

- Aktionæren – DIT investormagasin 9 gange om året. 

- Lokale aktieklubber, netværk, events og kurser i hele Danmark.

- Medlemstilbud med store besparelser.

- InvestorSparring – GRATIS telefonservice for medlemmer.

- Masser af analyser til dig – i magasinet Aktionæren, nyhedsbreve og på hjemmesiden.

- En helt ny hjemmeside – brugervenlig og overskuelig på både pc, mobil og tablet.

- Vi arbejder for dine rettigheder – og vi taler for de private investorer.

 

Vi håber, at du er glad for vores indsats.

 

Med venlig hilsen

Jens Møller Nielsen

Direktør 


Udmeldelse

Medlemskabet følger som udgangspunkt kalenderåret, og udmeldelse skal derfor have været sekretariatet i hænde senest 31. december. Udmeldelser senere end 31. december i indeværende år effektueres 31. december i efterfølgende år. 

 

Hvis du har tegnet et løbende medlemskab, som dækker 365 dage fra tegningsdatoen, følger dit medlemskab denne cyklus - og sekretariatet skal have din udmeldelse i hænde, inden du påbegynder næste kontingentperiode. 

 

Du modtager naturligvis Aktionæren og kan gøre brug af hjemmesiden og alle andre tilbud frem til da.

 

 

Du kan læse mere om udmeldelse i foreningens vedtægter (§4) og forretningsbetingelser.

 

Foreningens vedtægter
Foreningens forretningsbetingelser


Betalingsfrist

Betalingsfristen fremgår af din faktura.

 

Betal rettidigt og undgå gebyr. Rykkerskrivelser koster en masse foreningskræfter, som vi gerne vil bruge på andre relevante aktiviteter.


Kontingentsats, medlemstyper og moms

Dansk Aktionærforenings repræsentantskab besluttede i november, at et almindeligt medlemskab koster 595,- kr. om året.

 

Du kan læse mere om foreningens medlemstyper her.

 

Ønsker du at ændre dit medlemskab, bedes du kontakte sekretariatet på mail daf@shareholders.dk.

 

En fjerdedel af Dansk Aktionærforenings kontingent er momsfritaget. På kontingentfakturaer fra Dansk Aktionærforening optræder der derfor en momsfri del (1/4), hvoraf der beregnes 0 procent moms, og en momspligtig del (3/4), hvoraf der beregnes 25 procent moms. Det er Landsskatteretten, der har fastsat Dansk Aktionærforenings særlige momsforhold i en kendelse fra 2007 (SKM2008.156.LSR).


Hvordan kan jeg betale?

Hvis du har en Betalingsservice-aftale, behøver du ikke gøre yderligere. Kontingentet vil fremgå af det næste udtog fra Betalingsservice.

 

Hvis du har modtaget en faktura på papir eller på e-mail, så kan du betale på følgende måder:

 

Via netbank, bank eller på posthus
Benyt oplysningerne på fakturaen: ( +04< 000000xxxxxxxx +9113983 )

 

Betaling via check eller overførsel fra udlandet?

Husk at oplyse dit medlemsnummer.

 

Så nemt tilmelder du dit kontingent til Betalingsservice:

Opret en Betalingsservice-aftale i din bank eller netbank med følgende oplysninger:

 

- Kreditor BS nr./PBS-nummer: 01582003

- Deb.gr.nr.: 00001

- Kundenr./debitornr.: Dit medlemsnummer (log ind og se dit medlemsnummer her)

- Gironummer/kreditornummer: 9113983


Hvis jeg ikke betaler?

Der pålægges 100 kroner i rykkergebyr på første rykker, så betal rettidigt. Rykkerskrivelser koster en masse foreningskræfter, som vi gerne vil bruge på andre relevante aktiviteter til gavn for medlemmerne.

 

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på daf@shareholders.dk eller 45 82 15 91.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer