Facebook

LOG IND

Kun for medlemmerFollow on LinkedIn

 

 


Lokalforeningen DAF Trekant

Her kan du holde dig orienteret om aktiviteter og lokale nyheder relateret til DAF Trekant.

Arrangementer i DAF Trekant's område

Beskrivelse af DAF Trekant
DAF Trekant omfatter området med hovedbyerne: Kolding, Vejle, Horsens, Fredericia, Vejen, Grindsted og de mellemliggende byer.

Bestyrelsen for lokalforeningen DAF Trekanten har som målsætning at etablere møder og andre aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand til at træffe de rigtige investeringsbeslutninger.

Vores aktiviteter omfatter blandt andet:

  • DAF Aktieskole, med flere kursustilbud

  • Temaaftener med foredrag om aktuelle emner og analyser indenfor finanssektoren

  • Forskellige virksomhedsbesøg med foredrag om forskellige former for investering

  • Besøg på en børsnoteret virksomhed i området, hvor DAF`s medlemmer får information om virksomhedens strategi, økonomiske forhold samt dens produkter

Aktieinteresserede, der overvejer indmeldelse i DAF, er velkommen til at deltage i et arrangement før beslutning om indmeldelse.

Lokalforeningens vedtægter: Lokalforeningsvedtægterne kan du læse her >> (PDF)


Lokale aktieklubber i DAF Trekant
En aktieklub hos DAF Trekanten er for medlemmer af Dansk Aktionærforening. Gruppen fungerer som en erfagruppe, der mødes regelmæssigt og diskuterer investeringer. Derudover foregår en række diskussioner pr. mail. Erfagruppen bestemmer selv, hvilke emner den vil beskæftige sig med. Du lærer mere om investering og får viden til brug i dine egne investeringer. Du får et netværk at rådføre dig med. Der etableres nye grupper efter behov.

Kontaktoplysninger:

I Vejle / Horsens, kontakt Marianne Svane Brinch
mail: marianne@svanebogholderen.dk

I Kolding, kontakt Bjarne B. Jakobsen
mail: borbjerg@gmail.com

I Fredericia, kontakt Ellen Cravach,
mail: in-sight@in-sight.dk

I Vejle/Kolding, kontakt Bjarne B. Jakobsen,
mail: borbjerg@gmail.com
BESTYRELSESFORMAND:
Jørgen Damsgaard
Jellingvej 55
7182 Bredsten
Telefon: 23631110 / 75882025
E-mail: jd@jdasr.dk

BESTYRELSE:
Formand:
Jørgen Damsgaard
Jellingvej 55, 7182 Bredsten
tlf. 23631110 - 75882025 mail: jd@jdasr.dk

Ny næstformand
Bjarne Borbjerg Jakobsen
Pedersholms Allé 55, 7100 Vejle
tlf. 2986 2575
mail: borbjerg@gmail.com

Kasserer:
Marianne Svane Brinch
Gl. Byvej 6, Sejet
8700 Horsens
Tlf.: 2460 6950
mail: svane@sejetnet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Viggo Hansen
Kolding Landevej 95, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 2014 2013
Mail: V20142013@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Søren W. Pedersen
Skovvang 26, 7100 Vejle
Tlf.: 29936710
Mail: sowpe@icloud.com

Suppleant/sekretær
Flemming Ploug
Sankelmarkvej 7
7100 Vejle
Tlf.: 4031 2185
Mail: flemming-ploug@stofanet.dk

Adjungeret bestyrelsesmedlem:
Ellen Cravach
Skullebjerg Allé 19, Trelde
7000 Fredericia
Tlf.: 7593 5000 / 2121 8840
Mail: in-sight@in-sight.dk

Revisor:
Mogens Skov Knudsen
7100 Vejle
Tlf.: 7582 8505 / 4052 2390

Revisorsuppleant:
Egon Eltved
Kirsebærvej 29
6000 Kolding
Tlf.: 7556 8955 / 7556 8455

FACTS:
Antal medlemmer: 771 pr. 31. december2016 Stiftelsesdato: 26/03-1998