• Jens Møller Nielsen, direktør for Dansk Aktionærforening. Foto: Mikael Rieck
    Jens Møller Nielsen, direktør for Dansk Aktionærforening. Foto: Mikael Rieck
07. december 2015 kl. 00.00
Dansk Aktionærforening vil afskaffe formidlingsprovisioner
Investeringsforeningerne skal fortsat kunne betale milliarder i formidlingsprovisioner til bankerne. Det mener erhvervs- og vækstministeren. Men Dansk Aktionærforening påpeger, at kunderne betaler for rådgivning, som de ofte aldrig får eller ved, at de betaler for. Derfor bør direkte betaling for rådgivning erstatte de skjulte provisioner.
Pressemeddelelse

Dansk Aktionærforening er uenig med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), som mener, at danske investeringsforeninger fortsat skal kunne udbetale formidlingsprovisioner, som automatisk og løbende trækkes fra kundernes afkast.

 

Ministeren meddelte i dag, at han ikke vil gå videre end den kommende EU-regulering i MiFID II. De nye EU-regler lægger kun op til at forbyde formidlingsprovisioner for de investorer, som køber bankernes såkaldte plejeprodukter, hvorimod det stadig skal være tilladt at trække formidlingsprovisioner ud af afkastet for de investorer, som selv aktivt investerer i investeringsforeninger.

 

”Det er ærgerligt, at ministeren vil fastholde et system, som hæmmer konkurrencen og ikke sikrer de skarpest mulige priser for kunderne. Betaling for rådgivning bør ikke pakkes ind som et fradrag i afkastet på investeringen. Rådgivning bør faktureres særskilt. Det vil også betyde, at kunder, der ikke ønsker rådgivning, heller ikke skal betale for rådgivning,” siger Jens Møller Nielsen, der er direktør for Dansk Aktionærforening.

 

Dansk Aktionærforening har deltaget i Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsgruppe om alternative honorarmodeller for investeringsforeninger, som netop har afleveret sin rapport til ministeren. Her er de to forbrugerorganisationer om bordet enige om, at vi kun opnår et tilstrækkelig transparent marked ved helt at erstatte formidlingsprovisioner med direkte betaling fra den enkelte kunde.

 

”Det bør mane til eftertanke, at finanssektoren – og nu også ministeren – argumenterer for at fastholde disse milliardgebyrer ud fra et hensyn til rådgivning af forbrugerne, når forbrugerorganisationerne samstemmende anbefaler at afskaffe dem,” konstaterer Jens Møller Nielsen, som især er kritisk over for de såkaldte beholdningsprovisioner, som trækkes hvert eneste år, uanset om kunden har fået løbende rådgivning.

 

Dansk Aktionærforenings direktør er ikke bekymret for, at der vil komme til at mangle muligheder for rådgivning for de danskere, som i dag har mindre beløb placeret i investeringsforeninger.

 

”For det første har bankernes såkaldte rådgivning ofte mere karakter af rendyrket produktsalg, som bør deklareres for, hvad det er, og ikke koste ekstra. For det andet er der masser af investorer, som slet ikke er klar over, at de hvert år får ringere afkast som betaling for en rådgivning, som de ofte slet ikke får. Og for det tredje står vi midt i en digital revolution, hvor der lynhurtigt vil opstå nye selvbetjeningsløsninger og forretningsmodeller, som imødekommer behovet for rådgivning,” siger Jens Møller Nielsen.

 

”Mindre investorer anbefales i dag reelt kun investeringsforeninger, der giver provisionsindtægter til banken. Vi bliver stort set aldrig anbefalet at købe aktier, obligationer eller lavpris-fonde, der har lavere omkostninger og ikke giver banken nogen provisionsindtægter,” konstaterer Jens Møller Nielsen.

 

Han ser frem til de videre drøftelser, som ministeren har bebudet, om nye retningslinjer, som skal sikre et større udbud af mere gennemskuelige produkter med lavere omkostninger.

 

 

Pressekontakt

Jens Møller Nielsen

Direktør, Dansk Aktionærforening

26 85 98 00

jmn@shareholders.dk

 

 

Dansk Aktionærforenings synspunkter er også beskrevet på rapportens side 22:

 

”Det er Dansk Aktionærforenings opfattelse, at investeringsforeninger er en god investeringsmåde for mange forbrugere, men der er for mange skjulte omkostninger uden en klar sammenhæng for den enkelte mellem ydelserne og omkostningen.

 

Dansk Aktionærforening ønsker samme regler for:

 

- uafhængig rådgivning
- ikke-uafhængig rådgivning, når der er en aftale om porteføljepleje
- ikke-uafhængig rådgivning i forbindelse med puljeordninger
- ikke-uafhængig rådgivning, når der hverken er en aftale om porteføljepleje eller puljeordninger

 

Dansk Aktionærforening støtter derfor totalforbudsmodellen, hvor et pengeinstitut eller en anden rådgiver ikke må modtage og beholde provisionsbetalinger fra tredjepart.

 

Governance-reglerne for produktudviklere, der allerede i dag burde være god skik i investeringsforeninger, bør efter Dansk Aktionærforenings opfattelse indføres for investeringsforeninger samtidig med indførelsen af et provisionsforbud.

 

Modellen medfører, at al betaling for rådgivning skal faktureres særskilt, og det vil betyde, at forbrugere, der ikke ønsker rådgivning, heller ikke skal betale for rådgivning. Samtidig vil modellen give mere ens konkurrenceforhold mellem uafhængige rådgivere og rådgivere i banker, og modellen vil antagelig føre til udvikling af nye rådgivningsmåder og nye selvbetjeningsformer med eller uden rådgivningslignende funktioner.”

 

 

Yderligere information

Rapport fra arbejdsgruppen om honorarmodeller

Erhvervs- og Vækstministeriets pressemeddelelse om rapporten

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer