Hausse-indekset

LOG IND

Kun for medlemmerFollow on LinkedIn

 

 


Aktionærens Ordbog

A
A-aktie

Administrationsomkostninger

Administrationsselskab

Administrerende direktør

ADR

ADS

Afkast

Afkastkrav

Afkastningsgrad

Afkastnings-papir

Afnotering

Afregningsnota

Afskrivning

Aftalekurs

After Market

Afviklingsdage

Akkumulér

Akkumulerende afdeling

Akkvisitiv vækst

Aktie

Aktieafkast

Aktiebog

Aktiebrev

Aktieemission

Aktiefond

Aktie-for-aktie

Aktieindeks

Aktieindeksobligation

Aktieindkomst

Aktiekapital

Aktieklasser

Aktieklub

Aktiekurs

Aktielån

Aktieopdeling

Aktieoption

Aktieportefølje

Aktieret

Aktieselskab

Aktiespareklub

Aktiespareordning

Aktiesplit

Aktiestørrelse

Aktionær

Aktiv investering

Aktiv ordre

Aktiv(er)

Alfa

All Time High

Alle handler 15.30

Alle handler 17.00

Allokering

American Depositary Receipt/Share (ADR/ADS)

Ankenævnet for investeringsforeninger

Anlægsaktiver

Annualiseret afkast

Annuitetslån

Ansvarlig indskudskapital

Ansvarlig lånekapital

Anvendt regnskabspraksis

Apportemission

Apportindskud

Arbitrage

Asset Allocation

Asset management

At-the-Money Option
Vælg forbogstav: