• Skako har hovedkontor i Faaborg og fremstiller produkter i to store grupper: 1. maskiner og styringsanlæg til betonfremstilling, og 2. vibrationsudstyr til metal- og bilindustrien samt mineudstyr til udvinding af blandt andet fosfat. Foto: Skako
  Skako har hovedkontor i Faaborg og fremstiller produkter i to store grupper: 1. maskiner og styringsanlæg til betonfremstilling, og 2. vibrationsudstyr til metal- og bilindustrien samt mineudstyr til udvinding af blandt andet fosfat. Foto: Skako
24. november 2016 kl. 16.08
Skako i succesfuld turnaround
Efter en længere årrække med krise i Skako er aktiekursen indenfor det seneste år tredoblet fra kurs 35 til kurs 106. Spørgsmålet er nu, om selskabet har gjort sig fortjent til denne udvikling - og om der er mere potentiale tilbage i aktien.
Af Torben Udsen, aktieanalytiker

Skako blev oprindelig stiftet i 1960. Hovedkontoret ligger i Faaborg, og koncernen beskæftiger i alt 180 medarbejdere i 8 lande. Selskabet blev dybt berørt af finanskrisen og har kæmpet med underskud gennem flere år. Men i 2015 kom vendingsfasen efter mange gennemførte tiltag med restrukturering og omkostningsbesparelser, som ledelsen har arbejdet med siden 2010. Selskabet valgte blandt andet i 2011 at afhænde forretningen med udvikling af personlifte, som var underskudsgivende, og fokuserer i dag udelukkende på to forretningsområder: ”Concrete” og ”Vibration”.  

 

Concrete

Aktiviteten i Concrete består i at lave maskiner og processtyringsanlæg til fremstilling af beton. Et eksempel på et af disse anlæg er beskrevet i en fondsbørsmeddelelse fra oktober i år, hvor Skako Concrete har indgået en kontrakt på 15 millioner kroner vedrørende levering af et komplet anlæg til Australien bestående af ”en 525 kubikmeter højsilo med to store betonblandere, Conflex-transportsystem for beton samt en fuldautomatisk SkakoMAT-styring”.

 

I samme børsmeddelelse fremgår desuden, ”Ordren bekræfter, at Skako så rigtigt, da vi videreudviklede på de helt store blandere. Skakos højsilosystem er unikt indenfor betonindustrien og er en væsentlig grundsten for vores førende position på markedet for komplette betonblandeanlæg. Vi er stolte over, at vor teknologi også er konkurrencedygtig på så fjerne markeder, og vi er overbevist om, at flere store højsilo betonblandeanlæg vil følge efter”, udtaler adm. direktør Søren Pedersen. Meddelelsen beskriver ganske godt, hvilket fokus ledelsen ønsker fremover i Concrete.   

 

I Concrete var der i 2015 ansat 98 medarbejdere, og divisionen havde en omsætning på 169 millioner kroner og et overskud på 2,6 millioner kroner

 

Vibration

Skako Vibration udvikler, designer og sælger vibrationsudstyr til metalindustrien og underleverandører til bilindustrien. Det er blandt andet producenter af skruer og bolte til bilproducenter i Tyskland, som skal bruge udstyr til en hurtig, præcis og kvalitetsmæssig håndtering af disse materialer i fremstillingsprocessen.

 

Divisionen har også produktion og en fransk afdeling i Strasbourg samt aktiviteter i Afrika, Asien og Sydamerika. I Marokko og Algier står Skako stærkt inden for vibrationsmaskiner og udstyr til minedrift med udvinding af fosfat. En stor kunde er det statskontrollerede firma OCP i Marokko, hvor Skako har etableret en permanent afdeling. Landet har en meget stor del af verdens forekomster af fosfat i undergrunden.

 

I Vibration var der i 2015 beskæftiget 82 medarbejdere, der blev omsat for 150 millioner kroner og overskuddet var på 11 millioner kroner.

 

Den forretningsmæssige og finansielle udvikling

Skako er begyndt at give overskud efter en række hårde år i forbindelse med finanskrisen. Alene 2009-2011 var det samlet underskud oppe på omkring 150 millioner kroner, hvoraf underskuddet fra ophørende aktiviteter dog udgør godt halvdelen.

 

I 2009 havde koncernen et stærkt faldende aktivitetsniveau med en omsætningsreduktion på 44 procent samt en betydelig reduktion i ordreindgangen. Medarbejderstaben blev reduceret med 35 procent. Ved årets slutning kostede en aktie i Skako 44 kroner. Et år tidligere var kursen 100 kroner.

 

I 2010 var der fortsat faldende aktivitet, og antallet af medarbejdere blev yderligere reduceret med 20 procent. Regnskabet var påvirket af betydelige omkostninger til ledelsesskift og restrukturering, som skulle sænke omkostningsniveauet fremadrettet. I både 2009 og 2010 udgjorde underskuddet i divisionen for personlifte i alt 82 millioner kroner. I direktionen skete der ledelsesskift, og i bestyrelsen kom der også nye folk ind, blandt andet Kaare Vagner Jensen, som blev formand og stadig beklæder denne post. Børskursen faldt til 26 kroner per aktie.

 

I 2011 frasolgte Skako ”Lift”-aktiviteterne, som var blevet en stor møllesten om halsen på selskabet. Det var en klog beslutning. Ledelsen kunne herefter fokusere fuldt ud på kerneområderne, betonblandeanlæg og vibrationsudstyr, som samme år oplevede lidt stigende aktivitetsniveau og ordreniveau. Nu kunne de første spæde tegn skimtes på, at processen med turnaround af virksomheden måske kunne lykkedes, men risikoen var naturligvis stadig høj. En aktie i Skako kunne ved årets slutning erhverves for blot 17 kroner. 2011 var også året, hvor Henrik Lind, som nu er storaktionær, kom ind i bestyrelsen. 

 

I 2012 blev der igangsat en markedsudvikling på udvalgte markeder, og selskabet styrkede salgsorganisationerne på markederne i USA og Rusland. Skako Concrete fik et markedsgennembrud med række mindre ordrer til flere lande i det sydlige Afrika. Ved udgangen af 2012 var børskursen steget til knap 31 kroner.

 

I 2013 kunne ledelsen berette, at der i efteråret var blevet udarbejdet nye strategier for perioden 2014 – 2016. Produktsortimentet indenfor forretningsområderne var besluttet, og de primære markeder skulle være Europa, Nordamerika, Afrika, Mellemøsten og Rusland. Organisationen var og er under løbende udvikling for at sikre, at de nødvendige kompetencer til at gennemføre strategien er til stede. Efter min vurdering en særdeles positiv melding, der signalerer et ”gearskifte” hvor selskabet viser handlekraft og endeligt er kommet gennem de fleste omstillinger. Kursen på Skako aktien ligger på dette tidspunkt på knap 28 kroner.

 

I 2014 forlyder det, at ”det igangsatte strategiske arbejde omkring markeds- og produktudvikling forventes at give koncernen et stigende aktivitetsniveau i 2015. Der forventes et positivt resultat før skat på 10-15 millioner kroner i 2015”. Kursen på Skako aktien er dog faldet til cirka 22 kroner.

 

I 2015 er der ikke længere nogen tvivl. Med et overskud på 13 milllioner kroner og et forventet resultat i 2016 på 15-25 millioner kroner, må det siges, at succesen med genopretningen af Skako er i hus. Det lange seje træk med gennemførte omkostningsbesparelser og markeds- og produktudvikling begynder at vise sin værdi. De seneste ordrer, som Skako har fået, giver stor optimisme. Ved slutningen af 2015 var prisen på en aktie i Skako kommet op i knap 45 kroner og ved offentliggørelse af resultatet for 2015 (22. marts 2016) var kursen kommet op i 50 kroner. Yderst velfortjent i forhold til de resultater, som selskabet har opnået - og stadig et meget billigt tilbud set i lyset af, at kursen i dag, 8 måneder senere, er kommet op på over det dobbelte!    

 

Forventningerne og muligheder

I oktober fik Skako to store ordrer til en samlet værdi på omkring 37 millioner kroner. Ordrerne kommer dog først med i regnskabet for 2017. Ledelsen forventer fortsat et resultat efter skat på 15-25 millioner kroner i 2016 og et godt fjerde kvartal målt på indgang af ordrer. Hvis dette holder stik, vil det medføre en markant højere ordrebeholdning ved indgangen til 2017 i forhold til tidligere år.

 

Udviklingen i USA kan også vise sig at være til gunst for Skako, hvis Donald Trump som præsident får sat yderligere gang i væksten og investeringer i blandt andet infrastruktur.   

 

På baggrund af det forventede resultat i 2016 handler Skako aktien til en aktuel P/E-værdi på mellem 13 og 22. Men for et selskab, der er så meget i udvikling som Skako, er det langt mere interessant at måle værdien på 2017-forventningerne.  

 

De specifikke forventninger til 2017 udmelder ledelsen først ved offentliggørelsen af 2016-regnskabet, som finder sted i marts måned næste år. Men holder tendensen med en stor ordrebeholdning, og kommer der større aktivitet og indtjening, vil Skako kunne præstere et markant større resultat i 2017. Under disse forudsætninger vil der fortsat være et stort potentiale i aktien på sigt.

 

Sidste to års kursudvikling

 

Trenden i grafen ovenover er ikke til at tage fejl af. Men som det altid ses ved selskaber, der har været i turnaround - og specielt mindre selskaber, er udviklingen ”springvis”. Der skulle gå ret lang tid inden aktiekursen for alvor tog afsæt i takt med, at risikoen er blev mindre, og flere fik lyst til at købe aktier i selskabet.     

 

Kursudviklingen vil formentlig stadig være med store udsving indimellem, selv om Skakos forretning faktisk er blevet ret stabil. Meddelelser om store ordrer i fremtiden samt offentliggørelse af kvartalstal og forventninger til 2017 vil have stor bevågenhed og betydning for aktiens udvikling.

 

Ejerforhold og markedsværdi

Ved udgangen af 2015 havde selskabet 1.184 navnenoterede aktionærer mod 1.089 ved udgangen af 2014, altså en tilgang på cirka 100 nye aktionærer. Handelsintensiteten steg også i løbet af 2015 og har holdt sig på et højt niveau i 2016, taget i betragtning at selskabet ligger i small cap.   

 

Følgende aktionærer ejer med mere end 5 procent af aktierne:

 • Lind Invest ApS, Aarhus: 30,58 procent.
 • Danske Bank koncernen (Danica Pension, livsforsikring), København K: 12,59 procent.
 • Maj Invest Holding A/S: 9,98 procent.
 • Christian Herskind Jørgensen (næstformand i bestyrelsen): 5,34 procent.

 

Noget, der er nok så vigtig at bemærke, er, at fire bestyrelsesmedlemmer, Henrik Lind, Christian Herskind, Kaare Vagner og Jens Willumsen foretog store supplerende aktieopkøb i september 2015. De fire bestyrelsesmedlemmer ejede tidligere i alt 23,65 procent af aktiekapitalen i Skako, men efter yderligere opkøb ejer de nu tilsammen 39,97 procent af selskabet. Den største aktionær er Henrik Lind, der via Lind Invest ApS har en ejerandel på 30,58 procent mod tidligere 17,58 procent.

 

Det er et godt tegn, at ledelsen sidder relativt tungt på selskabet. Det viser, at de gerne vil sætte hånden på kogepladen. Udover storaktionærerne og andre bestyrelsesmedlemmers aktiebesiddelser ejer de øvrige aktionærer knap 37,5 procent af Skako, som i øjeblikket har en markedsværdi på 330-335 millioner på børsen. 

 

 

Konklusion

Udviklingen i Skako de seneste par år bekræfter en vellykket proces med turnaround. Ledelsen har været dygtig til at skære til benet og fokusere på de rigtige kerneområderne fremadrettet, hvor selskabet har stor ekspertise. Udviklingen i ordrebogen bekræfter endvidere, at Skako har fået opbygget en stærk position i markedet.

 

Værdien af restrukturering, produktudvikling og udviklingen udadtil på markederne er begyndt at kunne ses i regnskabstallene, og Skako er efter alt at dømme kommet ind i en ret stabil gænge.    

 

Jeg forventer, at den positive udvikling vil fortsætte i 2017, og hvis det holder stik, vil der fortsat være et attraktivt potentiale i aktien. Man skal dog regne med, at kursudviklingen fortsat kan komme til at ske med store udsving fra tid til anden. Det skal man som investor være klar til at tage med, når man investerer i et small cap-selskab.

 

 

Optimisten mener, at Skako er kommet ind i en stabil periode, og nu skal frugterne høstes af et vellykket arbejde med genopretning og restrukturering. Optimisten tror på en fortsat god ordresituation som vil medføre stigende overskud i 2017, og mener på den baggrund, at aktien fortsat er ganske attraktivt at eje på længere sigt.   

 

Pessimisten synes generelt ikke om mindre selskaber, hvor der nogle gang kan komme store kursudsving. Pessimisten vil gerne have aktier i lidt større selskaber - det giver lidt mere stabilitet på kort sigt.

 

Firmaprofil

Skako koncernen har to forretningsområder. Det ene forretningsområde er ”Concrete”, der laver maskiner og processtyringsanlæg til betonfremstilling, og det andet er ”Vibration”, som udvikler, designer og sælger vibrationsudstyr til metal- og bilindustrien samt mineudstyr til udvinding af blandt andet fosfat.  

 

I 2015 beskæftigede selskabet 180 medarbejdere, omsætningen var på 319 millioner kroner, som gav et overskud på 13,2 millioner kroner. Hovedsædet ligger i Faaborg.       

 

Skako - ISIN kode: Skako·DK0010231877

www.skako.com  

 

Torben Udsen ejer aktier i Skako.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: